Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

„Az én építészetem humanizált építészet, emberközpontú”

Makovecz Imre Kossuth-díjas építész, a magyar organikus építészet megteremtője számos szállal kapcsolódik a Hegyvidékhez. Gyermekkorában az Orbánhegyen élt, ide járt óvodába, majd iskolába is. Nevéhez fűződik a Farkasréti temető ravatalozójának épülete, és a Makovecz-emlékház is a XII. kerületben jött létre. A 85 éve született világhírű hegyvidéki díszpolgárra emlékezünk.

Makovecz Imre egyaránt ismert és elismert itthon és külföldön is, szinte minden díjat megkapott, amit egy építész megkaphat. A Hegyvidék kiemelt szerepet játszott az életében, itt töltötte gyermekéveit, innen indult világraszóló pályafutása, és néhány évtizeddel később, nem megfeledkezve a szeretett környékről, ide tért vissza, hogy segítse a XII. kerületet.
Budapesten született 1935. november 20-án, családjával az Orbánhegyi úton lakott. A Németvölgyi úti „Mackós” óvodába járt, amire így emlékezett vissza: „Talán nem róható fel nekem mint építésznek, hogy első közösségi emlékem egy vörös téglás épület. A Németvölgyi úti óvoda és iskola intézményei a mai napig egymás mellett állnak, az immáron legendává vált Mackós szoborcsoporttal az előtérben. A szemüveges, könyvet lapozgató Mackó urat azóta is a tanulás szimbólumának tartom. Oda jártam oviba, és onnét ültem át az elemi iskola első négy évének padjaiba is.”Az_en_epiteszetem_humanizalt_epiteszet1A Németvölgyi Általános Iskola alsós diákja volt tehát 1942 és 1946 között. „Még emlékszem Aranka néni, a tanítónőnk elegáns, fekete ruhájára. Minden osztályba ötven-hatvan gyerek járt. Ma, ahogy hallom, a fele sem” – mondta később az iskolában, ahová többször visszajárt előadásokat tartani a második világháború nehéz éveiről.
Egy másik alkalommal így beszélt: „A tizenkettedik kerületben éltem át Buda ostromát, melynek során az iskola tetejét is lerombolták. Az én időmben még csak négy osztály volt itt, így aztán elemi után átvittek a nyolcosztályos Verbőczy (ma: Petőfi) Gimnáziumba, az Attila útra. 1954 és ’59 között a Műegyetem építészkarán tanultam. Harmadéves voltam, amikor elkezdődött az 1956-os forradalom és szabadságharc. Nekem is volt benne némi részem, mivel a Műegyetemről indult el a tüntető menet, és én tagja voltam a parlamenti küldöttségnek, majd az egyetem Forradalmi Bizottmányának is […] Az építészetben – a kockaházak építőivel ellentétben – az embereket helyezem előtérbe, az élethez hasonlító házakat akarok tervezni. […] Nem a természet legyőzésére törekszem, inkább együtt akarok működni vele.”

Az „emberi” ravatalozó

Makovecz Imre számos középületet, templomot tervezett, elsősorban vidéki városokban. Híres munkái a siófoki evangélikus templom, a paksi templom, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem piliscsabai épületegyüttese vagy az 1992-es, sevillai világkiállítás magyar pavilonja. Az organikus és a biomorf, antropomorf stílust villantotta fel az egyik első munkája, a Farkasréti temetőben lévő ravatalozó, amelyet 1975 és 1977 között tervezett.
Többször kifejtette, hogy az épületei „élnek”: „Az én építészetem humanizált építészet, emberközpontú. Mindig az arc berendezésére, fiziognómiájára figyelek, mert nemcsak a kifejeződés helyét, hanem a formáját is megtalálom benne. Az én számomra attól olyan érdekes a világ, hogy azt látom meg benne, amiből az Úristen kivonult. Az emberi arc imaginárius földrajz. Ezért hasonlítanak az épületeim az ember arcára, fejére, a háztető meg az agy-koponyára. A házaimat látó házaknak neveztem el. Szemük van, szemöldökük, orrféléjük is; mindezzel a belső lényeget szeretném kifejezni, azt, hogy az épület lény…”
Ha nem is a fej és a szem, de az emberi test egyik gyönyörű leképezése az említett ravatalozó, amely a temető főbejárata közelében lett átalakítva Makovecz Imre és Mezei Gábor belsőépítész tervei alapján. A megvalósuló épület az organikus építészet egyik legjelentősebb 1990 előtti példája.Az_en_epiteszetem_humanizalt_epiteszet6A ravatalozóhoz kapcsolódó templom már 1938-ban felépült, de a temetőben 1944 karácsonyától 1945 februárjáig olyan súlyos harcok folytak, hogy gyakorlatilag elpusztult, és csak az altemplom maradt meg az eredeti állapotában. A templomteret ezután felülről nyitott urnatemetővé építették át, majd következett az új ravatalozó létrehozása.
A korábbi öt kisebb helyiségből három teret alakítottak ki, közülük a középső lett a legreprezentatívabb, de a két kisebb, oldalsó terem is magán viseli Makovecz keze nyomát: „A ravatalozó belsejét az ember mellkasának belsejéhez hasonlóvá akartam alakítani. A »bordák« keményfából készültek. A halott a szív helyén fekszik.”
A bordák a mennyezeten egy gerincoszlopra emlékeztető középső részbe torkollnak, nem véletlen, hogy a biomorf, sőt antropomorf terem elsőre talán hátborzongató lehet a szemlélődő számára. A Kritika című lap így írt erről 1995/4. számában: „…a farkasréti ravatalozó mellkasra emlékeztető bordái halálfélelmet kelthetnek, de az ívek változatos, szép formái, majd az angyalszárnyas kapuk látványa feloldja és katartikus élménnyé változtatja a félelmet”.
A belső tér felidézheti a feltámadó Krisztus barlangját is, vagy az egyik legismertebb ószövetségi történetet, Jónásét a cethal gyomrában. A ravatalozó különleges kialakítása párját ritkítja, nincs még egy ehhez hasonló az országban. A Képes Újság szerint „Makovecz Imre, talán a huszonéves kori halálfélelmeire gondolva, megtervezte a Farkasréti temető fenségesen, komoran, halálosan szép ravatalozóját.” (Képes Újság, 1985. szeptember 21.)

„Egy óriásfa kidőlt”

Makovecz alapítója volt az Országépítő Alapítványnak, a Kós Károly Egyesülésnek és a Magyar Művészeti Akadémiának. Munkássága elismeréseként 1969-ben Ybl-díjat, 1990-ben Kossuth-díjat kapott, majd 1996-ban Magyar Örökség Díjjal tüntették ki, 2001-ben Corvin-láncot, 2003-ban Prima Primissima díjat vehetett át.
A Hegyvidék díszpolgára lett 2007-ben. Az avatóünnepségen Nagy Ervin, a XII. kerület főépítésze az egész magyarság példaképének nevezte őt, aki felemeli szavát, ha bajban a nemzet: „Makovecz Imre közülünk való. Innen származik, itt szerzett identitása egész munkásságát végigkíséri. […] Ő az első és mindmáig egyetlen legújabb kori magyar építész, aki hírnévre tett szert a világban. […] Ma újra velünk és a kerületért dolgozik, tagja annak a tervzsűrinek, amely igyekszik jobbá tenni a Hegyvidékre szánt épületek terveit. Mert Makovecz Imre nem csupán kivételes építész, hanem becsületes, szorgalmas, a maximumra törekedő ember.”Az_en_epiteszetem_humanizalt_epiteszet2Pokorni Zoltán polgármester így köszöntötte az új díszpolgárt: „A díszpolgári cím nem egy építészeti díj, hanem az embernek szóló elismerés. Ma, amikor a régi Hegyvidék jobbára csak az emberek emlékezetében él, elérkezett az idő, hogy újra igazi közösséggé formálódjon a kerület. Ennek egyik mozgatórugója a díszpolgári elismerés, amellyel olyan idolokat tüntetnek ki, akikre mindannyian felnézhetünk.”
Makovecz Imre 2011. szeptember 27-én bekövetkező halála mindenkit villámcsapásként ért. Csete György Kossuth-díjas építész így emlékezett a Magyar Nemzetben: „A detonáció váratlanul ért, egy óriásfa kidőlt. A faszerkezetek legnagyobb építésze ment el tőlünk, aki nélkül magyar építészetet művelni nem is lehetséges. Makovecz Imre halálával az organikus magyar építészet egyik meghatározó, tanító és alkotó személyisége hagyott el bennünket. A motor. Az egyik pillér roppant össze, vagy akár úgy is mondhatnánk, ő maga volt a kapuoszlop. De hová vezetett ez a kapu? Pontosabban a kérdés halálával így helyes, s most már nyitva is marad: hová vezetett volna? Ki tudja, talán ő is követte volna Kós Károlyt, aki a Székely Nemzeti Múzeumnál már Lechner Ödönhöz hasonlóan a színes mázas cserépfedést, a maradandóbbat használja inkább a mulandóbb, a romlandó fazsindelyezés helyett. Meglehet, így is példát mutatott volna a tévelygő szakma művelői számára. Azt üzenné: így kellene, és könnyebben célba érünk. Az ő útja a legnagyobbak rangjához vezet. Az áhított, sokszor emlegetett bartóki úton járt, amelyről megfeledkeztünk rég, pedig kötelességünk kimondani: »Szép vagy, gyönyörű vagy, Magyarország.« Isteni parancs szebbé tenni, többé, mint ahogyan örökül kaptuk. Kötelességünk folytatni a Teremtés munkáját, ahogyan nemrégiben egy kiállítás is mottóként idézte közös céljainkat az Iparművészeti Múzeum fehér fényben tündöklő óriási csarnokában.” (Magyar Nemzet, 2011. szeptember 28.)
Pokorni Zoltán szavai: „Óriási veszteség mindannyiunk számára Makovecz Imre halála. Makovecz Imre nemcsak kiemelkedő építész és a kerület díszpolgára volt, hanem olyan ember, aki életével, munkásságával maradandót alkotott.”
Makovecz Imrét a Farkasréti temetőben helyezték végső nyugalomra barátai, rokonai és tisztelői körében 2011. október 8-án. Sírhelye mintegy 250 méterre található a ravatalozótól. Síremléke egy fehérre meszelt harangláb, felül kereszttel és bronzharanggal, amelyet később, 2014-ben készített Gombos Miklós harangöntő. A harang egyik oldalán az építész neve és az alkotó szignója, a másik oldalán két angyalos címer látható. Az_en_epiteszetem_humanizalt_epiteszet3

A szellemiség őrzője

A Városkúti út 2. szám alatti épületet Makovecz Imre eredetileg magának és feleségének tervezte, de az építész nem élhette meg a beköltözést. Hosszú egyeztetések után végül nem adták el a hegyvidéki házat, hanem a Makovecz által alapított Magyar Művészeti Akadémia vette meg, és a Makovecz Imre Alapítvány segítségével emlékházat hozott létre: ez lett a Makovecz Központ és Archívum. Ebben helyet kapott Makovecz rekonstruált dolgozószobája és egy kis kiállítás is, eredeti Makovecz-tervekkel, amiket a család ajándékozott az emlékháznak.Az_en_epiteszetem_humanizalt_epiteszet5A központban megtalálható a Makovecz-tervek teljes archívuma, ezek feldolgozása folyamatosan zajlik. Az építész több terve, ami nem valósult meg, a halála után „életre kelt”: a könyvtár Makón, a Zalaegerszeg melletti kápolna vagy a Rákoskerten és Pesterzsébeten jelenleg is épülő templomai. A Makovecz Központ és Archívum méltó emléket állít Makovecz Imre személyiségének és szellemi munkájának. Az_en_epiteszetem_humanizalt_epiteszet7

F. G.