Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Kisebbségi közmeghallgatások

Ahogy az már év végén megszokott, az elmúlt időszak legfontosabb eredményeiről és a jövőbeni tervekről tartottak beszámolót a helyi kisebbségi önkormányzatok. A közmeghallgatásokon számos, a kerület valamennyi polgárát érintő kérdés is napirendre került.

SZERBEK: FONTOS A HAGYOMÁNYÁPOLÁS

Dr. Lásztity Demeter, a kerületi szerb önkormányzat elnöke összefoglalójában elmondta: az előző évi közmeghallgatáson szó esett a kisebbségi önkormányzatok választásáról szóló törvénytervezetről. Az akkor felvetett problémák a már elfogadott törvények szerint megtartott választások során igazolódtak. Drága, túlbürokratizált az új rendszer, amely ráadásul nem jelent megoldást a gondokra: a többi között a törvényhozó akarata ellenére sem csökkent a kisebbségi önkormányzatok száma - említette az elnök.

A kerületi szerb önkormányzat szerint aggályos, hogy a választási névjegyzékbe történő regisztráláshoz szükség volt a korábban alkotmányellenesnek minősített személyi számra, amit nem lehetett a személyigazolvány- számmal kiváltani, de a titkosítás kérdése is megoldatlan. Nem vehettek részt a nemzetiségi önkormányzati választásokon a tartózkodási engedéllyel Magyarországon élők, holott a helyhatósági választásokon szavazhattak.

A felmerült kifogásokkal a kerületi szerbek az Alkotmánybírósághoz fordultak - jelentette be Lásztity Demeter, aki vállalt feladataikról szólva elmondta: a nemzetiségi önkormányzat továbbra is a hegyvidéki szerb emlékek felkutatására és hagyományaik ápolására helyezi a hangsúlyt. Az elmúlt évben folytatták azt a cselekvési programot, amelyet 1998 óta, az első kerületi szerb önkormányzat megalakulásakor dolgoztak ki. Ennek állandó eleme a kerületben található szerb emlékhelyek gondozása és a jeles ünnepek, így Szent Száva napjának vagy az ortodox újévnek a megünneplése. Tavaly is részt vettek a Szent György-napi búcsún, illetve ellátogattak a Tolna megyei Grábócba, ahol az egyetlen magyarországi görögkeleti kolostor található. Továbbra is jó a kapcsolat a horvátországi, az országos és más kerületi szerb önkormányzatokkal; ennek jele, hogy a XI. kerületi szerbekkel közösen sikerült visszahelyeztetni a felújításkor lemaradt szerb feliratot a tabáni emlékműre.

A jövőről szólva az önkormányzat elnöke hangsúlyozta: szeretnék elérni, hogy felszenteljék a Szerb Tudományos Akadémia alapítóinak Farkasréti temetőben található sírjait. A tervek között szerepel egy emlékhely létesítése az egykori görögkeleti szerb temető - később TF-sportpálya - helyén épülő sportcentrum területén. A kulturális kapcsolatok erősítése érdekében a nemzetiségi önkormányzat irodalmi estek keretében Hegyvidékre hozná a kortárs szerb irodalom illusztris képviselőit.

NÉMETEK: FIGYELIK AZ ISKOLAI OKTATÁST

A német kisebbségi önkormányzat munkájáról Dicsőné Helmly Mária tartott beszámolót. A kisebbségi testület elnöke elmondta: a legnagyobb szabású rendezvényük ezúttal is a háromnapos pünkösdi búcsú volt, emellett több, családias eseményt is szerveztek. A történelmi ismeretterjesztés jegyében előadást tartottak 1944-45 történetének svábhegyi vonatkozásairól, valamint dokumentumfi lmet vetítettek a sváb kitelepítésekről. Négy irodalmi estet rendeztek - ezekből kettő jeles nemzeti ünnepnapjainkhoz, március 15-éhez és október 23-ához kapcsolódott.

A kisebbségi önkormányzat fi gyelemmel kíséri és igyekszik segíteni a Normafa Óvoda, a Jókai Mór Általános Iskola és a Tamási Áron Gimnázium nemzetiségi tagozatainak munkáját. Az elnök asszony hangsúlyozta: elégedettek az intézményekben zajló oktatással. A Tamási nemzetiségi diákjai különösen eredményesek, hiszen rendszeresen sikerrel szerepelnek a különböző országos versenyeken.

Dicsőné Helmly Mária kitért arra is, hogy hagyományaik ápolása mellett közösségük tagjaira is figyelmet fordítanak - a fiatalabbak a magukra maradt idősek mindennapi életét próbálják megkönnyíteni. Segítenek az élelmiszerek beszerzésében, a tűzifaaprításban és annak behordásában, illetve időnként a nagymosásban.

A német kisebbségi közmeghallgatáson, ahogy az lenni szokott, sokan felszólaltak a svábhegyi problémákkal kapcsolatban is. Többen panaszkodtak amiatt, hogy rossz a közellátás, közbiztonsági gondok is vannak, a mellékutakat tönkreteszik az építkezésekről jövő teherautók, télen pedig több utcában egyáltalán nem kotorják el a lehullott havat.

A lakossági panaszokra Kovács Lajos alpolgármester, aki vendége volt a közmeghallgatásnak, személyesen reagált. Mint elmondta, a közbiztonsági problémákat a rendőrségnek kellene megoldania, ám az a kerület támogatása ellenére sem tud saját gondjain úrrá lenni - a jelentős létszámhiány különösen nehezíti a kapitányság életét. A boltok működését az önkormányzat nem tudja befolyásolni, csak a szabályozás lehetőségével élhet, hogy hol, milyen profillal lehet üzletet nyitni. A hókotrással kapcsolatban az alpolgármester jelezte, azt az FKF Zrt.-nek kellene elvégeznie, míg az útroncsoló teherautók közlekedését illetően kifejtette: a tizenkét tonnánál nehezebb járművek a kerület útjain csak engedéllyel közlekedhetnek. Az engedélyeket igyekeznek rendszeresen ellenőrizni, ezek hiányában súlyos bírságot vetnek ki a szabálytalankodókra.

BOLGÁROK: KIÁLLÍTÁS AZ ÜNNEPEKRE

Papadopulosz Adriana, a kerületi bolgár önkormányzat újonnan megválasztott elnöke elmondta: a választások történetében második alkalommal alakulhatott meg a kerületben a nemzetiségi önkormányzat, amelynek tagjai valamennyien a Bolgár Kulturális Fórum Egyesület jelöltjei voltak. Az új képviselők legfontosabb feladatuknak továbbra is a bolgár hagyományok ápolását és támogatását tekintik.

Az előző év legjelentősebb eseménye Cirill és Metód ünnepe volt, melyen a szláv írásbeliség megteremtőire emlékeztek. 1958 óta a hegyvidéki, Fülemile úti tábor ad otthont a teljes hazai bolgárságot megmozgató egész napos rendezvénynek, amelyet ezúttal is a hegyvidéki önkormányzat, valamint az Országos és a Fővárosi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat támogatásával rendeztek meg.

A Bulgáriában megtartott hagyományos nyári ifjúsági tánctábor mellett az országos bolgár önkormányzat által gondozott kétnyelvű folyóiratok kiadását, illetve a Bolgár Kulturális Fórum munkáját is anyagilag támogatta a kerületi bolgár önkormányzat. Az együttműködés eredményeképpen januárban jelenik meg egy bolgár-magyar mesekönyv, amelyben a bolgár iskola tizenkét növendékének egy korábbi pályázaton díjnyertes fordításai olvashatóak.

A tervekről szólva Papadopulosz Adriana kiemelte: a következő esztendő az anyaország európai uniós csatlakozása miatt kiemelt jelentőségű a hazai bolgárság életében is. Kapcsolódva a március 3-i bolgár, valamint a március 15-i magyar nemzeti ünnepekhez, az önkormányzat nagyszabású kiállítás megtartását tervezi. Közösen a budai bolgár önkormányzatokkal várhatóan már jövőre megjelentetnek egy kétnyelvű hírlevelet. Az informatív, programkalauzként is értékes kiadvány elsődleges célja a párhuzamos nyelviség erősítése.

Január elsejétől a világhálón, a Bolgár Kulturális Fórum oldalán (www.bolgarforum.hu) is elérhető lesz a kerületi bolgár önkormányzat, így még szélesebb kör ismerkedhet meg a hegyvidékiek mindennapjaival. Októberben, a szokásos közmeghallgatás alkalmával, hagyományteremtő szándékkal egész napos kulturális programot szerveznek az akkor éppen huszonöt éves születésnapját ünneplő, a kerülethez ezer szállal kötődő Martenica táncegyüttes közreműködésével.

ká–kd