Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Állóképek a moziban

A világról gyűjtött ismereteink legnagyobb részét vizuális úton szerezzük. Az információk feldolgozhatatlan mennyiségben és sebességgel „rohannak le” bennünket. Ebben a túlpörgetett, frusztrációkkal teli közegben a ma emberének mind nagyobb szüksége van az átélt események feldolgozását segítő egyéni módszerekre. Pedagógiai kutatások alátámasztják, hogy a gyerekek egészséges személyiségfejlődéséhez a művészetek nyújthatják a legjobb segítséget. A kreativitás kibontakoztatása, az alkotó munkában való megkapaszkodás lehetősége talán sosem volt ennyire fontos számunkra.

A MOM Park mozija évek óta önzetlen befogadója az országos rajzverseny-kiállításoknak és a rajziskolás növendékek bemutatóinak. Az előcsarnokban a gyanútlan filmrajongók ilyenkor egyszerre kiállításlátogatóvá is válnak. A képek szemlélődésre, megállásra, állásfoglalásra késztetik az alkalmi közönséget. A tárlaton való részvétel a növendékeknek összehasonlítási lehetőség, tanulságok sora. A nézők pedig rácsodálkozhatnak a kisiskolások gazdag kifejezőerejére, a nagyobbak útkereső, ígéretes próbálkozásaira és a haladók kiforrottabb műveire.

Állóképek a moziban

A Budai Rajziskola jelenlegi kiállításán közel ötven kép sorakozik, egyszerre bemutatva a legkisebbek (7 évesek) munkáit és a gimnazisták festményeit. A meseillusztrációkból, játékos figurákból és az első megfigyelés alapján készült rajzokból fokozatosan bontakoznak ki az igazi képi erővel rendelkező tanulmányok, portrék és alakrajzok. A karakterek ereje, a színfoltok határozott megjelenítése jól érzékelteti a fiatal alkotók elszántságát, amellyel a látványt és a tanult elemeket ötvözve egyedi képet hoznak létre.

A festmények mellett néhány kiállított kép a rajzos művészettörténet-foglalkozások munkájába enged bepillantást. Az iskola saját tematikájú, gyakorlati művészettörténet-óráit Kor-rajznak nevezik. Az élő modellről készült román stílusú kép, vagy a japán fametszetszerű portré lerajzolásával a felidézett korszak minden fontos stíluseleme rögzül, az elméleti ismeret azonnal testet ölt. A foglalkozások kreatív tevékenysége jó út ahhoz, hogy a gyermek vagy fiatal megvalósítsa és formálja önmagát, hogy később aktívan alakíthassa az őt körülvevő világot. Alkotó emberekre pedig nem csak a művészvilágnak van szüksége.

A kiállítás egész nyáron várja az érdeklődőket, megtekintése mozijeggyel és a nélkül is ingyenes.


(c.)