Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Az egyházközösségek húsvéti programjai

BUDAHEGYVIDÉKI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
(KÉKGOLYÓ UTCA 17.)


Április 4. 18.30: Böjti mozaikok címmel áhítat (dr. Bácskai Károly).
Április 5. 18.30: istentisztelet úrvacsorával (Keczkó Pál).
Április 6. 10.00: istentisztelet úrvacsorával (dr. Bácskai Károly), 18.30: passióolvasás (dr. Bácskai Károly).
Április 8. 10.00: istentisztelet úrvacsorával (dr. Bácskai Károly).
Április 9. 10.00: istentisztelet úrvacsorával (Keczkó Pál).

BUDAHEGYVIDÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
(BÖSZÖRMÉNYI ÚT 28.)


Április 4. 18.00: bűnbánati előkészítő istentisztelet (Böszörményi út 28.), 17.00: bibliaóra (Csaba utca 3.).
Április 5. 10.00: gyülekezeti bibliaóra (Böszörményi út 28.), 18.00: nagycsütörtöki istentisztelet, passió (Böszörményi út 28.).
Április 6. 10.00: istentisztelet és úrvacsorai közösség (Böszörményi út 28.), 10.30: istentisztelet és úrvacsorai közösség (Csaba utca 3.), 15.00: istentisztelet és úrvacsorai közösség (Bürök utcai szociális otthon), 16.00: istentisztelet és úrvacsorai közösség (Mártonhegyi úti szociális otthon), 18.00: istentisztelet és úrvacsorai közösség (Böszörményi út 28.).
Április 8. 8.00: istentisztelet és úrvacsorai közösség (Böszörményi út 28.), 10.00: istentisztelet és úrvacsorai közösség (Böszörményi út 28.), 10.30: istentisztelet és úrvacsorai közösség (Csaba utca 3.), 18.00: istentisztelet (Böszörményi út 28.).
Április 9. 10.00: istentisztelet és úrvacsorai közösség (Böszörményi út 28.), 10.30: istentisztelet és úrvacsorai közösség (Csaba utca 3.).

SVÁBHEGYI REFORMÁTUS MISSZIÓI EGYHÁZKÖZSÉG
(FELHÕ UTCA 10.)


Április 4-5. 18.30: úrvacsorai bűnbánati előkészítő istentisztelet.
Április 6. 18.00: istentisztelet és úrvacsorai közösség.
Április 8. 10.00: istentisztelet és úrvacsorai közösség.
Április 9. 10.00: istentisztelet és úrvacsorai közösség.

BUDAPEST-FARKASRÉTI MINDENSZENTEK PLÉBÁNIA
(HEGYALJA ÚT 139.)

Április 4-6. 17.00: Gyóntatás.
Április 5. 18.00: ünnepi szentmise az utolsó vacsora emlékére - lábmosás szertartása - a szentmise után oltárfosztás, majd "Jeremiás siralmai"-nak éneklése, 21.00-22.00: virrasztás, imádságos szentóra.
Április 6. 14.30: fájdalmas rózsafüzér, 15.00: keresztút (a képviselő-testület tagjai vezetik), 18.00: az Úr szenvedésének ünneplése, 20.00-22.00: virrasztás a szentsírnál (templomi felolvasók vezetik).
Április 7. 7.00-15.00: a szentsír látogatása, 18.00: húsvéti vigília szertartása, 20.00: feltámadási körmenet.
Április 8. 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00; 9.00: gyermekek ünnepi szentmiséje, 10.30: húsvéti ünnepi nagymise, ételszentelés a reggeli szentmisék után.
Április 9. 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00: szentmisék. Ünnepi program a templom felszentelésének 30. évfordulója alkalmából:
Április 10. ünnepi szentmise a templomszentelés évfordulóján a szomszéd plébániák, a hittanosok és szüleik részvételével.
Április 15. délelőtt: A közösség kincsei - előadások a közösség tagjainak részvételével, 16.00: "L'Organo italiano" - Marco Vitale orgonakoncertje, 18.00: Dr. Erdő Péter bíboros-prímás érsek jubileumi szentmisét mutat be templomban.

ISTENHEGYI SZENT LÁSZLÓ PLÉBÁNIA
(DIANA UTCA 15/A)


Április 5. 18.00: ünnepi szentmise az utolsó vacsora emlékére, a szentmise után oltárfosztás, 22.00-ig virrasztás a Kolping család és a SZLIE vezetésével.
Április 6. 15.00: keresztút a templomparkban a cserkészcsapat vezetésével, 18.00: nagypénteki liturgia, éjfélkor keresztút a Harangvölgybe (találkozás 23.00-kor a Jókai iskola előtti parkban, várják a környező plébániák fiataljait).
Április 7. 8.00: szentsírőrzés, 21.00: vigíliai szertartás.
Április 8. 9.00, 11.00, 18.00, Április 9. 11.00, 18.00: szentmisék.

FELSÕ-KRISZTINAVÁROSI KERESZTELÕ SZENT JÁNOS PLÉBÁNIA
(APOR VILMOS TÉR 9.)

Április 5. 18.00: utolsó vacsora szentmiséje.
Április 6. 15.00: keresztúti ájtatosság, 18.00: nagypénteki szertartások.
Április 7. 7.00-18.30: szentsírlátogatás, 19.00: nagyszombati szertartás, szentmise, körmenet.
Április 8. 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00, 19.00, április 9. 7.30, 9.00, 18.00: szentmisék.

VÁROSMAJORI JÉZUS SZÍVE PLÉBÁNIA
(CSABA UTCA 5.)

Április 4. 18.00: szentmise, nagyböjti szentbeszéd (Nagy Ferenc S. J.).
Április 5. 18.00: szentmise a lábmosás szertartásával, 21.00: egyórás virrasztás közös ima formájában.
Április 6. 15.00: keresztút, 18.00: nagypénteki szertartások, "csonkamise", 21.00: egyórás virrasztás közös ima formájában.
Április 7. egész nap folyamán a szentsír látogatása, 20.00: húsvéti vigília szertartása.
Április 8. 8.00: szentmise, 10.00: ünnepi húsvéti nagymise ének és zenekar közreműködésével (Haydn: F-dúr mise). Az ünnepi mise után húsvéti feltámadási körmenet. 18.00: szentmise, 19.30: szentmise.
Április 9. 7.30, 9.00, 11.00, 18.00: szentmisék.

FARKASRÉTI ÖKUMENIKUS ESTÉK

A húsvéti bárány (peszách - pászka) - Rékay Miklós néprajzkutató, etnológus tart előadást április 16-án 18.30-kor a Németvölgyi út 138. alatti evangélikus-református templomban.