Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Időben kell ellenőriztetni a gázvezetékeket

Az utóbbi években rendszeresen előfordult, hogy az épület alap- és felszálló vezetékeinek rossz állapota, illetve az ebből adódó gázszivárgás miatt a téli időszakban több napig, vagy akár hetekig szüneteltetni kellett a gázszolgáltatást egyes társasházakban. A hasonló esetek megelőzése érdekében a tulajdonosoknak még időben, a fűtési szezont megelőzően el kell végeztetniük a vezetékek állapotellenőrzését.

Az ellenőrzésre szükség van, mert a gáz „veszélyes üzem”, és a szivárgó hálózatok katasztrófát idézhetnek elő, mint arra sajnos a kerületben is több esetben volt példa. A leggyakoribb hiba a vezetékek tömítetlensége – ennek megszüntetése általában csak az épület gázhálózatának teljes cseréjével oldható meg. A régi építéseknél ugyanis ugyanazt a csavaroskenderkóc-tömítést alkalmazták, mint a vízvezetékeknél, és a tömítéshez használt kenderkóc idővel kiszárad, elöregszik, és nem tömít. Ennek kijavítása csak a teljes rendszer újjáépítésével valósítható meg, amikor kötések nélküli hálózatot építenek, régebben fekete acélcsőből, újabban rézcsőből.

Társasházak esetében ez akár többhetes munkát és gázszünetet jelent. A földgázellátásról szóló törvény szerint a telekhatáron (épületen) belüli gázvezetékek karbantartása az ingatlan tulajdonosának kötelessége, míg a közterületen futó vezetékekért a szolgáltató felel. Ennek ellenére megrendelés esetén – elsősorban a nyári és tavaszi időszakban – a FŐGÁZ vállalja az épületen belüli vezetékek javítását, cseréjét.

Mivel az esetek jelentős részében a javítás vagy csere költsége a több millió forintot is elérheti, a lakóközösségeknek érdemes előre gondolkodni, és a munkálatok majdani zavartalan fi nanszírozása érdekében pénzügyi alapot létrehozni. Segítséget jelenthet a Díjbeszedő Faktorház Rt. pénzügyi szolgáltatása, amely faktoring szerződés keretében biztosít hitelt a gázellátási rendszerek rekonstrukciós munkálataihoz társasházak, illetve magánszemélyek számára.

Az önkormányzat a társasházi pályázati rendszer keretében támogatja a gázvezetékek cseréjét. Az eddigi feltételek szerint a kivitelezési költség legfeljebb harminc százalékáig számíthatnak segítségre a társasházi közösségek.

mm

Az állapotellenőrzés megrendelhető a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. budai szolgáltatási osztályán. Cím: Budafoki út 54. Telefon: 463-8471, 463-8472.
A Díjbeszedő Faktorház Rt. szolgáltatásáról a 204-0104-es telefonszámon, vagy személyesen a Budafoki út 107–109. alatt lehet érdeklődni.