Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez
Indul a tanév

Indul a tanév – nagy volt a túljelentkezés a középiskolákban

Szeptember 1-je szombatra esik, így a diákok legnagyobb örömére csak két nappal később, szeptember 3-án kezdődik a tanítás. Jól jön a haladék a kerület oktatási intézményeinek is, hiszen az emelkedő gyermeklétszám és a tavalyinál több első évfolyam mozgalmas tanévet ígér.

Idén a korábbinál kevesebb kerületi fenntartású általános iskolában indul meg a tanítás, hiszen – amint már többször írtunk is róla részletesen – a Kiss János iskola az ELTE égisze alatt kezdi meg az új tanévet. Valamennyi önkormányzati iskola indít legalább egy elsős osztályt, az átlagos osztálylétszám huszonöt, de van, ahol harminc gyerek kezdi meg tanulmányait. Ez azt jelenti, hogy a tavalyihoz képest többen iratkoztak be a kerületi fenntartású iskolák első osztályaiba – tudta meg lapunk Hajnal Gabriellától.

A Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Nemzetiségi Gimnázium igazgatója elmondta: a felvételi szabályok az előző évhez képest nem változtak, azaz kötelező felvenni az intézmény körzetében élő jelentkezőket. Amennyiben a körzetes jelentkezőkkel az osztálylétszám nem éri el a huszonhatot, a fennmaradó helyekre elsősorban körzeten kívüli hegyvidékiek, illetve más kerületekből érkezők is felvehetők. Előnyt élveznek ugyanakkor a már az iskolába járók testvérei, az önkormányzat dolgozóinak és az iskola pedagógusainak a gyermekei.

Mindezek ellenére az idén kezdő elsősök között szinte alig van kerületen kívüli. A közoktatási törvény értelmében, ha a körzetesek száma legalább húsz százalékkal meghaladja a törvényben meghatározott osztálylétszámot, és eléri a harminckettőt, az iskola köteles újabb osztályt indítani. Erre egyetlen kerületi intézményben sem volt szükség, mégis több helyen egynél több első osztállyal találkozhatunk. Az általános tantervű osztályok mellett a Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskola német nemzetiségi, a Kós Károly Ének-zene Emeltszintű Általános Iskola zenetagozatos, míg a Németvölgyi Általános Iskola logopédiai, valamint egy kis létszámú fejlesztő osztályt is elindított. Bár a pluszosztályok esetében megengedett a fővárosi szintű beiratkozás, ezek többségében is kerületi gyerekek tanulnak majd. Az előző évhez hasonlóan a nyolc kerületi fenntartású hegyvidéki általános iskolában tizenkét elsős osztály kezdi meg a tanévet. Szintén egy elsős osztályt indít a Kiss János és a SOTE-hoz tartozó „Alsó” Diana iskola.

indul_a_tanev.jpg
Nem olcsó az első osztályosok beiskolázása, a tankönyvcsomag ára mintegy 10 ezer forint

Népszerűek a kerület középiskolái, bár idén is szigorú felvételi eljáráson kellett megfelelniük a jelentkezőknek. Mégis nagy volt a túljelentkezés, az átlagos osztálylétszám meghaladja a harmincat. Ráadásul a fővárosi beiratkozás miatt a középiskolákban a felvételnél nem élveznek előnyt a kerületi gyerekek, így egyre nagyobb az aránya a kerületen kívülről érkező tanulóknak, miközben az önkormányzat minden kerületi tanuló után plusztámogatást nyújt az intézményeknek.

Az Arany János Általános Iskola és Gimnázium négy középiskolai osztályt indít, a két normál tantervű mellett két öt évfolyamos angol nyelvi előkészítőt. Öt évfolyamos német nemzetiségi és ugyancsak öt évfolyamos neolatin nyelvi előkészítő osztállyal vág a tanévnek a Tamási Áron Gimnázium. A Városmajori Gimnáziumban a négy évfolyamos osztályok mellett két hat évfolyamos és egy öt évfolyamos nyelvi előkészítő osztály indul.

Változás történt a tankönyvtámogatás rendjében: szűkült a jogosultak köre, a gyermekét egyedül nevelő szülőnek idén már nem jár a 10 ezer forintos támogatás. Továbbra is megkapják azt a sajátos nevelési igényű, tartósan beteg, három- vagy többgyermekes családban élő, a nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult, valamint a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő nappali tagozatos, 1–13. évfolyamra járó diákok.

A jogosultság meglétét legkésőbb a beiratkozáskor kell bejelenteni az iskolában. A támogatás mellett lehetőség van tartós tankönyv igénybevételére is, ilyenkor a tankönyvcsomag fennmaradó részét a diák használatra megkapja az iskolától, így számára ingyenessé válnak a könyvek. A tartós tankönyvekért ugyan nem kell fi zetni, azonban a tanév végén vissza kell őket szolgáltatni az iskolának.

Az idei évben az iskolák minden bizonnyal rákényszerülnek arra, hogy olyanoknak is biztosítsák a tartós tankönyvet, akik a törvény értelmében nem lennének jogosultak, azonban – kiesve a tankönyvtámogatást kapók köréből – rászorulónak minősülnek.

A legnagyobb gondot ugyanakkor az jelenti, hogy átlagosan kétévente új tankönyvek jelennek meg, így az iskoláknak a természetes amortizációnál jóval hamarabb kell felfrissíteniük tartóstankönyv- készletüket. Egyedül a nemzetiségi iskolákban jobb a helyzet, ugyanis esetükben előre meg kell adni a nemzetiségi osztályokba járók számát, és a könyveket ezek ismeretében évekre előre nyomtatják.

MaMi