Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Kisebbségi közmeghallgatások

Ahogy az már év végén megszokott, az elmúlt időszak legfontosabb eredményeiről és a jövőbeni tervekről tartottak beszámolót a helyi kisebbségi önkormányzatok. A közmeghallgatásokon számos, a kerület valamennyi polgárát érintő kérdés is napirendre került.

Horvátok: együtt Szentpéterfával

A kerületi horvát kisebbségi önkormányzat, hagyományait követve, a 2006-os beszámolót ezúttal is összekötötte egy kulturális esttel, amelyre ismét sokan voltak kíváncsiak: a Jókai Klub előadóterme zsúfolásig megtelt érdeklődőkkel. A Szentpéterfai Kulturális Egyesület néptánckara, valamint a Ljubičica énekkar és a Koprive tamburazenekar jó hangulatú műsorral ajándékozta meg a közönséget.

A kulturális műsort megelőzően Skrapits Lajos, a kisebbségi önkormányzat korábbi elnöke, jelenlegi tagja ismertette testületük eddigi tevékenységét. Leköszönő elnökként az általa fémjelzett tizenkét év munkájáról adott átfogó képet - kezdve a megalakulás körülményeivel. Mint mondta: ő az 1980-as évek elejétől kezdte szervezni a horvátok kulturális összejöveteleit Budapesten. 1994-ben, élve a törvény adta lehetőséggel, az elsők között alapították meg kisebbségi önkormányzatukat a kerületben - azóta számos kulturális programot indítottak el hagyományaik ápolására. A kisebbségek között országos viszonylatban is egyedülálló, hogy 1999 óta minden évben horvát nyelvű színielőadást tartanak - a lelkesedésből játszó fellépők több hónapos próba és előkészület után visznek színpadra egyegy klasszikus darabot.

Sikerrel közreműködtek a korábbi években a kerületi kisebbségi önkormányzatok közös karácsonyi műsorának öszszeállításában is. A Csörsz utcai művelődési központ színpadán a meghívásukra számos horvát együttes fellépett: műsort adott többek között a bécsi Akadémiai Klub énekkara, a tököli férfi kórus, a szombathelyi énekkar, a Fáklya Táncegyüttes, a Pinka Band, valamint a szentpéterfai énekkar és táncegyüttes. Bár az évről évre Kisebbségek Karácsonyaként megrendezett eseményt már egy ideje nem tartják meg, Skrapits Lajos hangsúlyozta, nem rajtuk múlt, hogy ez a közös program abbamaradt.

A korábbi elnök beszámolt arról is, hogy fennállásuk alatt számos kulturális műsort szerveztek a Jókai Klubban - irodalmi estek, színielőadások, bálok helyszíne volt a svábhegyi művelődési ház. Több ízben is hozzájárultak verseskötetek kiadásához, jelenleg is egy mozgássérült, horvát fiatalember verseinek fordításán dolgoznak, ami január közepén jelenhet meg Hogyan tovább? címmel. Emellett horvát népdallemezek megjelentetését is támogatták.

Geositsné Hegedüs Adrienn, az ősszel megalakult horvát önkormányzat új elnöke kiemelte: a legfontosabb feladat továbbra is a hagyományok ápolása, az identitás erősítése. Szeretnék a fiatalsággal jobban megismertetni kultúrájukat, hogy ők is tovább tudják adni a következő generációnak. Az elnök asszony további szoros együttműködést ígért a szentpéterfai horvátokkal - ezt alátámasztandó megállapodást írt alá Kohuth Miklóssal, Szentpéterfa polgármesterével, és Horváth Csabával, a falu horvát kisebbségi önkormányzatának vezetőjével. Az együttműködési szerződésben rögzítették: a jövőben is dolgozni fognak a közös nemzetiségi programok megvalósításáért.

Szlovákok: kiskőrösi kapcsolat

A horvátokhoz hasonlóan a szlovák kisebbségiek is zenés műsorral kísérték a közmeghallgatást: a művelődési központban rendezett eseményen tótkomlósi lányok nyújtottak át egy csokorra valót népdalaikból. Ami a szlovák önkormányzat működését illeti, arról Hrivnák Mihály elnök beszélt a megjelentek előtt.

Mint mondta: eredményként kell elkönyvelniük, hogy októberben ismét megalakulhatott a testület. A kisebbségi választások rendszere ugyanis megváltozott - most már csak a kisebbségi névjegyzékbe regisztrált lakosok adhatják le szavazataikat a képviselőjelöltekre. Összesen 45-en regisztrálták magukat a jegyzőnél (30 az előírt minimum), akik közül végül 25-en jelentek meg a szavazáson. Az elnök nem kívánta minősíteni, hogy ez a szám sok vagy kevés, ám megjegyezte: a kerületben a felmérések szerint körülbelül kétszáz olyan ember él, aki valamilyen módon kötődik a szlováksághoz.

Hrivnák Mihály egy lezárult önkormányzati ciklust összegezve négy év eredményeit sorolta fel tárgyszerűen. Minden évben megrendezték a szlovák farsangi bált, egy ízben pedig összejövetelt és könyvbemutatót tartottak Sziklai László irodalomtörténész tiszteletére, aki elévülhetetlen érdemeket szerzett a magyarországi szlovák iskolahálózat megalapításában. A neves szlovák származású parasztpárti politikus, Áchim András emlékére is rendeztek egy konferenciát. Két irodalmi találkozót is szerveztek - egyet a kerületben, egyet az országos szlovák önkormányzatnál. Az országos szervezettel közösen terveztek egy irodalmi versenyt is az 1956-os forradalom ötvenedik évfordulója alkalmából, ám ez nem valósult meg - Hrivnák Mihály szerint nem a kerületi önkormányzaton múlt a kezdeményezés sikertelensége.

Az elnök úgy látja: legsikeresebb a kiskőrösi látogatásuk volt, melynek során betekintést nyerhettek az ott élő szlovákság életébe, elmélyíthették kapcsolataikat a helyi kisebbséggel. Több alkalommal is közösen látogattak el szentmisékre - ezek a programok Klauszné Fuzik Ildikó szervezésében valósultak meg, aki az előző ciklusban elnökhelyettesként tevékenykedett.

Hrivnák kitért arra is, hogy közösségük tagjainak, ha támogatásra szorulnak, igyekeznek segítséget nyújtani. Az idősekre mindig kiemelt figyelmet fordítanak - a karácsony előtti összejövetelen is egy kis ajándékcsomaggal kedveskedtek a nyugdíjasoknak.

kd