Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Múlt és jelen összhangja

Szabad-e egy művésznő életkorával foglalkozni a kiállításáról szóló tudósítás kezdetén? Ezen töprengek, de mivel magam is csak annyit tudok, hogy nagyon fiatal, mégis indíthatunk ezzel: Cornides Ágnes kora és alkotásainak érettsége között nagy a kontraszt. A Jókai Klub alkalmas színhely a művei bemutatására, mert a meghitt, békés hangulatú galériába illenek a gondolkodásra késztető, többféle tematikájú, eltérő technikával, különböző módszerekkel megalkotott festmények.

Meghökkentőnek először a portrésorozatát éreztem. Az egyik arcmáson például szabadon lobog a haja, és színével a fellegekre emlékeztet. Egy másik képen a száját és arca alsó felét kendő fedi, mintha tilos volna szavakat formálnia. Hogy melyik emlékeztet legjobban a művész igazi arcára, azt ki-ki saját maga dönti el – számomra ez a portrékavalkád a lélek arcra vetülését, a belső változásokat is tükrözi.

Múlt és jelen összhangja
Cornides Ágnes: Önarckép

Szórakoztatónak, vagy inkább egyedi látásmódra vallónak találtam a hétköznapi munkák végzése közben önmagáról készített alkotásait. Ugyan melyik férfi festőnek jutna eszébe, hogy különböző munkafázisokban ábrázolja magát? Vajon miért érezte Cornides Ágnes, hogy az örökkévalóság pillanataihoz szorosan hozzátartozik az is, amikor egy nő hagymát vág éppen, vagy főz, vagy vasal? Profán, de megindítóan őszinte vallomások ezek a nő sorsáról, aki történetesen művész, ám mellette természetesen háziasszony is, és ezeket a vásznon is rögzíti.

A kiállítást Káldi Katalin művészettörténész nyitotta meg, tökéletes bepillantást adva a jelenlévők számára Cornides Ágnes képeinek részletfi nomságaiba, öntörvényű világteremtésébe: "Csak az a bölcs tud ironizálni, aki valami megmásíthatatlant elfogad, és épp e megmásíthatatlan volta miatt nevetve szemlél, és csak az tud mesét mondani, aki a valóságot ismerve szükségét érzi egy olyan világ létrehozásának is, melyben a dolgok eredeti szépségükben mutatkoznak. Cornides Ágnes így fogalmaz a gyermeki lét időtlenné vált alapállapotáról: a gyermekkori rajzok felépítésének logikusan következtetett útja az alkotás mögötti gondolatokra enged következtetni."

Úgy indítottunk, hogy milyen fiatal a festmények alkotója, zárjuk tehát azzal a reménnyel, hogy kora és tehetsége révén a jövőben is sok értékes mű születik majd keze nyomán.

Moldován Ibolya

Cornides Ágnes kiállítása július 31-ig látható a Jókai Klubban. Cím: XII., Hollós út 5.