Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Történelmi lecke - kerámiaszobrokkal

A Németvölgyi Általános Iskola Terefere-sorozatának legutóbbi előadója, Józsa Judit kerámiaszobrász a magyar honfoglalás történetét és legendáit választotta témájául. Szavait nagyrészt a Honfoglalók című szoborsorozatával illusztrálta, amelyet egy éven át lehetett látni Ópusztaszeren.


Józsa Judit
A művésznőt Dohány András iskolaigazgató mutatta be, s az előadás felvezetéseképpen az intézmény tíz negyedikes tanulója - C. Kardos Anna tanárnő betanításában - a csodaszarvasról mondott regét.

Józsa Judit neves korondi fazekascsaládból származik. Édesapja és egyik bátyja a kerámiaszobrászattal is kacérkodott, így aztán Judit már csitri korában készített szobrokat. Az apa, Józsa János tömör agyagot formázott meg, a kész munkát kettévágta, kivájta és újra összeillesztette. A kislány idegenkedett a szétvágástól, ezért játékszerűen egyéni stílust alakított ki, ami leginkább a hajtogatásra épül.

A művésznő 19 éves korában édesapjával együtt részt vett egy nagyszebeni kiállításon. Együttélés című szoborcsoportja három népviseletbe öltözött - székely, román és szász - gyermeket ábrázolt. Csakhogy a székely leányka ruháján egymás mellé kerültek a magyar zászló színei, a román fiúcska pedig bocskorban volt... Az édesapát meghurcolták a lánya szobra miatt, ezért Judit áttelepedett Magyarországra.


Józsa Judit: Emese álma
Kezdetben szociális munkát végzett, kiállításainak közönségvisszhangja nyomán azonban úgy döntött, hogy csak a szobrászatnak él. Korondon több népművész is készít naiv szobrokat, ő azonban a magas művészetet célozta meg, ezért elvégezte a Pázmány Péter Katolikus Egyetem művészettörténet szakát. Szakdolgozatát Izsó Miklós szobrászművészről írta. A nemzeti romantika jeles képviselőjének hatása megmutatkozik munkáin.

Kisebbségben eltöltött évei is közrejátszhatnak abban, hogy Józsa Judit sok időt szentel a magyar őstörténet kutatásának, szoborsorozatokkal ábrázolja az ősi magyar foglalkozásokat és a régi magyarokat (honfoglalókat, magyar szenteket és nagyasszonyokat, magyar művészek múzsáit stb.). A nyugaton élő magyarok egy része is ráérezhetett a sorsközösségre, amit jelez, hogy Józsa Juditnak Amerikában (kétszer) és Ausztráliában is volt már kiállítása.

A Józsa család tavaly Tiszta Forrás néven galériát nyitott a budai Vár Fortuna udvarában. A művésznő alkotásai mellett korondi fazekasmunkák is várják itt a látogatókat. Józsa Juditról 2006-ban portréfilmet sugárzott a Duna Televízió.

K. Gy.