Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Tündéri történet

A Szilassy út 6. alatt egykor magángyógyintézet, a Gyermekszanatórium Rt., illetve tüdő- és elmeosztály működött. A Tündér-hegyi Pszichoterápiás és Pszichoszomatikus-rehabilitációs Osztályt 1979- ben az akkori Egészségügyi Minisztérium hozta létre. Bár a szakmabeliek szerint indokolt lett volna egy önálló pszichoterápiás központ létrehozása, ezt az akkor uralkodó, a Szovjetunióból importált egészségügyi szemlélet (integráció néven egészségügyi trösztök létrehozása, rendelőintézetek, kisebb kórházak beolvasztása a nagyobbakba) nem tette lehetővé.

Az intézményt az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézethez integrálták, a ház kezelési jogával együtt. 1979-től 1984-ig az épületet részlegesen felújították. Az átépítés évei alatt az osztály kizárólagosan ambulancia formájában működött, a fekvőbeteg-részlegek 1984-ben nyíltak meg. Az osztály szakmai irányvonalát Hidas György osztályvezető főorvos, Harmatta János főorvos, Szőnyi Gábor főorvos és Ajkay Klára vezető pszichológus alakította ki, akik valamennyien pszichoterápiás képzettséggel és gyakorlattal, pszichoanalitikus szemlélettel rendelkeztek. Ők az újonnan létrehozott osztályra már kialakult csapatként érkeztek, korábban ugyanis együtt dolgoztak a Fővárosi Pszichoterápiás Módszertani Központban.

Hidas György nyugdíjba vonulása után, 1994-ben Harmatta János vette át az irányítást – abban az évben, amikor az osztály az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet (OPNI) felügyelete alá került. Az OPNI megszűnése után az osztály a Szent István Kórház kihelyezett osztályaként működik tovább.