Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Vezetői engedély ügyintézése

A vezetői engedély kiadására irányuló eljárás illetéke alapesetben 4000 forint. Az okmány személyazonosításra tíz évig, illetve 70. életévüket betöltött személyek számára határidő nélkül alkalmas.

A vezetői engedély ügyintézése az okmányirodákban történik, és személyes megjelenés szükséges hozzá. Vezetői engedély első alkalommal történő kiváltása esetén az igénylőnek magával kell vinnie egy személyazonosításra alkalmas érvényes okmányt (állandó személyazonosító igazolvány vagy útlevél), illetve - az adategyeztetéshez - születési és házassági anyagkönyvi kivonatát. Amennyiben az anyakönyvi események a XII. kerületben történtek, akkor a kerületi okmányirodában nincs szükség ezek külön igazolására. Szükség van azonban a lakóhely, tartózkodási hely vagy szálláshely igazolására alkalmas okmányra, ami lehet lakcímigazolvány vagy régi típusú (lakcímet tartalmazó), érvényes állandó személyazonosító igazolvány, illetve tartózkodási engedély.

Az okmányok mellett le kell adni az egészségügyi alkalmasságot igazoló orvosi véleményt és első vezetői engedély kiváltása, illetve új kategória bejegyzése esetében a közlekedési felügyelet által kiállított vizsgaigazolást.

A vezetői engedély kiadására irányuló eljárás illetéke alapesetben 4000 forint. A 62. életévét betöltött kérelmezők esetében, illetve amenynyiben az orvosi érvényességi idő 1 év vagy annál rövidebb, 1500 forint az illeték összege. Az illetéket minden esetben a Magyar Államkincstárnak, illetékbevételi csekken kell fizetni.

Az ügyintézés során az illeték vagy a hatósági díj befizetését igazoló postai feladóvevényt le kell adni az okmányirodában. Az ügyintézés végén az igénylőnek egy nyilatkozatot is ki kell töltenie, amelyet az ügyintéző bocsát a rendelkezésére.

Magyarországon vezetői engedélyt csak olyan magyar állampolgár, illetve EGT-tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgár kaphat, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye (szálláshelye) Magyarországon van. A többi külföldi kérelmező esetében a vezetői engedély kiadásához szükséges a 6 hónapos Magyarországon tartózkodás igazolása. Ehhez be kell mutatni az idegenrendészeti hatóság erre vonatkozó engedélyét (például: tartózkodási vízum, tartózkodási, letelepedési engedély stb.).

A vezetői engedély személyazonosításra tíz évig, illetve 70. életévüket betöltöttek esetében határidő nélkül alkalmas. A jogosítvány orvosi alkalmasságát 40 éves korig 10 évenként, 40 és 60 év között 5 évenként, 60 és 70 éves kor között 3 évenként, 70 év fölött 2 évenként kell meghosszabbíttatni. Az orvosi meghosszabbítás mindig a vezetői engedély cseréjével történik.

A vezetői engedély eltűnése, megsemmisülése, megrongálódása esetén, valamint a jártassági feltételhez kötött kategória megszerzéséhez a vezetői engedély kiállításáig az okmányiroda - kérelemre - ideiglenes vezetői engedélyt állít ki. Ideiglenes jogosítványt kaphat az is, akit legfeljebb hat hónapra tiltottak el valamely jármű-kategóriától, alkategóriától, kombinált kategóriától vagy járműfajtától, az eltiltással nem érintett járműkategóriákra. Az ideiglenes vezetői engedély csak belföldön érvényes a kiállításától számított hatvan napig, de legfeljebb hat hónapig.

A legtöbb országban elfogadják a magyar jogosítványt, ennek hiányában azonban célszerű nemzetközi vezetői engedélyt kiváltani. Fontos tudnivaló, hogy a nemzetközi vezetői engedély csak a magyar jogosítvánnyal együtt érvényes. Érvényességi ideje a jogosítványban feltüntetett egészségi érvényességi idő, de legfeljebb a nemzetközi vezetői engedély kiállításának napjától számított három év. Az ideiglenes vezetői engedély, valamint a nemzetközi vezetői engedély kiváltása esetén egységesen 1500 forintot kell fizetni.

KÁ