Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

A vizitdíj visszatérítése

Csak a nem emelt összegű, 300 forintos vizitdíjat lehet visszaigényelni. Az első húsz háziorvosi vagy járóbeteg-ellátásért nem jár visszatérítés.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet alapján a húsz alkalomnál többször megfizetett vizitdíj viszszatérítése iránti kérelmet a kerületben lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező biztosított a jegyzőnél terjesztheti elő. A kérelmet legkésőbb a tárgyévet követő hatvan napon belül lehet benyújtani. Fontos tudnivaló, hogy a visszatérítés csak a nem emelt összegű, 300 forintos vizitdíjra vonatkozik. A háziorvosi ellátásokért és a járóbeteg-szakellátásokért kifizetett díjakat nem lehet összevonni, azaz külön-külön kell kezelni a különböző jogcímeken befizetett vizitdíjakat. Ez azt jelenti, hogy a visszatérítés csak a húsznál több háziorvosi, vagy a húsznál több járóbeteg-ellátásért kifizetett vizitdíj után jár, az első húsz-húsz alkalom díját nem lehet visszaigényelni.

A kérelemhez csatolni kell az adott naptári évben igénybe vett húsznál több háziorvosi, vagy húsznál több járóbeteg-szakellátásért fizetett vizitdíjakról kiállított, a vizitdíj visszaigénylésére feljogosító nyugtát, illetve számlát, valamint a visszaigényelt vizitdíjak befizetését igazoló nyugtát vagy számlát. Az ellátástípusonként húsz alkalom feletti vizitdíj visszaigénylése illeték- és költségmentes. Az eljárás során a jegyző a nyugtán, számlán szereplő nevet, a beteg taj-számát és egyéb adatait csakis az eljárás befejezéséig jogosult kezelni. A kérelemben meg kell jelölni, hogy a biztosított a vizitdíj visszatérítését postai úton kéri, vagy személyesen az önkormányzatnál veszi át. A jegyző tizenöt napon belül bírálja el a benyújtott kérelmeket.

Változások történtek a vizitdíj és a kórházi napidíj fizetésében. A törvényben meghatározott munkakörökben dolgozók számára megszűnik a fizetési kötelezettség, míg egyes ellátások esetében az eddiginél is többet kell fizetni. Július 1-jétől mentesültek a díjfizetés alól a határőrség, a rendőrség, a hivatásos katasztrófavédelem, a vám- és pénzügyőrség, a büntetés-végrehajtás, a hivatásos önkormányzati tűzoltóság, a polgári nemzetbiztonsági szolgálat és az Országos Mentőszolgálat szervezetéhez, valamint a honvédség hivatásos állományába tartozók, amennyiben sérüléseiket munkájuk során szerezték. Szintén nem kell fizetniük azoknak, akik igazoltan legalább harminc alkalommal adtak vért, illetve a tizennyolc év feletti, nappali alapfokú és középfokú oktatási intézmény tanulóinak, ha az ellátást az iskola-egészségügy keretében veszik igénybe.

Ugyancsak ingyenes a tüdőszűrés, amennyiben a vizsgálatot fertőzőbetegségek vagy járványok megelőzése érdekében végzik. Mentesülnek a kórházi napidíj megfizetése alól a tartós orvosi kezelés alatt állók abban az esetben, ha kórházi kezelésükre alapbetegségükkel összefüggésben kerül sor. Az eddigi hatszáz helyett ezer forint fizetendő, ha a szakorvosi ellátást a beteg nem ott veszi igénybe, ahová a beutaló szól, vagy beutaló nélkül érkezik a járóbeteg-szakrendelésre. Emelt összegű vizitdíjat fizetnek a 18 év alattiak is, ha indokolatlanul veszik igénybe az ügyeleti szolgáltatást.


mm