Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Napirenden

A kerületi közterületek rendjét a Fővárosi Közterület-felügyelet nem tudta kellő hatékonysággal védeni, ezért a hegyvidéki önkormányzat önálló szervezet létrehozásáról határozott. A szeptembertől működő új testület feladatait Váczi János, a polgármesteri kabinet vezetője ismertette.
A hegyvidéki önkormányzat kiemelt feladatának tekinti a kerületi közterületeken a biztonság és a rend erősítését, amit eddig elsősorban a rendőrség támogatásával igyekezett megvalósítani. A BRFK-val kötött megállapodás értelmében évek óta működik a Hegyvidéken egy úgynevezett önkormányzati járőrszolgálat, vagyis a kerületi kapitányság dolgozói többletfeladatokat vállalhatnak, amihez az önkormányzat anyagi fedezetet biztosít. Így a kerületi rendőrök szabadidejükben nem biztonsági őrként, vagy térfigyelő rendszerek ellenőreként dolgoznak valahol máshol, hanem a hegyvidéki utcák és terek biztonságát erősítik jelenlétükkel.
 
Váczi János, a polgármesteri kabinet vezetője lapunknak elmondta: a járőrpár működését változatlanul finanszírozni kívánják, a továbbiakban azonban az önkormányzat által vezetett közterület-felügyelet munkatársaival egyeztetve végeznék ezt a munkát.
 
A szeptember 1-jén megalakuló Hegyvidéki Közterület-felügyelet elsődleges feladata természetesen nem az önkormányzati rendőrjárőrpár kiegészítése lesz, az új egység keretein belül, mint a neve is utal rá, kerületi közterület-felügyelők dolgoznak majd. Az önálló hegyvidéki szervezet – a fővárosi önkormányzattal kötött megállapodás nyomán – a Fővárosi Közterület-felügyelet feladatait veszi át.
 
napirenden
Váczi János kabinetvezető
 
A kerületben tapasztalt szabálytalanságokra, visszaélésekre való gyors reagálás, illetve az önkormányzaton belüli zökkenőmentes információáramlás érdekében a közterület-felügyelet a polgármesteri hivatal önálló szervezeti egységeként működik majd – tudtuk meg Váczi Jánostól. Kezdetben egy vezető, egy vezetőhelyettes, egy adminisztrátor és öt – a vezetőkkel együtt utcai munkát végző – közterület-felügyelő lesz, de ez a létszám az első tapasztalatok értékelése után változhat.
 
A hegyvidéki közterület-felügyelők mindenekelőtt a rendre, tisztaságra vonatkozó jogszabályok által tiltott tevékenységeket próbálják megakadályozni, de a közrend, a közbiztonság védelmében is közreműködnek. Szabálytalanul parkoló járműveknél pénzbüntetés lesz a szankció, de rendkívüli esetekben kerékbilincset is alkalmazhatnak, valamint az elszállítás ügyében is intézkedhetnek. Emellett ellenőrizhetik a parkoló- és a védett övezetekben a szükséges várakozási, illetve behajtási engedélyeket, a mozgáskorlátozott-igazolványt. Teendőik közé tartozik az is, hogy érvényt szerezzenek a játszó- és sportterekre nemrég bevezetett dohányzási tilalomnak.
 
A kerületi szervezet mindössze két feladatot nem vesz át: a kóbor állatok befogása és elhelyezése, valamint a taxiállomások használatának ellenőrzése továbbra is fővárosi kézben marad.
 
Váczi János elmondta: a hegyvidéki közterület-felügyelők, akárcsak eddig a fővárosiak, hivatalos személyként járhatnak el. Ők is szolgálati igazolványt kapnak, és az országosan egységes egyenruhát viselik majd – azzal az egyetlen eltéréssel, hogy a ruha karjelzéseként a kerület címere és a „Hegyvidéki Közterület-felügyelet” felirat lesz látható.
 
z.