Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Szeptembertől járőröznek a hegyvidéki közterület-felügyelők

Helyi közterület-felügyelet létrehozásáról döntött az önkormányzati képviselő-testület a nyári szünet előtti utolsó ülésén. A tervek szerint öt közterületfelügyelő járja majd az utcákat szeptembertől. A vagyonadóra vonatkozó törvényjavaslat visszavonását kezdeményezte Pokorni Zoltán polgármester a pénzügyminiszternél, amihez előzetesen megkapta a képviselők támogatását. Helyi parkolási rendelet született, amelyben hat zónára osztják a várakozási övezeteket.
Már 2008-ban elhatározta az önkormányzat helyi közterületfelügyelet létrehozását – az előkészítés után most kerülhetett sor a döntésre. E szerint nyolcfős szervezet alakul egy vezetővel, egy vezetőhelyettessel és egy adminisztrátorral, illetve öt közterületfelügyelővel. A szeptember 1-jétől induló Hegyvidéki Közterületfelügyelet a fővárosi feladatok jórészét átveszi a XII. kerületben. Mindenekelőtt a közterületek jogszerű használatát ellenőrzi, de a közrend, a közbiztonság védelmében is közreműködik. A kerületi közterület-felügyelők figyelik majd az utcán szabálytalanul parkoló járműveket, illetve teendőik közé tartozik az is, hogy érvényt szerezzenek a játszó- és sportterekre nemrég bevezetett dohányzási tilalomnak. A képviselő-testület 16 „igen” és 1 ellenszavazattal alkotta meg a rendeletet. (A közterület-felügyelet munkájáról és feladatairól bővebben a 3. oldalon olvashatnak.)
 
A vagyonadóra vonatkozó törvényjavaslat visszavonását kívánja kezdeményezni Pokorni Zoltán polgármester a pénzügyminiszternél, amihez a képviselő-testület támogatását kérte. A tervezet szerint a településenként megállapított négyzetméterár a hegyvidéki egylakásos ingatlanoknál 500 ezer, többlakásos házak esetében 450 ezer forint. A polgármester szerint nem eshet azonos elbírálás alá a kerület alsó, sűrűn lakott részén lévő, esetleg komfort nélküli lakás egy hegyi luxusingatlannal.
 
Az ellenzéki képviselők – akik maguk is elismerték, hogy „több sebből vérzik” a tervezet – úgy vélik, ez politikai ügy, amit a polgármesternek mint parlamenti képviselőnek az Országgyűlésben kellene folytatnia. Pokorni Zoltán hangsúlyozta, a tervezett számítási mód a helyi polgárok érdekeit sérti, és az ő feladata a kerület képviselete. A szavazás során a képviselők 18 „igen”, 1 „nem” szavazattal, 2 tartózkodás mellett, egyetértettek a törvény visszavonására vonatkozó kezdeményezéssel. (A vagyonadóról a lapunk megjelenése előtti napon szavazott az Országgyűlés.)
 
Hat parkolási zóna lesz a kerületben
A Budapest Fővárosi Közgyűlés június 1-jei hatállyal új parkolási rendeletet fogadott el, egyrészt a városban uralkodó káosz felszámolása, másrészt a személy- és tehergépjármű-forgalom csökkentése céljából. Ehhez igazodik a XII. kerület 2010. január 1-jétől hatályba lépő helyi rendelete, amelyet rövid vita után – 17 „igen” és 1 tartózkodás mellett – fogadott el a testület.
 
A szabályozás lényege, hogy mindenkinek biztosított az ingyenes parkolás a lakhelye közelében, de távolabbi körzetekben már díjat kell fizetni, ezért hat zónára osztják a várakozási övezeteket. Lakásonként legfeljebb kettő „éves várakozási hozzájárulás” adható ki, az első (a technikai költségtől eltekintve) ingyenes, a második díjköteles, ára az adott területen fizetendő egyórai várakozási díj kétszázötvenszerese. Ha a gépkocsi megfelel bizonyos – a rendeletben részletezett – környezetvédelmi előírásoknak, 10%-os kedvezményben részesülhet.
 
A rendelkezés további részleteket is szabályoz, amelyeket célszerű tanulmányozniuk az autósoknak (a rendelet teljes szövege a 4. oldalon olvasható).
 
Négymilliárd forintos beruházás
Új fázisához érkezett a Gesztenyés kert és környéke kulturális, sport- és szabadidő-negyeddé történő kialakítása. Eddig 900 millió forint támogatást nyert a kerület, ám ennek felhasználásához (és a további elképzelések megvalósításához) Teljes Akcióterületi Terv készítése szükséges – amelyet a képviselők egyhangúlag megszavaztak.
 
A korábbi tervek némileg módosultak, így nem épül kávézó a Csörsz utcai művelődési központ tetején, ugyanakkor bővülhet a biopiac. A szabadtéri színpad alatt tároló épül, a Sirály utca alatti szolgáltatói szint területe is megnő, és további funkciókkal egészül ki (kölcsönző, nyilvános illemhely stb.).
 
A projekt költségeire 2009-ben (az elnyert 900 milliós támogatáson felül) 2,7 milliárd forintot kötvénykibocsátásból biztosít az önkormányzat, a további, mintegy 500 milliós összeget pedig a 2010-es költségvetésben kell fedezni. (A beruházásról bővebben június 2-i lapszámunkban olvashatnak.)
 
A költségvetési rendelet módosítása kapcsán az előterjesztő polgármester három témában kérte a képviselők támogatását: a „szokásos” módosítások (központi intézkedések, nem tervezett bevételek és kiadások, átcsoportosítások, intézményi létszámváltozások stb.), a könyvvizsgáló megbízásának meghosszabbítása, illetve a vagyonadó-rendelet módosítása úgy, hogy július 1. és szeptember 15. között a polgármester kapjon döntési jogosultságot vagyontárgy szerzésére.
 
Ez utóbbiról vita alakult ki, az ellenzék több képviselője szükségtelennek tartotta az intézkedést, és úgy vélte, felesleges támadási felületeket adhat. Végül 17 „igen” szavazattal, 3 tartózkodás mellett, elfogadták a képviselők a javaslatokat. A polgármesternek a szeptemberi testületi ülésen be kell számolnia az esetleges vásárlásokról.
 
szeptembertol
Lesz munkájuk a közterület-felügyelőknek
 
„SZOCIÁLIS BÓN” A RÁSZORULÓKNAK
Ismét a képviselők asztalára került az eredetileg 2004-ben megalkotott, majd 2007-ben felülvizsgált szolgáltatástervezési koncepció, mivel két év elteltével újra át kell tekinteni a szociálisan rászoruló emberek részére biztosítandó feladatokat. A részletes anyagból kiemelésre méltó, hogy ez év végéig kerületi szociális kalauz készül, amelyben az önkormányzat által nyújtott ellátások mellett az egyéb szociális ellátásokról, szolgáltatásokról is közérthető formában tájékozódhat a kerület lakossága.
 
A korábban tervezett szociális bolt nem valósult meg, helyette a „szociális bón” rendszerének előkészítése folyik, amely 20% kedvezményt biztosít majd több üzletben a rászorulók részére. A koncepcióval a testület egyhangúlag egyetértett.
 
Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa jelentésben kifogásolta az illemhelyek hiányát a fővárosi játszótereken. A testület egyetértett ezzel, és felkérte a polgármestert, működjön együtt a fővárossal a helyzet rendezése érdekében. Meg kell vizsgálni, milyen lehetőségek vannak mobil-WC-k elhelyezésére a saját tulajdonú hegyvidéki játszótereken.
 
A kerület felbontja tagságát a Habilitációs Fejlesztő Központot működtető Intézményfenntartó Társulásban – erről döntöttek a képviselők egyhangú szavazással. A tagsággal járó anyagi terhek lényegesen magasabbak voltak a tényleges szolgáltatás áránál, így a jövőben inkább a szolgáltatást vásárolják meg a rászoruló személyek részére. Az önkormányzat ezúttal is csatlakozik az Európai Mobilitás Hét 2009. évi kartájához, és autómentes napot szervez szeptemberben.
 
Egy Béla király úti, egy Bükkös úti, egy Bürök utcai és egy Hegyhát úti ingatlan nyílt, liciten történő értékesítése mellett döntött a testület, illetve egy Márvány utcai üzlethelyiség ügyében a korábbi határozatát hatályon kívül helyezte, mivel a bérlő elállt vételi szándékától. Ellenzéki képviselők a döntések kapcsán az ingatlanok elkótyavetyélését, a vagyonfelélést tették szóvá, mivel úgy vélik, a tervezett övezeti átsorolások után lényegesen magasabb eladási árat lehetett volna elérni. A polgármester válaszában hangsúlyozta, hogy a kikiáltási árakat már az átsorolás utáni magasabb értéknek megfelelően állapították meg, és ez az előterjesztésben is szerepel. Kijelentette, hogy regnálása idején olyan eset nem fordult és a jövőben sem fordul elő, hogy ilyen módon, alacsonyabb áron értékesítene ingatlant az önkormányzat.
 
Intézményvezetői kinevezések Zárt ülésen szociális, illetve gyermekjóléti díj adományozásáról döntöttek a képviselők. A kitüntetéseket a Szociális munka napján, november 12-én veheti át egy-egy kerületi közalkalmazott.
 
Intézményvezetőket nevezett ki a képviselő-testület ötéves időtartamra: a Nevelési Tanácsadót Szöllősiné dr. Vári Zsuzsanna, míg a Városmajori Óvodát Bálint Beáta irányítja a jövőben (utóbbi helyen a korábbi vezető, Schmidtné Vaszkó Edit munkaviszonyát nyugdíjba vonulása miatt megszüntette a testület). A Mackós Óvodát Pósch Mária, a Normafa Óvodát Purzsa Gáborné, a Virányos Általános Iskolát Szerdahelyiné Jászberényi Ágnes vezeti a következő öt esztendőben. További elismerésekről is döntöttek a képviselők: Kovács Kolosné és Holtságné Csipán Ágnes „címzetes igazgató”, Schmidtné Vaszkó Edit pedig „címzetes óvodavezető” cím viselésére jogosult ezentúl.
 
Vincze Géza képviselő a Márvány utca sétálóutcává alakítása, illetve a környékre tervezett változtatások kapcsán felvetette, hogy célszerű lenne közmeghallgatást tartani e témában. A polgármester elmondta, hogy folyamatosan tárgyal a lakók érdekeit képviselő egyesülettel, és úgy érzi, közelednek az álláspontok, de nem zárkózik el a javasolt találkozótól sem a nyári szünet után.
 
-jj-