Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez
Nepszeruek_a_keruleti_iskolak

Népszerűek a kerületi iskolák

Évek óta folyamatosan nő az iskolaköteles gyerekek száma a Hegyvidéken. Az országos átlagtól eltérő kedvező demográfiai helyzet 2010-ben sem változott, az önkormányzati fenntartású általános iskolákba a tavalyinál többen iratkoztak be. Az intézmények népszerűségi rangsorát a Tamási Áron és a Virányos iskola vezeti.

 

Habár az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is nőtt az iskolaköteles gyerekek száma a kerületben, a területi átrendeződések miatt eggyel kevesebb osztályt indítottak az önkormányzati fenntartású intézmények. Ennek köszönhető, hogy az átlagos osztálylétszám meghaladja a korábbi években megszokottat, nem ritkák a harmincfős elsős csoportok sem – tájékoztatta lapunkat Bak Ferenc.
A polgármesteri hivatal oktatási és közművelődési irodájának vezetője elmondta, a Jókai iskolában a tavalyi kettő helyett 2010-ben egy nemzetiségi, valamint egy vegyes osztály indul. Két elsős osztállyal vág neki az új tanévnek az Arany János iskola és a Virányos, ahová közel hatvanan jelentkeztek. Népszerű a Kós Károly iskola is, itt a hagyományos énektagozat mellett a természettudományokat emelt szinten oktató osztály is indul, átlagosan harminc fővel.
A Zugligeti Általános Iskolában a szokásoknak megfelelően egy kis létszámú osztály, míg a Németvölgyiben az előző évihez képest kevesebb, egy logopédiai és egy angol emelt szintű osztály indul. A Tamási Áron iskola körzetében élő tanköteles gyerekek közül két kivételtől eltekintve mindenki a Tamásiba adta be a jelentkezését, így ott minden eddiginél több, összesen hatvanhárom diák kezdi meg tanulmányait az ősszel. Egy elsős osztály biztosan lesz a budapesti beiskolázású, de kerületi fenntartásban működő Fekete István iskolában.
Speciális helyzetben van az ötvenkilenc elsőssel évet kezdő ELTE gyakorlóiskola, amely ugyan teljes egészében nem önkormányzati fenntartású, azonban egy kerületi körzet mégis hozzá tartozik. Szintén lesznek kerületi gyerekek a Semmelweis Egyetem gyakorlóiskolájában, ahol az idén már két első évfolyam indul. Sokak számára vonzó az egyébként budapesti beiratkozású, a katolikus egyház fenntartásában működő Pannonia Sacra, az oda jelentkező mintegy hatvan gyerek legalább fele hegyvidéki lakos.
A közoktatási törvény értelmében kötelező felvenni a körzetes jelentkezőket az általános iskolákba. Az önkormányzat a jelentkező körzeti tanulók létszáma alapján indítja osztályait. Amennyiben a létszám nem érné el a huszonhat főt, az üres helyeket körzeten kívüli jelentkezőkkel tölthetik fel az intézmények. Az elbíráláskor előnyt élveznek a kerületi lakosok, valamint azok, akiknek testvére már az adott iskola tanulója. Egynél több első osztályt akkor indíthat az iskola, ha a körzetesek száma meghaladja a harmincegyet. A rászoruló családok az idén is támogatást kérhetnek tankönyvvásárlásra. A normatív kedvezményre az a tanuló jogosult, aki tartósan beteg; testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság előfordulása esetén halmozottan fogyatékos; pszichés fejlődési zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (pl. diszlexia, diszgráfia, kóros aktivitászavar); három- vagy többgyermekes családban él, nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult, valamint rendszeres gyermeknevelési támogatásban részesül.
Normatív kedvezmény jár az iskolai étkeztetés után is. Az 1–6. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek után az intézményi térítési díj 100%. Az e körbe nem tartozó, de rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók után, valamint a három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként, illetve a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekek, tanulók után az intézményi térítési díj 50%-át kell normatív kedvezményként biztosítani. A kollégiumi, externátusi ellátásban részesülő tanulók harminc százalékos támogatást kaphatnak.

(em.)