Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Onkormanyzati_segitseg

Önkormányzati segítség

A gazdasági válság hatására a Hegyvidéken is egyre több családnak jelent gondot lakhatással kapcsolatos kötelezettségei teljesítése. Az önkormányzat ezért kibővítette az adósságkezelő szolgáltatásra jogosultak körét.

Módosította a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ által biztosított adósságkezelési szolgáltatás igénybevételének feltételeit a képviselő-testület. A változtatásnak köszönhetően a jövőben többen vehetik igénybe az önkormányzat segítségét lakhatással kapcsolatos tartozásaik rendezéséhez.
Mostanáig az egy- és kéttagú háztartások esetében legfeljebb 60 négyzetméteres lakásnagyságig lehetett igényelni az adósságkezelési szolgáltatást. Mivel a felmérések szerint a kerület krisztinavárosi, németvölgyi, alsó-svábhegyi és alsó-sashegyi részében az átlagos lakásméret – beleértve az önkormányzati tulajdonú bérlakásokat is – ennél néhány négyzetméterrel nagyobb, az itteni lakosok nagy többsége kiszorul az ellátásból. Ezt veszi figyelembe a most elfogadott rendeletmódosítás, amelynek értelmében az adósságkezelési szolgáltatás keretében elismert lakásnagyság egy- és kéttagú háztartás esetében 60-ról 65 négyzetméterre változik.
Az adósságkezelési szolgáltatás azoknak a lakhatással összefüggésben díjhátralékot felhalmozott, szociálisan rászoruló családoknak nyújt segítséget, akik maguk is készek és képesek tartozásuk részbeni rendezésére. Abban az esetben kérelmezhető, ha a közüzemidíj-tartozás, a közösköltség- vagy lakbértartozás (össztartozás) ötven és ötszázezer forint között van, és legalább hat hónapja fennáll.
Kikötés, hogy a háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszáz, egyedül élő vagy gyermekét egyedül nevelő szülő esetén a kétszázötven százalékát, és csak azok vehetik igénybe, akik az elismert lakásnagyságot meg nem haladó lakásban tulajdonosként, haszonélvezőként vagy bérlőként laknak. Ez egy-, illetve kéttagú háztartásoknál immár 65 négyzetmétert jelent, ami három- és ennél többtagú háztatás esetén személyenként további tíz négyzetméterrel emelkedik.
A vissza nem térítendő szociális támogatás akkor adható, ha a kérelmező vállalja az adósság és a megállapított adósságcsökkentési támogatás különbözetének egy összegben vagy havi részletekben történő megfizetését, és részt vesz az önkormányzat adósságkezelési tanácsadásán. További információ a szolgáltatást biztosító Családsegítő és Gyermekjóléti Központban kérhető.

mm.