Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez
Kezdodik_az_iskola1

Kezdődik az iskola

Az elmúlt tanévhez képest mintegy tíz százalékkal többen kezdték meg tanulmányaikat az önkormányzati fenntartású általános iskolákban, a legnépszerűbb intézménynek ezúttal a három első osztályt indító Virányos Általános Iskola bizonyult. A kerületi gyerekek iskoláztatását ezúttal is számos támogatással segíti az önkormányzat.

Miközben országszerte egyre kevesebb gyermek születik, a Hegyvidéken minden évben többen iratkoznak be az általános iskolák első évfolyamaira. Idén a négyszázat is meghaladja az elsősök száma, ami tavalyhoz képest tízszázalékos emelkedést jelent.
Az Arany János Általános Iskola és Gimnázium, valamint a Zugligeti Általános Iskola egy, a Virányos Általános Iskola három, míg a többi önkormányzati intézmény két új osztállyal vág neki a tanévnek. Több egyedi tantervű évfolyam is várja a gyerekeket: a Németvölgyi Általános Iskolában a logopédiai osztályon kívül idén egy angol–természetbarát komplex osztály, a Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskolában nemzetiségi és komplex művészeti, a Városmajori Gimnázium és Kós Károly Általános Iskolában zenei osztály indul. Az önkormányzati iskolák mellett az ELTE, a Semmelweis-gyakorló és a Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskola több mint hatvan kerületi kisdiákot fogadott.

Szociális támogatások

A kötelezően nyújtandó gyermekvédelmi kedvezményen kívül további négy önként vállalt ellátással segíti az önkormányzat a nehéz élethelyzetbe került családokban élő gyermekek iskoláztatását. A támogatásokat a népjóléti irodához beadott kérelemmel igényelhetik a rászorulók.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatást azok a családok kaphatnak, amelyekben az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum kétszeresét (57 ezer forintot). A támogatás tényleges összegét egyéni elbírálás alapján határozzák meg, a kérelem egy évben többször is benyújtható. Beiskolázási segély címén gyermekenként 11 400 forint támogatáshoz juthatnak az általános iskolában, szakiskolában vagy középiskolában tanuló gyermeket nevelő családok. Ennek feltétele, hogy a családon belül az egy főre jutó havi nettó jövedelem legfeljebb az öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszerese. A kérelmet augusztus 15. és szeptember 30. között lehet benyújtani, a támogatás a gyermek húszéves koráig adható, amennyiben szakiskola vagy középiskola nappali tagozatán tanul.
Kezdodik_az_iskola2A gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény a bölcsődei, az óvodai és (általános vagy középiskola nappali tagozata esetén) az iskolai étkeztetés díjának megfizetéséhez nyújt segítséget. Kilencvenszázalékos támogatás akkor jár, ha az egy főre jutó havi jövedelem kevesebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegénél (28 500 forintnál), az öregségi nyugdíj kétszeresét meg nem haladó bevétel esetén ötvenszázalékos kedvezményt biztosít az önkormányzat. A kérelmet érdemes szeptember 30-ig benyújtani, ebben az esetben ugyanis a csökkentett étkezési díjat szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-ig állapítják meg, minden más esetben a következő hónap első napjától jár a díjkedvezmény.
Az iskolákon keresztül felvehető támogatások igénybevételét teszi lehetővé a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. A jogosultak számára évente két alkalommal, augusztusban és novemberben egy meghatározott összeget – 2011-ben 5800 forintot – folyósít az önkormányzat. További segítséget jelent, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők az iskolától tankönyvtámogatást is kaphatnak, valamint étkeztetésük a nyolcadik osztály befejezéséig ingyenes, ezt követően a középiskolában a térítési díj felét kell megfizetni. A kedvezmény akkor adható, ha a gyermek családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-át, a gyermeket egyedül álló szülő vagy más törvényes képviselő gondozza, a gyermek tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos.
A jövedelemhatár 140 százalékra módosul, ha a nagykorú gyermek nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat folytat, és még nem töltötte be a 23. életévét. A korhatár 25 év, amennyiben a kérelmező felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatának hallgatója. Kikötés még, hogy az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg a törvény által meghatározott mértéket. Mindezek mellett, a gyermekvédelmi kedvezmény megállapításától függetlenül, ötvenszázalékos kedvezményt kaphatnak a gyermekétkeztetés díjából a három- vagy többgyermekes, valamint a tartósan beteg gyerek(ek)et nevelő családok.
Havi rendszerességgel nyújtott szociális ösztöndíjban részesülhet a nappali tagozatos tanuló az általános iskola negyedik osztályának elvégzésétől a szakiskola, középiskola végéig, ha tanulmányi átlaga meghaladja a 4,1-et, és családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem több, mint az öregségi nyugdíjminimum kétszerese. A támogatás összege gyermekenként és havonta 5700 forint. A kérelmet augusztus 15-e és október 30-a között évente meg kell újítani.

Tanszerek

A tankönyvek megvásárlása mellett a családok számára idén is az iskolai felszerelések beszerzése jelenti a legnagyobb kiadást. Mivel az árak között jelentős különbségek lehetnek, ezért a végleges döntés előtt érdemes több üzletben tájékozódni. A legjobb ajánlatokkal a hipermarketekben találkozhatunk, míg a szakboltok valamivel drágább, ugyanakkor jobb minőségű termékeket kínálnak.

MM.

Tanszerárak

Iskolatáska: 2000–10 000 forint

Grafitceruza-csomag: 99–350 forint

Színesceruza-készlet: 120–500 forint

Filctoll: 299 forint

Zsírkrétacsomag : 75–375 forint

Körző: 379 forint

Szögmérő: 35 forint

Vonalzókészlet: 495 forint

Vízfesték: 245–799 forint

Füzetek: 75 forinttól