Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Takarékos gazdasági program

A törvény értelmében a helyi képviselő-testületeknek gazdasági programot kell elfogadniuk. A Hegyvidéki Önkormányzat az áprilisi ülésén eleget tett az előírásnak: a megszavazott program részletesen taglalja az önkormányzat gazdasági helyzetét, fejlesztési lehetőségeit, az adópolitika, a közteherviselés kérdéseit, illetve a közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldásokat, lehetőségeket.

A takarékosságra, a kiadások visszafogására épül a Hegyvidéki Önkormányzat új gazdasági programja – hívta fel a figyelmet Pokorni Zoltán polgármester az április képviselő-testületi ülésen. Több képviselő – Bácsy Zsolt, Papp Sándor, Sipos Péter, Vincze Géza – tett fel kérdéseket és fogalmazott meg igényeket a további részletekkel kapcsolatban. Válaszában Pokorni Zoltán elmondta, hogy a gazdasági program önmagában nem adhat választ minden részletkérdésre és jogos felvetésre. Az önkormányzati rendszer átalakulás előtt áll, e pillanatban nem tudni, hogy az egyes elképzelések miként valósulhatnak meg a jövőben, célszerű megvárni a részletes jogi szabályozást. A napirendi vitát követően a testület 12 "igen" és 4 ellenszavazat mellett elfogadta az önkormányzat gazdasági programját.
Rövid vitát követően hasonló szavazati aránnyal módosították a képviselők a 2011-es költségvetési rendeletet. Az év első hónapjaiban bekövetkező változások, pénzmozgások és átcsoportosítások a költségvetés bevételi–kiadási főösszegét mintegy 300 millió forinttal megemelték, ezért vált szükségessé a rendeletmódosítás. Pokorni Zoltán kiemelte, hogy a jövőben az intézmények anyagilag is motiváltak lesznek az energiatakarékos működésben.

A tanulmányi eredményektől függ a tandíj

Helyi rendelettel módosították a képviselők a térítési díj, illetőleg tandíj fizetése ellenében az oktatási intézményekben igénybe vehető szolgáltatások körét. A közoktatásról szóló törvény 2011. szeptember 1-jétől módosul, ehhez igazította a testület a helyi szabályozást, ami alapvetően a tanulmányi eredményekhez köti a díjfizetések mértékét.
Ahogy már előző számunkban megírtuk, módosulnak az avarégetés szabályai. A XII. kerületben eddig egy 1987-ben született tanácsi rendelet volt az irányadó, de 2010 márciusa óta a szabályalkotás a fővárosi közgyűlés jogköre lett, így a régi szabályt hatályon kívül kellett helyezni – erről döntött most a képviselő-testület. A fővárosi rend szerint avar- és kerti hulladék nyílt téri égetése 2011. március 8. és november 30. között – ünnepnapok kivételével – kizárólag hétfőtől szombatig 10 és 15 óra között lehetséges. Közterületen, valamint egészségügyi, szociális, gyermek-, ifjúsági, nevelési és oktatási intézmények, nyitott sportlétesítmények, szabadidőközpontok és egyházi intézmények 100 méteres körzetében – azok működésének időtartama alatt – tilos égetni avar- és kerti hulladékot. December 1-jétől mindenütt tilos a nyílt téri égetés, csak komposztálásra, vagy erre szolgáló zsákban történő elszállításra van lehetőség.
Helyi rendelettel módosította a testület a Budapest Hegyvidék XII. kerület Egészségügyi Ellátásáért, a Budapest Hegyvidék XII. kerület Szociális Ellátásáért, valamint a Budapest Hegyvidék XII. kerület Gyermekjóléti Alapellátásáért Díjak mellé járó pénzjutalom összegét. A díjazottak méltó elismerése érdekében a köztisztviselői illetményalap eddigi hatszoros mértékét nyolcszorosra emelték.
A rendelet egy új elismerési formát is bevezet: a „Polgármesteri elismerő oklevelet” évente egy-egy, az egészségügy, a szociális alapellátások és a gyermekjóléti alapellátás terén kiemelkedő munkát végző közalkalmazott, illetve munkavállaló kapja meg. A díjak odaítéléséről a beérkezett javaslatok alapján a polgármester dönt. Az ezzel járó pénzjutalom a köztisztviselői illetményalap öt és félszerese. A díjakat július 1-jén és november 12-én adják át.
Budapest Főváros Kormányhivatalának főigazgatója törvényességi észrevételt tett az egyik hegyvidéki rendelettel kapcsolatban. Kifogásolta, hogy a lakossági várakozási hozzájárulás (parkolási engedély) kiadását ahhoz kötötte a kerület, hogy a polgárnak ne legyen sem helyi adó-, sem más címen fennálló tartozása az önkormányzattal szemben. A témához szorosan kapcsolódik, hogy az ülést megelőző napon – éppen Pokorni Zoltán kezdeményezésére – a fővárosi közgyűlés rendeletet alkotott, amelyben kifejezetten lehetőséget biztosít a kerületi önkormányzatoknak arra, hogy feltételekhez kössék a lakossági várakozási hozzájárulás kiadását. Ezt is figyelembe véve a képviselők határozatukban nem értettek egyet a törvényességi észrevétellel.

Emléktáblát kap Boromissza Tibor

A képviselő-testület jóváhagyta a 2010 októberében megalakult XII. kerületi bolgár, görög, horvát, német, örmény, szerb és szlovák kisebbségi önkormányzatokkal kötendő együttműködési megállapodások szövegét. Ez érdemben nem változott az előző ciklushoz képest.
Az önkormányzat emléktáblát állít Boromissza Tibor festőművész egykori lakóházán, a Nagysalló utca 4. alatt. Az alkotó a két világháború között élt itt, számos művét őrzi a Magyar Nemzeti Galéria, több vidéki és romániai múzeum.
A képviselő-testület a korábbi, 2010. júniusi határozatát módosítva úgy döntött, hogy a MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. mint az önkormányzat „saját cége” működtesse majd a Sirály utca alatti parkolót és vendéglátó-ipari egységet. Ennek arányában a kft. által az önkormányzatnak fizetendő bérleti díj is emelkedik.
A képviselői hozzászólások során Papp Sándor gyalogátkelőhely kialakítását sürgette a Csörsz utcai bevásárlóközpontnál. Vincze Géza egy Márvány utcai, elhagyatott üzlethelyiségre hívta fel a figyelmet, valamint elmondta, hogy véleménye szerint az önkormányzatnak kellene üzemeltetnie a Sportmaxot. Nehezményezte továbbá, hogy az ellenzék nem kap kellő hangsúlyt a kerületi médiában.
Sipos Péter információkat hiányolt az útfejlesztési testület munkájáról, a Moszkva tér átnevezése kapcsán pedig a XII. kerületi álláspont iránt érdeklődött. Végül jelezte, hogy az Irhás árokban leálltak a munkálatok. Püspöki Gábor a Sportmax átvilágítását javasolta, valamint széles körű egyeztetést a városmajori park tervezett bekerítésével kapcsolatban, továbbá véleménye szerint egy kamerarendszer kiépítése javítana a közbiztonságon.
A felvetésekre a polgármester és az alpolgármesterek válaszoltak. Mint elhangzott, a gyalogátkelőhelyek igénylése állandóan napirenden van. A Sportmax fix bérleti díjat fizet, önkormányzati működtetése nehézkes lenne. Mivel magáncég, így az átvilágítása nem lehetséges. Váczi János alpolgármester elmondta, hogy neki az elhangzottaktól eltérő tapasztalatai vannak az ellenzék médiabeli megjelenésével kapcsolatban, megjegyezte, hogy tapasztalatai szerint épp Vincze Géza az, aki más képviselőtársaihoz képest többször is szerepelt a Hegyvidék Televízióban.

-jj- 

Az önkormányzati ülésről a Hegyvidék Televízió is részletesen beszámol.