Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Engedélykötelesek az építési konténerek

A közterület-használati engedélyek kiadása a polgármesteri hivatal városüzemeltetési irodájától átkerült a közterület-felügyelethez, a lakosságot leginkább érintő építési konténer engedélyezése pedig helyben megvárható. A használati díjat előre, egy összegben kell megfizetni, tartozás esetén nem adható ki engedély.

A jó idő beköszöntével elinduló lakásfelújítások csalhatatlan jele, hogy a közterületeken ugrásszerűen megnő az építési törmeléket tároló konténerek száma. Ezek kihelyezése továbbra is engedély- és díjköteles, a szabályok ellen vétők komoly pénzbüntetésre számíthatnak.
Jó hír, hogy a kerületi rendelet változásának köszönhetően lényegesen egyszerűbb és gyorsabb lett a Hegyvidéki Önkormányzat kezelésében lévő utcákra szóló közterület-használati engedélyek kiadása. A kérelmet az eddigiektől eltérően már nem az önkormányzat ügyfélszolgálatán, hanem a Hegyvidéki Közterület-felügyelet Kiss János altábornagy utca 47. alatti irodájában kell beadni, ahol a szükséges nyomtatvány, valamint a használati díj befizetését igazoló csekk is átvehető. Ugyancsak letölthető az igénylőlap a kerület megújult, www.hegyvidek.eu webcímen elérhető honlapjáról is.
A nyomtatványon meg kell jelölni az igényelt közterület-használat célját, helyét, mértékét és időtartamát. Újdonság, hogy a rövidebb ideig, legfeljebb egy-két hétig tartó közterület-foglalásra szóló engedélyt – jellemzően a konténerek ilyenek – legkésőbb másnap megkapja a kérelmező, amennyiben bemutatja a kiszabott díj befizetését igazoló postai csekket. Megszűnt tehát az a korábbi gyakorlat is, hogy a díjat csak az engedély jogerőre emelkedését követően kell befizetni. Sok volt ugyanis a visszaélés, a határozat birtokában akadtak olyanok, akik egyszerűen nem fizették be a díjat, ellenőrzéskor pedig megmutatták a már kiadott hivatalos engedélyt.
Fontos, hogy a teljes összeget előre ki kell egyenlíteni, az egy évet meghaladó közterület-használat kivételével nincs mód részletfizetésre. Ebben az esetben hat havi díjat a közterület-használat megkezdése előtt rendezni kell, míg a fennmaradó összeget három hónapos részletekben is elfogadják. További feltétel, hogy az igénylőnek nem lehet áthúzódó, közterület-használattal kapcsolatos kerületi tartozása, ebben az esetben ugyanis a tartozás rendezéséig a hozzájárulás nem adható ki, illetve visszavonják azt.
Jelenleg egy átlagos konténer kihelyezése után a parkolási zónán kívül naponta 2300 forint + áfa, a második díjfizetési területen ezenfelül a mindenkori BKV-jegy árának tízszerese (összesen 5500 forint + áfa), a harmadik díjfizetési területen hét és félszerese (4700 forint + áfa) fizetendő. A parkolási övezeteken belüli pluszdíjat a parkolást üzemeltető cég kapja meg az elfoglalt parkolóhely miatt kiesett bevétel kompenzálására. Bővült a kiemelt jelentőségű, így nagyobb díjzónába tartozó közterületek köre: az idei évtől ide tartozik a Jagelló út–Apor Vilmos tér–Németvölgyi út–Kék Golyó utca–Alkotás utca által határolt terület – beleértve a határoló utcákat, valamint a MOM Park Csörsz utca–Alkotás utca–Dolgos utcán belüli, közhasználatra átadott területét –, a Diana utca, a Kútvölgyi út, a Zugligeti út és az Eötvös út meghatározott szakasza, a Költő utca és az Erzsébet-kilátó út.
A hosszabb időre, például állványzatra, éttermi kitelepülésre kért használati engedélyek esetében az eddigi tíz helyett már nyolc nappal a közterület tervezett elfoglalása előtt be kell jelenteni az igényt. A hozzájárulások kiadásakor kiemelt figyelmet kap a környezet és a burkolatok védelme, valamint az, hogy a közterület-foglalás lehetőség szerint ne akadályozza a forgalmat. Ennek megfelelően a konténerek elsősorban a kijelölt parkolóhelyekre kerülhetnek, a térkövezett felületeken pedig kötelező párnafákat használni.
A közterület-használat szabályainak betartását a Hegyvidéki Közterület-felügyelet napi rendszerességgel ellenőrzi. Bírságra számíthat, aki a közterületet engedély nélkül vagy a hozzájárulásban foglaltaktól eltérően használja. Ennek mértéke a tényleges használat idejére és területére számított használati díjtétel három és tízszerese közötti összeg lehet. Nincs értelme az ügyeskedésnek, ugyanis a közterület-felügyelők kézi PDA készülékén keresztül valamennyi kiadott engedély részletes leírása, helyszínrajza, illetve a kérelemhez adott esetben mellékelt fényképfelvételek is lehívhatók.
Mindettől függetlenül, az esetleges félreértések elkerülése érdekében, az eredeti papír alapú hozzájárulást az ellenőrzés során kérésre kötelező megmutatni. Abban sem érdemes reménykedni, hogy a felügyelet nem tudja kideríteni az illegálisan kihelyezett konténer megrendelőjének személyazonosságát, ugyanis a konténerek oldalán kötelező feltüntetni a szolgáltató cég nevét és elérhetőségeit. A tapasztalatok szerint a konténer tulajdonosa átadja a megrendelő adatait, ellenkező esetben ugyanis neki kell megfizetnie a bírságot.

mm.

A közterület-használati engedélyeket a Hegyvidéki Közterület-felügyelet Kiss János altábornagy utca 47. alatti irodájában ügyfélfogadási időben lehet igényelni.