Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Hibaelhárítás háromnapos határidővel

Módosította a helyi közutak kezeléséről szóló rendeletét a Hegyvidéki Önkormányzat képviselő-testülete. Közúti parkolóhelyek nem közlekedési célú igénybevételéért ezentúl nemcsak közterület-használati, hanem parkolási díjat is kell fizetni, a közműszolgáltatók pedig ugyanazzal a munkával kapcsolatban hibaelhárítás és helyreállítás címén legfeljebb három napra foglalhatnak le közterületeket.

A Hegyvidéki Önkormányzat egy évvel ezelőtt alkotott rendeletet a tulajdonában álló helyi közutak kezelésének, az útépítések és burkolatbontások, illetve a közműépítések szabályairól – a hatálybalépés óta eltelt időszak tapasztalatai alapján a képviselő-testület most a szabályozás módosításáról döntött. Ez egyrészt a közműszolgáltatókat érinti, amelyek rendkívüli igénybevétel címén, hibaelhárításra és helyreállításra hivatkozva, már nem használhatják három napon túl a közterületeket. Korábban ugyanis előfordult, hogy a szolgáltatók a rendeletet kijátszva több száz méter hosszon közművezetéket fektettek, út- és járdaburkolatokat bontottak fel úgy, hogy ugyanarra a munkára háromnaponta üzemzavart jelentettek be, ezáltal pedig mentesültek a közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetére meghatározott díj fizetése alól. Ez a kiskapu bezárult: ha az üzemzavar-elhárítás 72 órán belül nem fejezhető be, ilyen címen nem lehet tovább folytatni a munkálatokat; a szolgáltatónak az önkormányzattól közútkezelői hozzájárulást kell kérnie és a munkát a meghatározott feltételeket és díjakat figyelembe véve kell elvégeznie.
A rendelet új előírásai azokra is vonatkoznak, akik közút területét nem közlekedési céllal veszik igénybe, ezáltal parkolóhelyet foglalnak el. Mivel a fizető parkolóhelyek rendeltetésszerű használatának korlátozása bevételkiesést jelentett az önkormányzatnak, ezért a várakozási (parkolási) övezet területén a közút igénybevételéért fizetendő díj alkalmazásán túl az igénybe vett parkolóhely után az 1. övezetben napi 3200, a 2. övezetben napi 2400 forintot kell fizetni a továbbiakban.
A szociális ellátások intézményi térítési díjait a korábbi évek gyakorlatát követve idén is felülvizsgálta az önkormányzat. A költségek növekedése miatt egyes díjak kismértékben emelkednek (az étkeztetés napidíja például 500-ról 550, a házi segítségnyújtás óradíja 470-ről 485 forintra változik), több ellátási formánál azonban változatlan, jelképes összegű díjtételek maradnak érvényben: így az időskorúak, a fogyatékos személyek, illetve a pszichiátriai betegek nappali ellátásáért továbbra is 10 forintot kell naponta fizetni. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás napidíja ugyan 60-ról 100 forintra nő, ám ez az összeg – az előbbiekhez hasonlóan – még mindig csak töredéke a szolgáltatás önköltségének. A szociális ellátások térítési díjainak teljes összegét csak meghatározott jövedelemhatár felett kell kifizetni, az alacsony jövedelműekre változatlanul csökkentett díjtételek vonatkoznak, illetve a leginkább rászorultak díjmentességet kapnak.
A képviselő-testület arról is határozott, hogy a jelenlegi 2 helyett 5 beteg, idős ember átmeneti ellátását finanszírozza a Boldog Gizella Alapítvány gondozóházában. A biatorbágyi idősotthonnal 2010 januárjában kötött ellátási szerződést az önkormányzat.
Elfogadták a képviselők a polgármesteri hivatal köztisztviselőivel szemben támasztott teljesítménykövetelmények alapját képező célokat – Pokorni Zoltán polgármester megfogalmazása szerint azzal az alapvető szándékkal, hogy humánus, segítőkész, udvarias legyen az ügyfelek kiszolgálása. Jóváhagyta a testület a pénzügyi bizottság, az összeférhetetlenségi és vagyonnyilatkozat-ellenőrző bizottság 2010-es munkájáról szóló beszámolót, míg a Virányosi Közösségi Ház vezetői posztjára pályázat kiírását javasolta, miután Eördögh Judit igazgató lemondott intézményvezetői megbízásáról. Határozatot hoztak az útfelújításokhoz kapott központi TEUT-támogatások fel nem használt részéről történő lemondásról, tekintve, hogy több út a tervezetthez képest olcsóbban újult meg.

Arról is szavazott a testület, hogy az önkormányzat vegyen részt egy állami pályázaton a tulajdonában álló Sportmax fejlesztésével: támogatást igényelnének a sportközpont medencéihez tartozó fertőtlenítő rendszer korszerűsítésére, a vízilabdához és aquafitneszhez szükséges sporteszközök beszerzésére, valamint egy kerékpártároló kialakítására. A pályázati feltételekhez igazodva rendeletet is alkottak a képviselők, paragrafusokba foglalva összegezték a sporttal kapcsolatos önkormányzati feladatokat és kötelezettségeket.
Egy emléktábla újbóli elhelyezésének kérdése is napirendre került: a Kiss János altábornagy utcában, az ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar épületén újra látható lesz az az eltűnt felirat, amely a vörös terror áldozatainak, az 1919-ben ott meggyilkolt három csendőr alezredesnek állított emléket.

z.