Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez
Kiirtak_az_idei_tarsashazi_palyazatokat

Kiírták az idei társasházi pályázatokat

Összesen ötvenmillió forint vissza nem térítendő felújítási támogatásra pályázhatnak idén a hegyvidéki társasházak. Az előre nem látható helyzetek kezelésére elkülönített vis major keret az önkormányzat döntése értelmében egész évben elérhető.

Hasonlóan ez elmúlt évekhez, az idén is pályázatok keretében támogatja a társasházi felújításokat, valamint a biztonságtechnikai fejlesztéseket a Hegyvidéki Önkormányzat. Pályázatot a 4–49 lakással rendelkező társasházak vagy lakóközösségek nyújthatnak be. A kérelem beadásához szükséges dokumentáció már átvehető a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán, a felhívás és a jelentkezési adatlap a www.hegyvidek.eu honlapról is letölthető. Beadási határidő: 2011. április 29. 12.00.
Homlokzat- és egyéb felújításokra, valamint biztonságtechnika fejlesztésekre 40 millió forint áll rendelkezésre, a vis major keret ezúttal is 10 millió forint. Kiemelten támogatják a homlokzati felújítást, ennek egyik feltétele, hogy a zárt, előkert nélküli utcai homlokzatot három méter magasságig antigraffiti-bevonattal kell ellátni.
Támogatás adható tető, tetőszerkezet, héjazat, bádogozás, (gyűjtő)kémények, födémek, függőfolyosók, folyosó korlátok és erkélyek szerkezeti felújítására, lépcsőház-rekonstrukcióra és baleset-mentesítésre, statikai megerősítésekre (amennyiben arra hatósági kötelezés, illetve szakértői javaslat van), gépészeti alapvezetékek, illetve ingatlanon belüli méretlen gépészeti és elektromos alapvezeték cseréjére, kazánház korszerűsítésére, különös tekintettel a megújuló energiaforrások kiaknázására, felvonók részleges vagy teljes felújítására. Ezek mellett pályázni lehet lakóépületek akadálymentesítésére, graffiti eltávolítására és antigraffiti-védelemre, valamint mindazon felújítási munkákra, amelyek az épület rendeltetésszerű állapotának helyreállításához szükségesek.
Fontos tudnivaló, hogy építési engedély- vagy bejelentésköteles munkák esetén ki kell kérni az építésigazgatási iroda előzetes véleményét, a pályázathoz pedig csatolni kell a közös képviselő/megbízott nyilatkozatát arról, hogy a felújítás megkezdése előtt beszerzi a szükséges engedélyeket, megteszi a bejelentést, és az elszámolás benyújtásához csatolja a használatbavételi engedélyt.
A pályázatot elutasítják, ha a soros kéményseprői ellenőrzés során a kéményseprők nem jutnak be a társasház összes lakásának legalább 85 százalékába. A FŐKÉTÜSZ erről szóló igazolását az önkormányzat beszerzi. Egyedi szabály, hogy ha a társasház a homlokzati nyílászárókat felújítja vagy cseréli, és vállalja a homlokzati burkolat felújítását, hőszigetelését, akkor az elszámolási határidőt 2013. május 31-ig meghosszabbíthatja. Ilyenkor a tervezett költségeket két esztendőre bontva kell megadni, így a pályázati összeg felső határa évenként biztosítható.
Újdonság, hogy az előre nem látható és igazolt közműfelújításokkal, rendkívüli káreseményekkel, az épületszerkezetek gyors romlását okozó hibák elhárításával összefüggő munkák elvégzéséhez segítséget nyújtó vis major támogatásra már egész évben lehet pályázni. Amennyiben a társasház általános pályázata eredményes volt, az elnyert támogatást kérelemre vis major esetek elhárítására is felhasználhatja.
További információk a társasházi pályázatokkal kapcsolatban: Szmolenszky Éva, 213-42-75, szmolenszky.eva@hegyvidek.eu. Konzultációs időpont: minden szerdán 10 és 12 óra között.

knp.