Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez
Elegedettek_a_bolcsodesek_szulei

Elégedettek a bölcsődések szülei

Bár volt olyan bölcsőde, ahol minden szabad helyre közel két jelentkező jutott, ennek ellenére az összes rászorulót sikerült elhelyezni valamelyik önkormányzati fenntartású intézményben. Egy nemrégiben elvégzett elégedettségi felmérésen a válaszadók alig három százaléka fogalmazott meg kritikákat a bölcsődékkel kapcsolatban.

Az elmúlt években végrehajtott kapacitásbővítések ellenére idén is nagy volt a túljelentkezés a hegyvidéki bölcsődékben, ami a városközpontban található intézmények esetében akár a 190 százalékot is elérte. Éppen ezért, hogy valóban a leginkább rászorultakat vegyék fel, az önkormányzat – az elbírálás során most először – az egy főre jutó havi jövedelem mellett a kérelmező családjának vagyoni helyzetét is figyelembe vette.
„Sokan nem tudják, de a bölcsőde valójában szociális ellátás, amit az önkormányzatok saját hatáskörükben nyújtanak – tájékoztatta lapunkat Kovács Lajos, a szociális területért felelős alpolgármester. – Nem kötelező tehát mindenkit elhelyezni, azonban itt, a Hegyvidéken mi mégis erre törekszünk. Ezt a célt szolgálják az elmúlt évek intézményfejlesztései, amelyekkel sikerült jelentősen növelni a férőhelyek számát.” Az önkormányzati beruházásoknak köszönhetően minden szociálisan rászoruló jelentkező bejutott valamelyik bölcsődébe.
A kérelmek elbírálásakor előnyt élveztek azok a gyerekek, akiknek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének háromszorosát, egyedül álló szülő esetén a három és félszeresét, valamint a család vagyona a gyermekvédelmi törvényben meghatározott maximális érték alatt marad. Utóbbiról a felvételi lapon nyilatkozni is kellett, ennek valóságtartalmát az önkormányzat munkatársai a környezettanulmányok során ellenőrizték.
A felvétel szempontjából szintén előnyt jelentett, ha a gyermeket egyedül álló dolgozó, időskorú személy neveli, vagy családjában legalább három gyermeket tartanak el. „Nincsenek olyan jogosítványaink, mint az adóhatóságnak – emelte ki az alpolgármester –, elsősorban annyit tehetünk, hogy feltérképezzük a lakhatási körülményeket. Most is előfordult, hogy a papíron jogosultnak tűnő családról kiderült, egy százmilliós ingatlanban él. Természetesen ezt a kérelmet hátrébb soroltuk.”
Az önkormányzat a nyár előtt felmérést végzett. Arra volt kíváncsi, hogy a szülők mennyire elégedettek a bölcsődék nyitva tartásával, a csoportszobák felszereltségével, az intézmények tisztaságával, a gondozónők munkájával. Kérdéseket tettek fel az intézmény és a szülők mindennapos együttműködésének minőségével, valamint az étkeztetéssel kapcsolatban is.
A bölcsődét látogató családok közel fele kitöltötte az anonim kérdőívet: a válaszadók 97 százaléka volt elégedett, illetve nagyon elégedett, s csupán 2-2,5 százalékuk fogalmazott meg kifejezetten negatív észrevételeket. A szülők leginkább az intézmények tisztaságát és a csoportszobák felszereltségét dicsérték, és nem érte kritika az intézmények gondozói munkáját sem. Többek szerint érdemes lenne újragondolni a bölcsődék nyitva tartásának idejét, valamint sokan javasolták az étkeztetés „cukormentesebbé” tételét. Az alpolgármester szerint a szülők kéréseinek többsége teljesíthető, az önkormányzat a következő hetekben megteszi a szükséges lépéseket.

mm.