Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez
Mi_is_lehetunk_keresztszulok1

Mi is lehetünk keresztszülők!

Évek óta szervezetten támogatják a hazai civilek a csángó gyerekek magyartanítását, hogy segítsenek megőrizni a teljes eltűnés veszélyével fenyegetett moldvai magyar hagyományokat. A szervezést végző magyarországi egyesület ötévnyi hányattatás után a kerületi önkormányzat támogatásával végre otthonra lelt a Hegyvidéken.

Három évvel ezelőtt határoztam el, hogy én is „keresztszülő” leszek, és támogatni fogom egy moldvai csángó kislány magyartanítását – mondta el Sikota Krisztina, a Hegyvidéki Önkormányzat oktatási és kulturális bizottságának elnöke a Keresztszülők a Moldvai Csángómagyarokért Egyesület (KEMCSE) első hegyvidéki összejövetelén. A találkozón a képviselő elmesélte: a Pusztinán élő kislánnyal, Karinával folytatott levelezésekből, telefonbeszélgetésekből látja, hogy az oktatásnak köszönhetően miképpen fejlődik a magyarul korábban alig beszélő gyermek nyelvtudása, s miként válik egyre folyékonyabbá a beszéde.
A moldvai magyar csángók óriási nyelvi és kulturális kincs birtokosai, csakhogy a saját értelmiségi réteg, valóságos politikai érdekképviselet és egyéb önálló intézményrendszer híján kiszolgáltatottan állnak a globalizáció és a modern nacionalizmus kihívásaival szemben – fogalmazta meg a csángó kultúrára leselkedő veszély lényegét a bizottsági elnök. „Nyelvében él a nemzet” – idézte Sikota Krisztina Széchenyi István szállóigévé lett szentenciáját, ami nemcsak a reformkorban indított el valóságos szellemi áramlatot, hanem a mai napig hat, és jelenleg is megvalósul a moldvai csángó gyerekek taníttatását segítő magyar szervezetek munkájában. Ezeket a szervezeteket a Hegyvidéki Önkormányzat mostantól kedvezményes irodabérleti lehetőséggel támogatja, illetve azzal, hogy havonta egy alkalommal – klubdélutánokra – ingyen használhatják az alagsori konferenciatermet irodaházukban, a Böszörményi út 24.-ben.
„A huszonötödik órában vagyunk!” – érzékeltette munkájuk súlyát Pákozdi Judit egyesületi elnök. A moldvai katolikus csángómagyaroknak ma már csak mintegy negyede tud magyarul, ráadásul a szülők gyakran otthon sem beszélnek magyar nyelven gyermekeikkel, hogy román nyelvű boldogulásukat segítsék. Akik pedig nem tanulják meg a nyelvet, nem tudják tovább örökíteni a csángómagyar hagyományokat. A támogató szervezetek így ma már nemcsak a megmaradt magyar közösség megőrzéséért, hanem a nyelvüket felejtő csángók „visszamagyarosításáért” is küzdenek.
Moldvában gyakorlatilag soha nem volt magyar nyelvű oktatás (az 1950-es években indult ugyan, de néhány év alatt elsöpörte a történelem), csupán 2000-ben sikerült megkezdeni a Moldvai Csángómagyarok Szövetségének szervezésében a ma is működő magyar anyanyelvi oktatási programot, melynek keretében már 23 településen van lehetősége a gyerekeknek őseik nyelvét tanulni. A szövetség adatai szerint az elmúlt tanévben 1860 diákot tanítottak magyarra, ám négyszer ennyi azoknak a moldvai csángó gyerekeknek a száma, akik magyarul még valamilyen szinten értenek, beszélnek, de nyelvoktatásban nem részesülnek. Ők azok, akik újabb „keresztszülőkre” várnak.
Bárki lehet „keresztszülő”, aki vállalja, hogy évi negyvenezer forint befizetésével biztosítja egy általános iskolás korú gyermek számára az anyanyelvi oktatást a magánházakban létesített tantermekben. Nagy eredmény, hogy néhány faluban már a helyi román iskolában is oktatják heti három órában a magyart. A támogatás összegéből tudják fedezni a tanári fizetéseket és az oktatási helyszín fenntartását – a tanszereket, a taneszközöket, a tűzifát…
Mivel magyar nyelvű középiskolai képzés nincs Moldvában, az általános iskolákból kikerülők legközelebb Csíkszeredában tanulhatnak tovább. Amennyiben valaki egy középiskolás ”keresztszülője” szeretne lenni, 150 ezer forint az évi támogatás összege, ebből a napi három étkezést, a kollégiumi költséget, valamint a nevelők, felzárkóztató tanárok bérét fizetik.
A „keresztszülők”, ha anyagi lehetőségeik engedik, a mélyszegénységben élő csángó családok gyermekeinek magyar nyelvi környezetben történő táboroztatását is támogathatják. A Böszörményi Irodaházban tartott első hegyvidéki „keresztszülő-találkozón” a szervezők arról számoltak be, hogy idén is több mint ötszáz kisgyerek juthatott el erdélyi és magyarországi táborokba. A programok felejthetetlen élményt nyújtottak a csángó diákoknak, hiszen többségük korábban még sohasem nyaralt, utazott – volt köztük olyan is, aki első alkalommal hagyta el saját faluját.

K. D.

 

Ön is szeretne „keresztszülő” lenni? A jelentkezés feltételeiről Wagner Nóra,
a KEMCSE titkára nyújt bővebb felvilágosítást telefonon (+36-20-564-7055) vagy e-mailben (info@keresztszulok.hu). További információk: www.keresztszulok.hu.Mi_is_lehetunk_keresztszulok2