Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez
Nepszamlalas

Népszámlálás októberben

Országos népszámlálást tart a Központi Statisztikai Hivatal október 1. és 31. között. Ennek során a számlálóbiztosok teljes körű lakás- és személyösszeírást végeznek. A kérdőíveket október 1-jétől 16-ig interneten is ki lehet tölteni.

A 2011. évi népszámlálásra október 1. és 31. között kerül sor, a számlálóbiztosok ebben az időszakban minden címre ellátogatnak, hogy a lakók válaszai alapján kitöltsék a kérdőíveket. A népszámlálási kérdések egyik része a lakásokra vonatkozik, másik része pedig a személyekre – a válaszadó nevét azonban nem tüntetik fel a kérdőíveken. A törvény szerint a válaszadás kötelező, kivételt képeznek ez alól az érzékeny – nemzetiségre, anyanyelvre, vallásra, tartós betegségre, fogyatékosságra vonatkozó – kérdések, amelyekre a válaszadás önkéntes.
A számlálóbiztosok szeptember 27. és 30. között minden címre eljuttatnak egy-egy adatfelvételi csomagot. A kérdőíveket háromféleképpen lehet kitölteni: elektronikusan az interneten, papíron számlálóbiztos jelenléte nélkül, illetve interjú keretében a számlálóbiztos segítségével. Az interneten keresztül történő válaszadásra október 1-jétől 16-ig a www.enepszamlalas.hu oldalon van lehetőség.
A gyors, egyszerű, költség- és környezetkímélő online kitöltéshez csak egy internetes belépési kód szükséges, ami a postázott népszámlálási borítékban, a Lakáskérdőíven található. Amennyiben valaki az elektronikus kitöltést választja, a vele egy háztartásban élők kérdőíveit is ily módon kell megválaszolni. Aki október 16-ig nem élt az elektronikus kitöltés lehetőségével, október 17-től számlálóbiztos segítségével végezheti el az adatfelvételt.
A megkérdezettek a papír kérdőív önálló kitöltésével is megválaszolhatják a kérdéseket október 1. és 16. között. Mivel az adatfelvételi csomag egy lakás- és egy személyi kérdőívet tartalmaz, így a papír alapú kitöltéshez a számlálóbiztostól kell kérni megfelelő számú személyi kérdőívet. A kérdőív az internetről is letölthető, illetve a polgármesteri hivatalban is hozzá lehet jutni. A válaszadást rövid útmutató segíti. A kitöltött kérdőíveket előre egyeztetett időpontban lehet átadni a számlálóbiztosnak.
A népszámlálási kérdésekre a korábbiakban megszokott módon, számlálóbiztos segítségével, interjú formájában is válaszolhatunk. A számlálóbiztosi interjúra az első megkeresés alkalmával, vagy előre egyeztetett időpontban kerülhet sor október 1. és 31. között.
A számlálóbiztosok személyét a Központi Statisztikai Hivatal 06-80-200-224-es, ingyenesen hívható zöldszámán lehet leellenőrizni. A számlálóbiztos a népszámlálási igazolvánnyal igazolja magát, amelyen szerepel a neve, aláírása, azonosítószáma, valamint a kártya hátoldalán a település jegyzőjének aláírása. A népszámlálási igazolvány kizárólag a számlálóbiztos személyazonosságát igazoló fényképes igazolvánnyal (személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél) együtt érvényes.
Fontos tudni, hogy a hivatalos számlálóbiztosok az azonosítószámmal ellátott igazolványukkal 2011. október 1. és 31. között kereshetik fel a lakókat. A trükkös tolvajok kivédése érdekében tehát nem tanácsos beengedni azokat a lakásba, akik október elseje előtt a népszámlálásra hivatkozva szeretnének kérdéseket feltenni.

z.

Mire jó a népszámlálás?

A népszámlálás adatai megbízható alapot adnak az országos szintű gazdasági, szociális és területfejlesztési döntésekhez. Hosszú távra nyújtanak segítséget a tervezéshez, prognózisok készítéséhez, a fejlesztési irányok meghatározásához – nemcsak országos, hanem európai, sőt világviszonylatban is. A népszámlálás jelentősége nem csupán a népességszám egyszerű megállapítása, de összetételének részletesebb leírása és olyan elemzések, összefüggések feltárása is, amelyekre egy népesség-nyilvántartás nem tud választ adni. A népszámlálást követő tíz évben készülő statisztikai és szociológiai felmérésekhez is – amelyek csupán a lakosság egy kiválasztott részét (mintát) vizsgálják, így csak becsléseknek tekinthetők – csak egy teljes körű népszámlálás tud megbízható viszonyítási keretet nyújtani. (Forrás: KSH)