Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez
Parkolasi_kedvezmeny_a_keruleti_szuloknek

Parkolási kedvezmény a hegyvidéki szülőknek

A gyerekek bölcsődébe, óvodába, iskolába szállítását megkönnyítő várakozási hozzájárulásokat igényelhetnek a szülők – erről határozott legutóbbi ülésén a Hegyvidéki Önkormányzat képviselő-testülete. Döntés született a kerületi tervtanács feladatkörének átszervezéséről, az ’56-os szoborpályázat eredménytelenné nyilvánításáról, valamint arról is, hogy új szolgáltatóval kötnek szerződést a családok átmeneti ellátására.

Módosították a képviselők az önkormányzat parkolási rendeletét. Ennek értelmében a kerületi általános iskolák 1–5. évfolyamán tanulók szülei kedvezményes parkolásra jogosító várakozási hozzájárulást igényelhetnek. Az aktuális – szeptember elejétől június közepéig tartó – tanítási évre kiadható hozzájárulással 13 és 18 óra között húsz percig díjfizetés nélkül parkolhatnak az iskola címe szerinti várakozási zónában.
A hegyvidéki bölcsődékbe és óvodákba járó gyerekek szülei, amennyiben igénylik, szintén ingyenesen parkolhatnak húsz-húsz percet a 8 és 9, illetve a 15 és 18 óra közötti időszakban az intézményhez tartozó zóna területén. A polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán május 1-je után igényelhető várakozási hozzájárulásokból háztartásonként legfeljebb kettő adható ki, a kiállításért engedélyenként kétezer forint költségtérítési díjat kell fizetni.

Változnak a hegyvidéki tervtanács feladatai

Pontosította a testület a bérlők által történő vásárlás szabályait az önkormányzati lakások elidegenítésével foglalkozó rendeletben. E szerint az elővásárlási joggal rendelkező bérlő – a lakottság tényére figyelemmel – az ingatlanforgalmi értékbecsléssel meghatározott üres, beköltözhető lakás forgalmi értékének 97,5%-áért vásárolhatja meg az ingatlant. A bérlésre vonatkozó előírások szintén változtak: a továbbiakban bejegyzett élettársi kapcsolatban élőkkel is köthető bérlőtársi szerződés.
A képviselők döntése alapján némileg átalakul a tervtanácsnak, az önkormányzat építészeti-műszaki kérdésekben véleményt alkotó szakmai tanácsadó testületének a feladatköre. Azokat a tervfajtákat (fennmaradási és használatbavételi engedélyezési tervet, a csak bejelentésre kötelezett építési tevékenység tervdokumentációját), amelyek esetében a tanács véleménye nem jelentett mérlegelési lehetőséget az építésügyi hatóság számára (mivel az épület, átalakítás elkészült), a továbbiakban nem véleményezik.
Ugyanakkor a tagok véleményt fűznek majd a kerület közigazgatási területét érintő településrendezési vagy építészeti-műszaki tervekhez. Váczi János alpolgármester példaként hozta fel a Széll Kálmán tér tervezett átalakítását, amihez hasznos észrevételeket tehet a grémium.
A 2009-ben elfogadott Integrált Városfejlesztési Stratégia, valamint a 2005-ben jóváhagyott Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat (KVSZ) és az annak mellékletét képező Hegyvidék Kerületi Szabályozási Terv (KSZT) egyik alapvető koncepciója volt az alközpontok létrehozása. A cél olyan intézményközpontok kialakulásának segítése, amelyek jellemzően a közvetlen környezet ellátását biztosítják – kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató funkciókkal. A koncepció részeként jelölték ki a Mindszenty József bíboros (Hóvirág) teret is, ahol a képviselő-testület most – a KVSZ és a KSZT módosításával, a nyugati rész 100%-os intézményi funkcióba sorolásával – tovább bővítette az alközpont létesítésére alkalmas területet.

Engedmény a támogatott közműfelújításoknak

A KVSZ-ben és a KSZT-ben 2009-ben már felülvizsgálták a közterületekkel kapcsolatos közlekedési és zöldfelületi keretövezeteteket, és az önkormányzat jóváhagyta a Fővárosi Szabályozási Keretterv (FSZKT) módosítását nem igénylő korrekciókat. A testület ezúttal azokat a szükséges változtatásokat gyűjtötte össze, amelyeket a főváros elé terjesztenek az FSZKT módosítása érdekében.
A közlekedési célú közterületek vizsgálata során meghatározták azokat a ki nem épített utakat, amelyeket a jövőben sem kívánnak kialakítani, ugyanakkor a fővárosi tervekben még az úthálózat részét képezik. A Rácz Aladár út felső, a Mártonhegyi utat és a Mindszenty József bíboros teret összekötő szakaszának jelentős része például nincs kiépítve közlekedési területnek, vagy sokkal keskenyebb szélességgel, mint ahogy az a korai – az 1930-as években született – tervekben szerepel. A meredek területet jelenleg erdő borítja, ahol az útépítés egyrészt nagyarányú fakivágással járna, másrészt olyan támfal- és felüljáró építmények kialakítását igényelné, amelyek rontanák a városképet, ráadásul óriási pénzbeli ráfordításokat igényelnének.
A közlekedési területekkel egy időben megtörtént a zöldterületek, illetve a turisztikai célú erdőterületek felülvizsgálata is. A vizsgálat szorosan összefügg a közlekedési területekkel, hiszen a ki nem épített utak jelentős része valójában erdő, vagy egyéb zöldterület, s ezeket a mostani állapotuknak megfelelő keretövezetbe sorolnák át.
Egy rendeletmódosítással a képviselők lehetővé tették, hogy az európai uniós támogatású közműépítések esetén a beruházók eltérhessenek az útburkolat helyreállítására vonatkozó szigorú kerületi szabályoktól: ezeknél a munkálatoknál megengedhető lesz, hogy csak a felbontott sávot állítsák helyre, ne legyen kötelező a nagyobb felületű burkolatépítés. Az engedmény oka, hogy a többletmunkákhoz a beruházók nem kapnak többlettámogatást, ennek hiányában pedig nagy valószínűséggel elmaradnának a szükséges kerületi közműfejlesztések.
A XII. kerületi Szabadidősport Központ telephelyei köréből az alapító okirat módosításával kikerült a Krisztina körút 27. alatti pinceszinti helyiség, helyébe pedig a Csaba utca 7/a alatti alagsori helyiséget vették fel. A Krisztina körúti hely sportolási célokra történő átalakítása rendkívül sokba kerülne, a Csaba utcai, önkormányzati tulajdonú helyiség viszont – ahol korábban fitneszterem működött – átalakítás nélkül is használható sportolásra.
A Csaba utcai terem további előnye, hogy onnan mindössze pár lépés a Városmajor utcai szabadidősport-központ, így ezek programjai könnyen összekapcsolhatók. Az új helyszín a Hegyvidéki Utánpótlás Centrum bázisaként is működhetne, ahol a Hegyvidék Sportegyesület fiatal sportolóinak erőnléti edzéseit tartanák.Parkolasi_kedvezmeny_a_keruleti_szuloknek2

Eredménytelen az ’56-os szoborpályázat

Az önkormányzat először 2009-ben írt ki szoborpályázatot az 1956-os forradalom és szabadságharc áldozatai emlékére, ami eredményes volt, de a rendelkezésre álló összegből nem lehetett megvalósítani a nyertes pályaművet. A tavaly májusban kiírt újabb pályázatra a megjelölt beadási határidőig, 2012. március 1-jéig huszonnégyen adták be pályaművüket.
Valamennyi terv – jeligésen – a Budapesti Történeti Múzeum Budapest Galériája által összehívott szakértői bizottság elé került, amely végül egyik elképzelést sem javasolta megvalósításra. Vagy a környezetbe illeszkedés feltételének, vagy a pályázati célnak nem feleltek meg az alkotók tervei. A szakmai értékelést végző bizottság ajánlásában foglaltakra tekintettel a képviselő-testület eredménytelennek nyilvánította a szoborpályázatot.
A kerület tizenkét éve külső szolgáltató bevonásával, ellátási szerződés útján biztosítja a rászoruló családok átmeneti ellátását. Bár az ellátás iránti igény csökkent az elmúlt években, az utóbbi időben nem volt zökkenőmentes az együttműködés a megbízott szolgáltatóval. (Nemrégiben előfordult az is, hogy egy kerületi család – állítólagos férőhelyhiány miatt – a hatályos szerződés ellenére napokig ellátás nélkül maradt.) Az önkormányzat épp ezért felmondja az SOS Krízis Alapítvánnyal kötött szerződést, és új megállapodást ír alá a Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálattal.

Aljegyzői és könyvvizsgálói pályázat

Az aljegyzői munkakör betöltésére pályázatot írt ki, a könyvvizsgálói feladatok ellátásával kapcsolatban pedig eredményt hirdetett a képviselő-testület. A könyvvizsgálattal a következő két évre ismét a GM-AUDIT Kft.-t bízzák meg, amely már három éve megbízható szakmai munkát végez az önkormányzat számára.

Ismét meghirdetik eladásra a Dobsinai utca 7., a Bürök utca 77–87. és a Zugligeti út 58–60. alatti ingatlanokat. Az első kettő esetében – mivel már több alkalommal is eredménytelenül zárult az értékesítési pályázat – a kikiáltási árat kétszázról százhetvenmillióra, illetve háromszázötvenről háromszázmillió forintra csökkentették. A Zugligeti úti, egykori lóvasút-végállomás műemlék épületének értékesítési feltételeiben a homlokzat-helyreállítási kötelezettség határidejeként két év helyett öt esztendőt határoztak meg. A Lejtő út 28. alatti, korábban állami tulajdonban lévő sporttelepet szintén kijelölik értékesítésre – az értékbecslő szerint a közel tizenkétezer négyzetméter alapterületű ingatlan nettó piaci forgalmi értéke hétszázmillió forint.
Bácsy Zsolt képviselő (Fidesz–KDNP) érdeklődésére Pokorni Zoltán polgármester elmondta, hogy a Fejlesztő Napközi Otthon tervezett bentlakásos otthonát az eredeti elképzelésekkel szemben nem a Dobsinai utca 7. alatt hoznák létre, kiderült ugyanis, hogy a villaépületet erre a célra nem lehetne gazdaságosan átalakítani. Emiatt egy másik, alkalmasabb helyszínt keresnek a kerületben.

Képviselői kérdések

Lesz idén is társasházi pályázat? – kérdezte a testületi ülésen Papp Sándor képviselő (MSZP). Váczi János alpolgármester válaszából kiderült, hogy a tervezett önkormányzati feladatok között szerepel, a pályázat kiírása őszre várható.
Vincze Géza (MSZP) a Sportmax Hegyvidék üzemeltetésével kapcsolatos pénzügyekre volt kíváncsi. A polgármester ígéretet tett arra, hogy a képviselő megkapja a kért összefoglalót a hivatal munkatársaitól.
Sipos Péter (LMP) az iránt érdeklődött, nem jár-e túl nagy kiadással az önkormányzat számára a kutyapiszok ellen hirdetett kampány. Pokorni Zoltán elmondta, hogy az akcióhoz jelentős anyagi támogatást kaptak a Magyar Villamos Művektől, a Pfizertől, illetve a MOM Park Bevásárlóközponttól. Fontos támogató volt a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem is, amelynek másodéves hallgatói a tanáraikkal közösen díjazás nélkül dolgoztak azon, hogy a lehető legjobb formatervű kutyapiszokgyűjtő szemetesek kerülhessenek ki a Hegyvidék utcáira.

z.