Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Kozos_jarorozes_a_Hegyvideken

Közös járőrözés a Hegyvidéken

Gyümölcsöző a Hegyvidéki Közterület-felügyelet és a Természetvédelmi Polgárőrség együttműködése. Az elmúlt egy évben megtartott mintegy száz közös járőrözés mellett a polgárőrök a szabálysértések megelőzését célzó akciókban, valamint a biztosítási feladatok ellátásában is közreműködtek.

Alig egy év alatt közel nyolcszáz óra közterületi szolgálatot teljesítettek a természetvédelmi polgárőrök, akik a hegyvidéki közterület-felügyelőkkel közösen heti két alkalommal látnak el járőrözési feladatokat, továbbá segédkeznek különböző események biztosításában és közbiztonsági akciók lebonyolításában. Dávid Gábor, a Hegyvidéki Közterület-felügyelet vezetője elmondta, hogy az együttműködés keretében egy polgárőr és egy közterület-felügyelő alkot járőrpárt. Így több ember naponta nagyobb területet tud bejárni.
A közös járőrözés során a polgárőrök elsősorban a természetvédelemmel kapcsolatos tudásukkal és helyismeretükkel segítik a közterület-felügyelők munkáját, de részt vettek már forgalomszámlálásban, nagyobb rendezvények biztosításában, rendszeresen közreműködnek az oktatási intézmények környezetében megtartott balesetmegelőzési akciókban, valamint a lomtalanítás és az elektronikus hulladék begyűjtésének zavartalan lebonyolításában is.
A Természetvédelmi Polgárőrség elnöke, Woynárovich András hangsúlyozta, egyszerre látnak el klasszikus polgárőri, valamint a természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos feladatokat. Jelenleg mintegy húsz polgárőr dolgozik a kerületben, a tagság nyolcvan százaléka rendelkezik természetőri vizsgával, ennek köszönhetően szakszerűen képes fellépni a környezetkárosítókkal szemben. Ilyen esetekben előbb felszólítják az elkövetőt, s amennyiben ez nem vezet eredményre, haladéktalanul értesítik a rendőrséget, valamint a közterület-felügyeletet.
„Mindnyájan önkéntesek vagyunk, célunk a lakosság szubjektív biztonságérzetének növelése, a közrend, a közbiztonság és a kerület természeti értékeinek védelme. A közterület-felügyelet mellett a természetvédelmi őrszolgálattal is szorosan együttműködünk, egyúttal segítjük a két szervezet közötti információáramlást – hangsúlyozta a polgárőrség vezetője, aki külön is kiemelte ismeretterjesztő-oktató tevékenységüket. – Az érettségihez szükséges ötvenórás szociális segítő munkába a természetvédelem is beletartozik, ezért részt veszünk az iskolai önkéntes közösségi szolgálat szervezésében. Fokozott figyelmet fordítunk a Denevér úti gyepfolt megőrzésére, a diákok segítségével megkezdtük az invazív növények visszaszorítását, több alkalommal összeszedtük az illegálisan lerakott zöldhulladékot és kommunális szemetet. Mindezek mellett a gyerekeknek szervezett programokon, akciókon azt is elmagyarázzuk, hogyan viszonyuljanak a természethez, mit szabad és mit tilos megtenni az erdőkben, milyen módon tudják megvédeni a növényeket és az állatokat. Szintén a környezeti nevelést szolgálják az előadásaink, amelyeket az óvodákban és az általános iskolákban tartunk. Szeretnénk, ha ezt az ingyenes szolgáltatást minél több kerületi iskola igénybe venné.”
A tapasztalatok vegyesek, hiszen míg a hegyvidékiek döntő többsége, így jellemzően a diákok is szívükön viselik a természeti értékékek védelmét, ez sajnos nem mindenkire igaz. Jó példa erre a Denevér úti gyepfolt, a Pinty utca–Abigél utca–Árnyas út által határolt terület, a Thomán István utcai buszforduló vagy a Lóvasút környezete – ezeken a helyeken hiába takarítanak, újra és újra szemetes lesz a környék. Ugyanez a helyzet az avarégetéssel: bár egész évben tilos, mégis mindig akadnak olyanok, akik nem törődnek a szabályokkal.
Ezért is fontos, hogy a polgárok jelezzék, ha bármilyen visszásságot tapasztalnak. Ezt az éjjel-nappal hívható 06/30-632-9973-as telefonszámon, valamint a kozteruletfelugyelet@hegyvidek.hu e-mail címen tehetik meg.

M.

A Természetvédelmi Polgárőrség várja a környezetükért tenni akaró, a polgárőri munka és a természetvédelem iránt elkötelezett önkéntesek jelentkezését. Szívesen fogadják a pártoló tagokat is, valamint cégek, magánszemélyek felajánlásait. Telefon: 06/30-621-2743. E-mail: info@termeszetvedelmi-polgarorseg.hu. Internet: www.termeszetvedelmi-polgarorseg.hu.