Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez
Aradiakkal_unnepeltek_az_Arany_diakjai2

Aradiakkal ünnepeltek az Arany diákjai

Közös műsorral léptek fel március 15-én az aradi Csiky Gergely Főgimnázium, valamint a hegyvidéki Arany János Általános Iskola és Gimnázium tanulói. A sashegyi iskola sportcsarnokában megtartott ünnepséget Patkó Lajos igazgató nyitotta meg, aki elmondta: a program összeállítása korántsem volt egyszerű, hiszen az „távkapcsolatban” született.
„Mivel nem volt lehetőség a menet közbeni együttes próbára, teljesen újszerű megoldáshoz folyamodtunk. Ennek lényege, hogy a műsor mozaikszerűen épült fel, az egyes blokkokat a két iskola diákjai külön-külön tanulták be. A szöveges részek többsége a mi diákjainknak, a táncbetétek viszont teljes egészében az aradiaknak jutottak” – részletezte a felkészülés körülményeit az igazgató.
Mindehhez az aradi iskola képviseletében Ruzsa Ildikó annyit tett hozzá, hogy igyekeztek olyan táncokat elhozni a Hegyvidékre, amelyek felelevenítik a forradalom és szabadságharc eszményét. „Sajnos, az aradi tánchagyomány a tatár és török pusztítás nyomán szinte teljesen elveszett, ezért az ilyenkor szokásos verbunkos mellett egy különleges, a palotás legfontosabb elemeit is felvonultató Brahms-átirattal készültünk” – mondta az osztályfőnök.
A Hegyvidék aradi kapcsolatairól szólva a művészet szerepét emelte ki Fonti Krisztina. Az alpolgármester arra emlékeztetett, hogy az önkormányzat művésztelepén a kezdetek óta jelen vannak az aradi alkotók, akik rendszeresen tartanak kiállításokat a kerületben – jelenleg például Siska-Szabó Hajnalka munkái láthatók a polgármesteri hivatal folyosógalériáján.
„A művészetek terén már jól működő kapcsolatainkat néhány évvel ezelőtt kiterjesztettük az oktatási intézményeinkre is, az önkormányzat ugyanis hozzájárul ahhoz, hogy a kerületi iskolák diákjai tanulmányaik során legalább egyszer, osztálykirándulás keretében, eljussanak valamelyik határon túli magyarlakta területre” – hangsúlyozta Fonti Krisztina. E programnak köszönhetően alakult ki testvériskolai kapcsolat az aradi gimnázium és az Arany János iskola között, aminek egyik kézzelfogható eredménye volt a (Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázati támogatásával) megtartott közös március 15-i ünnepség.Aradiakkal_unnepeltek_az_Arany_diakjai1

sz.