Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Kettő az egyben – tanulmánykötet a tanítóképzőről

Valójában két önálló művet tart a kezében az olvasó, ha a „Sorsfordító mozzanatok – a magyarországi kisgyermekkori nevelőképzés, a Budapesti Tanítóképző Főiskola, az ELTE TÓK és épülete történetéből” című kötetet lapozgatja. A Donáth Péter szerkesztette gyűjtemény a 2011 tavaszán megrendezett centenáriumi konferencián elhangzott előadások tanulmánnyá bővített és kiegészített szövegeit tartalmazza.
A könyv első fele bőséges ismeretekkel kitér mindarra az oktatási folyamatra, annak épülésére és fejlődésére, ami a kezdetektől zajlik az intézményben, részletesen tárgyalja a budai képző országos szakmai egyeztető fórumának szerepét a tanító- és óvóképzésben, majd megismerteti azt az utat, amit a Budapesti Tanítóképző Főiskolától az ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Karáig megtett az intézmény. Hiánypótló és alapos összegzés mindez, olyan színvonalú, tudományos igényű tanulmánygyűjtemény, ami nem meglepő a műfajban.
Az azonban, amit a kötet második felében tár fel a szerzőgárda (és ami miatt legalább annyira kulturális, mint oktatási témájú a könyv), valósággal „orrba vágja” az olvasót. A Cserny-különítmény 1919-es rémtetteit leíró fejezet hátborzongató olvasmány még az erős idegzetűek számára is.
„Praktikus oka van annak – írja a tanulmány szerzője, Donáth Péter –, hogy a budai képző épületének 100. évfordulója előtt tisztelgő kötetben – ünneprontóan – külön figyelmet szentelünk az 1919-ben történteknek. A közelmúltban ugyanis – a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2011. március 25-i ülésének határozata alapján – az épület Kiss János altábornagy utcai oldalán újra elhelyeztek egy, az 1919. július 21-én éjjel az alagsorban meggyilkolt csendőrtisztekre emlékeztető márványtáblát.
Korabeli tanúvallomások jegyzőkönyvéből részletesen megismerjük a három csendőrtiszt, Fery Oszkár, Borhy Sándor és Menkina János kivégzésének és tetemük eltüntetésének szinte minden pillanatát. Valóban hátborzongató, ám letehetetlen olvasmány, amely vélhetően élethű képet ad a XX. század elejének egy véres időszakáról.

li.