Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Megrendito_hit

Megrendítő hit

A húsvétváró hetek szakralitásába illeszkedett az a műsor és film, amely Olasz Ferenc Dicsértessék című könyvének bemutatóját kísérte március elején a MOM Kulturális Központban.
A fára, pléhre festett Krisztus-, Mária- és angyalportrékat fotóin megörökítő művész e szavakkal ajánlja olvasóinak legújabb albumát: „E könyv anyagát 1973 és 2013 között fényképeztem. A népi vallásosság nagyon ritka, pusztulásukban is megkapó emlékei az elmúlt évtizedekben megfogyatkoztak, s országnyi területről csak néhány maradt fenn. Mára elkopott a tiszteletük, a megbecsülésük. Pedig mennyi fohász és könyörgés hangzott el a keresztek előtt, s mennyi imát hallgattak meg az idők során! Egykoron benépesítették az egész Kárpát-medence magyarlakta falvait utak kereszteződésében, gabonaföldeken, szőlőhegyek lábánál, faluk szélén, templomkertekben, temetőkben… Megkapó történetek, csodás események vagy járványok fűződnek ezeknek a kereszteknek az állításához. Megragadó e névtelen mesterek hite, amellyel megalkották művüket.”
A korhadó falemezen, elhagyatottan álló kereszten látható arcok ismeretlen alkotók munkái, mégis olyan erővel fejezik ki e feszületek állítóinak fájdalmát és reményeit, mint a legnevesebb művészek mesterművei. Ez a kifejezőerő ragadta meg Olasz Ferencet.
A kötet bemutatóját Horváth Szilárd furulyajátéka, valamint az Ábrahám testvérek, Brigitta éneke és Zsófia szavalatai kísérték. Az összeállítás keltette hatást tovább fokozta, sőt, katartikus élménnyé tette az a film (Olasz Ferenc alkotása, a Magyarország 2000 – Passió – Munkácsy Mihály: Trilógia), amelyben bibliai szövegek segítségével merülhettünk el a híres Krisztus-trilógia megismerésében. A három kép (Krisztus Pilátus előtt [1881], Ecce Homo [1895–96], Golgota [1884]) részleteit már-már zavarba ejtően, szinte intim közelségből bemutató mozgóképek megrendítően élővé tették a húsvéti misztérium jelentését, jelentőségét.
Olasz Ferenc filmrendező, fotóművész, operatőr 1972-ben kezdte készíteni az Örökségünk című sorozatot a magyar népművészet értékeiről, majd A mulandóság fölé című filmet a népi vallásosságról. Fotográfiáin erdélyi, felvidéki és magyarországi pléh-Krisztusok, temetői keresztek, székely kapuk, bálványok és emberek éppúgy feltűnnek, mint a páratlan természeti környezet. Az alkotó munkásságát 1998-ban Magyar Örökség-díjjal ismerték el, az idén pedig Balázs Béla-díjjal tüntették ki.

JE