Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Uj_ellenorzesi_rendszer_a_koznevelesben

Új ellenőrzési rendszer a köznevelésben

A 2013–14-es nevelési évtől új ellenőrzési, értékelési rendszert vezetnek be a köznevelési intézményekben, így az óvodákban is. A kerületi óvodák vezetőinek értekezletén szó esett a monitoring program részleteiről, várható eredményéről.

A közoktatás szakmai elszámoltathatóságának biztosítása, a központi és helyi oktatásirányítás tevékenységének erősítése, a helyi és országos minőségértékelési információkon alapuló intézményi szervezeti tanulás, illetve az arra épülő intézményfejlesztés támogatása a fő célkitűzése az Oktatási Hivatal szakmai projektjének – foglalta össze a legfontosabb változásokat Gilicze Zoltán, a Hegyvidéki Önkormányzat oktatási irodájának irányítója a kerületi óvodavezetőknek tartott márciusi értekezleten.
Az óvodák intézményi önértékelése mellett a külső központi értékelés rendszerének bevezetése, majd továbbfejlesztése adja bázisát a kialakításra váró új szakmai, pedagógiai rendszernek – mondta a rendezvény meghívott előadója, Maus Pál szakmai vezető, az Oktatási Hivatal Projektigazgatóságának főmunkatársa. Mint elhangzott, az ellenőrzés – amely ötévente érinti az intézményeket és a pedagógusokat – felerősödik ugyan, de a pedagógiai-szakmai ellenőrzési szakértők bevonásával zajló ismétlődő, értékeléssel záruló vizsgálatok célja épp a pedagógusok, a vezetők és az érintett intézmény pedagógiai munkájának külső, egységes kritériumoknak megfelelő értékelése a minőség javítása érdekében.
Az Oktatási Hivatal – figyelembe véve az érintett pedagógusok, vezetők és intézmények érdekeit – egységes kritériumok szerint szervezi meg az ellenőrzéseket, majd a kormányhivatalok minden évben ellenőrzési tervet készítenek. Vizsgálják egyebek közt a pedagógusok személyes szakmai felkészültségét, a nevelő-oktató munka hatékonyságát, illetve az elkötelezettséget is. Az átfogó értékelés a kiemelt figyelmet igénylő gyerekek nevelésére, valamint az intézményen kívüli szakmai kommunikációra is kitér. Az egyes intézmények a lezárult ellenőrzés eredménye alapján öt évre szóló fejlesztési tervet készítenek a minőség további javítása céljából.

(z.)