Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

A_kerulet_is_csatlakozik_az_Elo_bolygonk_felhivashoz

A kerület is csatlakozik az „Élő bolygónk” felhíváshoz

Az előző évi költségvetés végrehajtásáról, a Kós Károly iskola új tornaterméről és az éghajlatváltozás elleni helyi szintű fellépés fontosságáról is szó esett a képviselő-testület legutóbbi ülésén.

A XII. kerületet érintő elmúlt évi munkájáról számolt be a tűzoltóság a képviselő-testület május 28-i ülésén. Az illetékes II. kerületi hivatásos tűzoltó-parancsnokság munkatársai 2014-ben 643 alkalommal vonultak hegyvidéki helyszínekre, ezek közül közel 500 műszaki mentés volt, több mint 140 esetben pedig tűzeset történt. A Hegyvidéki Önkormányzat tavaly ötmillió forinttal támogatta a parancsnokság működését, ezt az összeget járműbeszerzésre, laktanya-felújításokra, valamint a tűzoltók jutalmazására fordították.
Jóváhagyták a képviselők az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót, továbbá módosították a kerület vagyonrendeletét. Ennek alapján lehetővé vált, hogy a bruttó egymillió forintot meghaladó havi bérleti díj esetén a korábbi kéthavi összeg helyett egyhavi helyiségbérnek megfelelő óvadékot lehessen kikötni. A változtatás célja, hogy a rugalmasabb szabályozással növelni tudják az önkormányzati helyiségek bérlete iránti keresletet.
Elfogadta a testület a Hegyvidék Településfejlesztési Koncepcióját és Integrált Településfejlesztési Stratégiáját megalapozó vizsgálatokat, valamint a fejlesztési célkitűzéseket. Kovács Lajos alpolgármester kiemelte: a koncepció és a stratégia ahhoz szükségesek, hogy jövőképet fogalmazzanak meg a kerület számára, hozzájáruljanak az önkormányzat tervszerű munkájához, valamint megfelelő alapot nyújtsanak a későbbi pályázatok elkészítéséhez.
A hajléktalanok nappali ellátására új szerződést köt az önkormányzat a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal. A kerület az idén is támogatja a nappali melegedő fenntartását, valamint – az utcai szociális munka részeként – a téli krízisidőszakban a rászorulók élelmiszerrel való megsegítését.
A városmajori Kós Károly iskola területén állami beruházásban új tornaterem épülhet, amelynek a tulajdonjoga térítésmentesen kerül majd az önkormányzathoz – ezt erősítette meg a képviselő-testület döntése. Pokorni Zoltán polgármester elmondta, hogy már évek óta szeretnének egy nagyobb befogadóképességű, korszerű tornatermet létrehozni az oktatási tanintézményben, aminek megvalósítására, a kormány 546,5 millió forintos támogatásának köszönhetően, most nyílik lehetőség. A védett iskolaépülethez illeszkedő, a műemlékvédelmi követelmények miatt részben a föld alá tervezett tornaterem építtetője a Nemzeti Sportközpontok lesz.
A Hegyvidéki Önkormányzat is szeretné előmozdítani az új, globális éghajlatvédelmi megállapodás létrehozását. Ennek érdekében a képviselő-testület határozatot fogadott el arról, hogy támogatja az „Élő bolygónk” elnevezésű kezdeményezést. Áder János köztársasági elnök a fővárosi közgyűlés legutóbbi ülésén ismertette, miért fontos, hogy helyi szinten is fellépjünk az emberi tevékenység által előidézett globális éghajlatváltozás ellen, hiszen világszerte komoly társadalmi feszültségekkel kell szembenézni, ha nem tudunk úrrá lenni a kedvezőtlen folyamatokon.
Ehhez kapcsolódva Tüttő Kata (MSZP) javasolta, hogy a Hegyvidék is csatlakozzon az európai Polgármesterek Szövetségéhez, amelynek célja, hogy a részt vevő települések elérjék és túlszárnyalják az unió által 2020-ra kitűzött 20%-os szén-dioxid-kibocsátáscsökkentést. Pokorni Zoltán válaszában elmondta: egyetértenek a szervezet célkitűzéseivel, és a következő hónapokban megvizsgálják a csatlakozás lehetőségét.

sz.

Emeld fel a hangod a klímaváltozás megfékezéséért!

Áder János, hazánk köztársasági elnöke arra kér minden magyar állampolgárt, hogy csatlakozzon az „Élő bolygónk” elnevezésű felhíváshoz, és a www.elobolygonk.hu internetes oldalon regisztrálva küldje el egyértelmű üzenetét, a világ vezetőinek: haladéktalanul cselekedjenek az éghajlatváltozást okozó környezetszennyezés ellen! Az államfő így erősíti a Nobel-békedíjas Al Gore-nak, az Amerikai Egyesült Államok volt alelnökének a kezdeményezését, aki egymilliárd ember támogatására számít annak érdekében, hogy az év végén Párizsban, az ENSZ éghajlat-változási keretegyezményéhez kapcsolódó Felek Konferenciáján részt vevő vezetőket egységre és cselekvésre ösztönözze. A kutatók körében ma már széles körű egyetértés van arról, hogy napjainkban az éghajlat szerte a világon szokatlanul gyors ütemben változik, s ebben döntő szerepe van az emberi tevékenységek káros hatásainak. 1992-ben született meg az ENSZ éghajlat-változási keretegyezménye, aminek fő célkitűzései egyebek közt az üvegház hatású gázok légköri koncentrációjának stabilizálása, az éghajlatváltozáshoz történő természetes alkalmazkodás, valamint a fenntartható gazdasági fejlődés.