Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez


Forum_a_Testnevelesi_Egyetem_fejleszteserol

Fórum a Testnevelési Egyetem fejlesztéséről

Nagy érdeklődés mellett zajlott le a Testnevelési Egyetem által szervezett lakossági fórum, amin bemutatták az érdeklődőknek az intézmény jelenlegi campusát, a Sportkórház területét, valamint a Csörsz utcai sporttelepet érintő fejlesztési terveket. A lakók a Csörsz utcai beépítési terveket kifogásolták, valamint többen felvetették: az új létesítményeket inkább a Déli pályaudvar területén lenne érdemes kialakítani.

A testnevelő tanárok, edzők és sportszervezők képzésének színvonalát a népesség rossz egészségi állapota miatt emelni kell, ezt azonban a jelenlegi keretek között nem tudják megvalósítani – mondta el Mocsai Lajos, a Testnevelési Egyetem rektora a környéken élők számára rendezett lakossági fórumon. Felmerült az egyetem más helyszínre költöztetésének ötlete – megvizsgálták például, nem lehetne-e az egykori csillebérci úttörőtábor területén, a szentendrei, volt szovjet laktanya helyszínén, az óbudai gázgyárnál, vagy a Kopaszi-gát környékén egy új campust létrehozni –, ám egyik terület sem bizonyult megfelelőnek, főként közlekedési, illetve környezetvédelmi okok miatt. Ezért a szenátus úgy döntött, hogy az eredeti helyszínén kell továbbfejleszteni az egyetemet.
A fejlesztések Mocsai Lajos tájékoztatása szerint az egyetem jelenlegi campusát, a szomszédos Sportkórház területét, valamint a Csörsz utcai sporttelepüket érintené. A meglévő campusukon több korszerűtlen épületet lebontanának, ezzel együtt pedig jelentősen bővítenék, valamint közcélra megnyitnák a megújuló parkjukat.
A Sportkórház „olyan helyre települne, ahol a sportolók gyógyítása megfelelő technológiai szinten megvalósítható”. Az élsportolók ellátása a Honvédkórházba, vagy a Korányi intézetbe kerülne át, ugyanakkor a lakosság által igénybe vehető orvosi rendelések és a biokémiai labor megmaradnának a jelenlegi helyükön. A hosszú évek óta félkészen álló Alkotás utcai kórházi tömb építését befejeznék, és oktatási-képzési célokra hasznosítanák.
A Csörsz utcai sporttelepükön, az Alkotás utca, valamint a Hegyalja út felőli oldalon két csarnok épülne, ezek nem lennének magasabbak, mint a Hegyalja út túloldalán lévő házak. A Csörsz utca menti részen egy nyitott, 400 méteres atlétikai pályát alakítanának ki, a közepén multifunkcionális füves területtel. Ennek a pályának egy része a tervezők elképzelései szerint belelógna a Csörsz parkba mintegy 3-4 ezer négyzetméternyi területen, de legalább ugyanekkora zöld felületet visszaadnának a Győri út és az Alkotás utca között elhelyezkedő campus területén. (A fórum után egy nappal Mocsai Lajos a TV2 Tények című műsorában azt nyilatkozta: „Egy négyzetmétert sem kívánok abban a parkban a Testnevelési Egyetem javára elbirtokolni, ezt most feladatul adtam a mérnököknek” – a szerk.) A rektor hozzátette, hogy a Csörsz park játszóterének fejlesztéséhez 150 millió forintot biztosítanának, ennek keretében egy-egy új részt alakítanának ki a kisgyermekeknek, a fiataloknak, valamint a kondicionálásra vágyó felnőtteknek.

Tiltakoznak a Csörsz utcaiak

A lakossági fórumon felszólaló Csörsz utcai lakók nem vitatták, hogy szükség van az egyetem fejlesztésére, azonban tiltakozásukat fejezték ki a sporttelepre tervezett csarnokok és a közpark egy részének elvétele miatt. A sportcsarnokok kapcsán kifogásolták, hogy azok elvennék a kilátásukat, továbbá amiatti félelmüknek is hangot adtak, hogy az új létesítményekben tartható rendezvények jelentős többletforgalmat generálnak a környéken. Véleményük szerint ez nagyobb zajjal és légszennyezéssel jár együtt, valamint azzal, hogy még nehezebben lehet majd a közterületeken szabad parkolóhelyet találni. A Csörsz utcai lakók közül többen azt javasolták, hogy az új csarnokok számára a Déli pályaudvar alulhasznosított részein biztosítsanak helyet, ott ugyanis sokkal nagyobb fejlesztési terület állna az egyetem rendelkezésére.
A fórumon Pokorni Zoltán polgármester is felszólalt. Elmondta, hogy a kerület korábban a Testnevelési Egyetem csillebérci elhelyezésére tett javaslatot, a kormány azonban úgy döntött, hogy nem költözteti el az intézményt, hanem a jelenlegi helyszínen biztosít forrást a fejlesztéséhez.
A polgármester szerint jó hír, hogy megmaradhat a Sportkórház területén a rendelő és a labor, örömtelinek nevezte továbbá, hogy az egyetem letett a Csörsz utcában a lakóházakhoz legközelebb eső, tervezett futópálya befedéséről. Megoldandó feladatnak tartja viszont, hogy a 14 ezer négyzetméteres közparkból ne vegyenek el 3-4 ezer négyzetmétert – az önkormányzat célja az, hogy a futópálya ne lógjon bele a parkba, illetve ha ez mégis elkerülhetetlen, akkor legyen kisebb a benyúlás mértéke. Pokorni Zoltán azt is javasolta, hogy a sporttelep fejlesztése esetén ne nyissanak kaput a Csörsz utca felé, a tervezett létesítményeket az Alkotás utca felől lehessen megközelíteni. 

Fejlesztési lehetőség a Délinél

A polgármester egyetértett azzal, hogy az egyetem számára kiváló bővülési lehetőséget nyújtana a Déli pályaudvar területe, hozzátette azonban, hogy a pályaudvar sorsáról még nem döntött a kormány. Személyes véleménye az, hogy a Buda központjában található pályaudvar értéket képvisel, a rendező-pályaudvari funkciókat azonban el lehetne költöztetni, így a kiszolgáló vasúti területek helyén lenne lehetőség a fejlesztésre.
Fónagy János, a XII. kerület országgyűlési képviselője, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára szintén úgy vélte, nagy lehetőséget rejt magában a Déli pályaudvar területe. Megjegyezte ugyanakkor azt is, hogy az agglomerációból ingázók jelentős része a vasutat használja, ezért komoly előkészítést igényelne a Déli pályaudvar esetleges kiköltöztetése – Kelenföld megfelelő kiépítésének hiányában valószínűleg még inkább a közútra helyeződne át az agglomerációs forgalom.

Folytatnák a párbeszédet

A Testnevelési Egyetem új campusáért felelős miniszteri biztos, Gyetvai Árpád a tervezett projekt előnyei kapcsán kiemelte, hogy az Alkotás utca és a Győri út között jelentős zöldfelület-fejlesztést hajtanának végre, így ott egy öthektáros, nyitott közpark jönne létre. Elbontanák az Alkotás utca mentén álló, zöld homlokzatú egyetemi épületet, ezáltal körülbelül száz méter hosszan megnyílna a terület az Alkotás utca felé.
A parkolási problémákkal kapcsolatos félelmekre reagálva a miniszteri biztos elmondta, hogy a jelenlegi, 25 méteres uszoda mellett egy új, 50 méteres fedett uszoda épülne, és ezzel együtt egy kétszáz férőhelyes mélygarázst is kialakítanának; a BAH-csomópont mellé tervezett sportcsarnokhoz pedig szintén tartozna mélygarázs, 400-500 férőhellyel. Gyetvai Árpád úgy vélte, hogy a Csörsz utcai lakókat érő zajártalom csökkenne a sportcsarnokok megépítésével, azok ugyanis felfognák a nagy forgalmú Hegyalja út és az Alkotás utca zaját.
Mocsai Lajos a Déli pályaudvart érintő javaslatok kapcsán elmondta: mindent megtesznek annak érdekében, hogy a felszabadítható vasúti területen egy szabadtéri sportpark épülhessen, egyelőre azonban nem tudják, mi valósul meg ott. Mivel a közel négyórás, estébe nyúló fórumon nem sikerült megnyugtatni az életkörülményeik romlásától félő lakókat, a rektor azzal zárta gondolatait: szeretnék folytatni a párbeszédet, amelyből reményeik szerint mindkét oldal pozitívan kerül ki.

z.