Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Szuloi_ertekezlet_beiratkozas_elott

Szülői értekezlet beiratkozás előtt

Mikor válik tankötelessé a gyermek? Hogyan zajlik a beiratkozás? Milyen szempontok alapján javasolható még egy év az óvodában? Az iskolai jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalókról Pokorni Zoltán polgármester, Bak Ferenc tankerületi igazgató és Szöllősiné dr. Vári Zsuzsanna, a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat kerületi tagintézményének vezetője adott tájékoztatást a leendő elsősök szüleinek rendezett fórumon.

„A szülőket nem az érdekli, ki a fenntartó, hanem hogy megfelel-e az intézmény a gyermekeik igényeinek” – jelentette ki Pokorni Zoltán a MOM Kulturális Központban megtartott „Szülői értekezleten”, amin az érdeklődő családok mellett a kerületi iskolák igazgatói is teljes létszámban megjelentek. A polgármester megjegyezte: a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ három évvel ezelőtt vette át a kerületi iskolák szakmai munkájának irányítását, az önkormányzat azóta az épületek működtetéséért felel. A kerületi intézményekben zajló színvonalas pedagógiai munkát véleménye szerint sikerült megőrizni, ezt igazolják az iskolák által hozzáadott értéket vizsgáló országos kompetenciamérések, amelyek alapján hosszú évek óta az első helyen teljesít a hegyvidéki körzet.
Pokorni Zoltán hangsúlyozta, hogy a fenntartóváltástól függetlenül továbbra is igyekeznek fejleszteni, bővíteni az iskolákat. A mindennapos testnevelés bevezetésével összefüggésben – ami a Hegyvidéken már az országos start előtt négy évvel elindult – új tornatermek épülhetnek a kerületben: a Kós Károly iskolában még ebben a tanévben megkezdődhet egy nagyszabású építkezés, emellett a Jókai iskolával szomszédos telekre is terveznek egy tornacsarnokot. A Tamásiban, ahol a korábbi években több jelentős bővítés történt, a folyamatosan növekvő gyermeklétszám miatt most az emeletráépítést vette tervbe az önkormányzat.
„A hegyvidéki iskolákban elsősorban az itt élőknek biztosítanak helyet” – mondta a polgármester, arra utalva, hogy a színvonalas intézményekbe más kerületekből, településekről is sokan jelentkeznek, többségük felvételére azonban a férőhelykorlátok miatt nincs mód. Pokorni Zoltán kiemelte: minden kerületi gyermeknek van helye, az viszont nem biztos, hogy abban az intézményben tudják elhelyezni a jelentkezőt, ahová a szülei szeretnék beíratni.
„A gyermek abban az évben válik tankötelessé, amelyikben augusztus 31-ig betölti a hatodik életévét, az óvodavezető, valamint a szakértői bizottság véleménye alapján azonban még egy évet maradhat az óvodában” – tájékoztatta a szülőket a tankerületi igazgató. Bak Ferenc elmondta, hogy az iskolaérettségről elsősorban az óvoda dönt, de a szülő kérésére ezt a döntést a tankerületi szakértői bizottság felülvizsgálhatja. A felvételről minden esetben az iskola igazgatója határoz.
Az idén várhatóan április második felében lesz az iskolai beiratkozás, a központilag meghatározott dátumot minden óvodában és iskolában közzéteszik majd. A személyes megjelenést igénylő jelentkezés során be kell mutatni a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, tb- és lakcímkártyáját, valamint a szülő lakcímkártyáját. A beíratáshoz szükséges szülői nyilatkozatot mindkét részről alá kell írni, kivéve akkor, ha bírósági döntés alapján csak az egyik szülő neveli a gyermeket. Az óvoda vagy a szakértői bizottság által kiadott iskolaérettségi szakvélemény eredeti példányának is kéznél kell lennie jelentkezéskor.
A köznevelési törvény szerint nem tarthatnak felvételit az első osztályba készülő gyerekeknek – hangsúlyozta Bak Ferenc. Az emelt szintű művészeti képzést folytató Kós Károly iskola zenetagozatára jelentkezők ugyanakkor alkalmassági vizsgán vesznek részt, a Jókai iskola nemzetiségi osztályába készülők körében pedig játékos felmérőt tartanak, hogy így vizsgálják, bírja-e a gyermek a két nyelven való tanulást.
Túljelentkezés esetén rangsort állítanak fel. A tankerületi igazgató tájékoztatása szerint elsődlegesen azt kell előre venni, aki hátrányos helyzetű; szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékos; illetve a testvére ugyanabba az intézménybe jár. Ezt követő szempont, ha a szülőnek a közelben van a munkahelye.
Ez év szeptemberében az állami fenntartású kerületi iskolákba várhatóan 410-440 gyermek jelentkezik, így összesen 15-17 első osztály indulhat (plusz egy osztály a Fekete István iskolában, ahol enyhén értelmi fogyatékos gyerekeket fogadnak). A férőhelykorlátok miatt a legtöbb iskolában legfeljebb két osztályt indíthatnak, kivéve az Aranyt és a Németvölgyit, az előbbinél ugyanis három, az utóbbinál pedig négy első osztályra van kapacitás.
Az iskolába készülő gyerekek nagyon okosak, túlnyomó részüknél nem tapasztalható értelmi lemaradás. A fő kérdés sokkal inkább a szociális érettség: hogyan képesek igazodni az új helyzetekhez, mennyire tűrik a feszültséget és a kudarcot, fel tudják-e fogni, hogy az iskolában nem teljesülhetnek azonnal a kívánságaik. Minderről Szöllősiné dr. Vári Zsuzsanna, a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XII. kerületi tagintézményének igazgatója beszélt előadásában. Mint mondta, a játék és feladat különválasztásának képessége, az erőfeszítésekre való hajlandóság szintén fontos tényező, akárcsak az, hogy a gyermek tudjon alkalmazkodni az iskolai szabályokhoz, szokásrendszerekhez, képes legyen együttműködni társaival és a felnőttekkel. Ehhez érzelmi kiegyensúlyozottság is szükséges, amit elsősorban a szülőktől kaphat meg.
Az igazgató szerint fontos, hogy optimális időben történjen meg az iskolakezdés. Ha a szülők e téren bizonytalanok, tanácsot kérhetnek a szakszolgálat munkatársaitól, akik szükség esetén még egy év óvodai nevelést vagy iskola melletti fejlesztést javasolnak. Vári Zsuzsanna azt ajánlotta, hogy az iskolakezdéssel kapcsolatos döntést minden esetben a szülők maguk hozzák meg, ne a szomszédok, esetleg a rokonok véleményére hagyatkozzanak a gyermekük jövőjét érintő kérdésben.

d.