Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Keszuloben_az_epitesi_szabalyzatok

Készülőben az építési szabályzatok

Négy új Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) tervezetét készíttette el a Hegyvidéki Önkormányzat, ezeket a polgármesteri hivatalban rendezett lakossági fórumon véleményezhették az érdeklődők. Szabó-Kalmár Éva, a városrendezési és főépítészi iroda vezetője elmondta, hogy a rendezési tervek megalkotásával az önkormányzat a megváltozott fővárosi szabályozásnak megfelelő jogszabályi környezetet kíván teremteni, jellemzően átvéve a hatályos tervi elemeket, építési paramétereket, előírásokat.

Az Istenhegyet érintő szabályozás terve kapcsán az irodavezető kiemelte, hogy a változtatásokkal szeretnék elősegíteni a műemlék épületek felújítását a Diana utca, Adonisz utca környezetében, míg a Mártonhegyi úti bölcsőde esetében lehetővé tennék annak bővítését. A környezetétől eltérő intézményi besorolású területek lakóövezeti besorolást kapnak, az egyedi, megtartandó fák jelölésével pedig az értékes növényállomány megőrzéséhez járulnak hozzá. A hegy látványa szempontjából érzékeny részeken nagyobb alapterülettel és alacsonyabb magassággal lehetne építkezni, a szintterület mértéke ugyanakkor nem változna.
A legnagyobb területet az az új KÉSZ fedi le, amely a Normafa és környékére, a fogaskerekű vasút vonalára, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemre, valamint az Árnyas út és a Budakeszi út közti sávra eddig érvényben lévő szabályzatok összedolgozásával jött létre. Ennek kapcsán Turai-Krausz Emőke, a tervezéssel megbízott CompArt Stúdió Kft. munkatársa elmondta, hogy a korábbi szabályzatokat azonos jelmagyarázattal és egységes fogalomhasználattal szerkesztették össze, tartalmilag azonban csak a Lauder Javne iskola fejlesztése miatti paramétermódosítások hoznak minimális változást.
A Böszörményi út, az Ugocsa utca, a Kiss János altábornagy utca és a Beethoven utca által határolt tömbre vonatkozó KÉSZ-ben ugyancsak minimális tartalmi módosítás történik. Összhangba hozzák a fizikailag megvalósítható és az előírások szerinti beépíthetőséget, ami gyakorlatilag némi szintterület-csökkenést jelent.
A Tóth Lőrinc utca, a Ráth György utca, a Kék Golyó utca és a vízművek területe által közrezárt tömbre készített építési szabályzat lehetővé teszi, hogy a Magyar Igazságügyi Akadémia az uszodája átalakításával növelhesse oktatási funkcióit, ez azonban csak a szintterület kismértékű növekedésével jár együtt, a telek pluszbeépítésére nem kerül sor. A Városmajor utca–Csaba utca–Maros utca–Magyar jakobinusok tere-tömbben elhelyezkedő Hegyvidéki Sportközpont és Tanuszoda két újabb medencével bővülne a hátsó udvar irányába, emiatt nagyobb mértékű beépítésre adnának lehetőséget az intézmény területén.

k.