Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

A Helyi Választási Iroda közleménye

Tisztelt Hegyvidéki Választópolgár! 2024. június 9. napján egy eljárásban kerül sor a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, a nemzetiségi önkormányzati képviselők, valamint az Európai Parlament képviselőinek megválasztására.

A Hegyvidéken a képviselő-testület 17 tagjának, valamint az önkormányzat polgármesterének, Budapest főpolgármesterének, valamint a fővárosi közgyűlés tagjainak megválasztására kerül sor. A helyi önkormányzati képviselőket és a polgármestert öt évre választjuk meg.

A választással kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom.

 

ÁTJELENTKEZÉSSEL TÖRTÉNŐ SZAVAZÁS AZ ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSON

Amennyiben Ön rendelkezik a lakcímnyilvántartásba bejelentett állandó lakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel is, eldöntheti, hogy a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti önkormányzat megválasztásában kíván részt venni. Átjelentkezéssel kizárólag azok a választópolgárok tudnak szavazni az önkormányzati választáson, akik rendelkeznek legkésőbb 2024. február 11-én létesített tartózkodási hellyel, és bejelentett (lakcímnyilvántartásban szereplő) tartózkodási helyük érvényességi ideje legalább 2024. június 9. napjáig tart. Egyéb esetekben, például utazás, kórházi tartózkodás esetén nincs lehetőség az átjelentkezésre.

A kérelem benyújtásának határideje: 2024. május 31. 16.00 óra.

A kérelem elektronikus úton (ügyfélkapus azonosítással), személyesen vagy kézbesítési meghatalmazott útján is benyújtható. A kérelemről a Nemzeti Választási Iroda automatikus döntéshozatali eljárásban dönt. A kérelemben feltüntetett személyes adatainak meg kell egyezniük az Ön lakcímkártyáján feltüntetett adatokkal, ellenkező esetben a választási iroda a kérelmet elutasítja.

Átjelentkezés esetén a tartózkodási helye szerinti önkormányzati jelöltekre adhatja le szavazatát.

 

ÁTJELENTKEZÉSSEL SZAVAZÁS AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSÁN

FONTOS! Amennyiben lakcímnyilvántartásba bejelentett tartózkodási helyétől eltérő településre kíván átjelentkezni, vagy nem rendelkezik bejelentett tartózkodási hellyel, átjelentkezése kizárólag az Európai Parlament tagjainak választására terjed ki. A választópolgár ebben az esetben a kijelölt szavazókörben adhatja le az Európai Parlament tagjainak választásával kapcsolatos szavazatát, a helyi önkormányzati választáson továbbra is a lakcíme szerinti szavazókör névjegyzékében fog szerepelni.

A kérelem benyújtásának határideje: 2024. május 31. 16.00 óra.

 

KÜLKÉPVISELETI NÉVJEGYZÉKBE VÉTEL

Ha a szavazás napján külföldön tartózkodik, lehetősége van arra, hogy valamelyik külképviseleten adja le szavazatát. A kérelem kizárólag az Európai Parlament tagjainak választására terjed ki. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásán nincs lehetőség külképviseleti szavazásra.

A kérelem benyújtásának határideje: 2024. május 31. 16.00 óra.

A kérelem elektronikus úton (ügyfélkapus azonosítással), személyesen vagy kézbesítési meghatalmazott útján is benyújtható. A kérelemről a Nemzeti Választási Iroda automatikus döntéshozatali eljárásban dönt.

 

MOZGÓURNA IRÁNTI KÉRELEM

A mozgóurna iránti kérelmet írásban, a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt választópolgár nyújthatja be. Egyéb indok, pl. munkavégzési kötelezettség teljesítése alapján nincs lehetőség a mozgóurna igénylésére.

A kérelem elektronikus úton (elektronikus azonosítással vagy elektronikus azonosítás nélkül), illetve személyesen, vagy kézbesítési meghatalmazott útján és postai úton is benyújtható.

1. Határidők ONLINE igénylés esetén:

- ügyfélkapus azonosítás nélkül: 2024. június 5-én (szerdán) 16.00 óráig,

- ügyfélkapus azonosítással: 2024. június 7-én (pénteken) 10.00 óráig (2024. június 7-én 10.00 órát követően 2024. június 9-én 12.00 óráig szintén benyújtható a kérelem ügyfélkapun keresztül).

2. Határidő SZEMÉLYES igénylés esetén: a kérelem legkésőbb 2024. június 7-én (pénteken) 10.00 óráig nyújtható be a helyi választási irodához.

3. Határidő POSTAI igénylés esetén: a mozgóurna-kérelemnek 2024. június 5-én (szerdán) 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához.

4. Határidők

a) KÉZBESÍTÉSI MEGHATALMAZOTT útján történő igénylés esetén:

- 2024. június 7-én (pénteken) 10.00 óráig a helyi választási irodához vagy

- a szavazás napján, 2024. június 9-én (vasárnap) 12.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.

b) KÉZBESÍTŐVEL (hozzátartozó vagy egyéb személy) történő igénylés esetén:

- 2024. június 5-én (szerdán) 16.00 óráig a helyi választási irodához vagy

- a szavazás napján, 2024. június 9-én (vasárnap) 12.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.

Kapcsolattartás, esetleges gyors egyeztetés céljából, kérjük, adja meg telefonszámát, e-mail-címét a kérelem benyújtásakor.

 

NEMZETISÉGI SZAVAZÓKÖRI NÉVJEGYZÉKBE VÉTEL

A nemzetiségi önkormányzati képviselőkre az a választópolgár szavazhat, aki legkésőbb 2024. május 31-én 16.00 óráig kéri a nemzetiségi szavazóköri névjegyzékbe vételét. A választópolgár ebben az esetben is szavazhat a helyi önkormányzati képviselőre, a polgármesterre, a főpolgármesterre és a fővárosi közgyűlés tagjaira is.

A nemzetiségi önkormányzati képviselők megválasztására külön, zöld színű szavazólap és boríték szolgál. A szavazólapokat nem szabad összekeverni. A zöld színű szavazólapokat a zöld borítékba kell helyezni, és a borítékot le kell zárni. Amennyiben a zöld boríték nincs lezárva, a nemzetiségi önkormányzati képviselőkre leadott szavazat érvénytelen.

 

AZ EURÓPAI UNIÓ MÁS TAGÁLLAMA ÁLLAMPOLGÁRÁNAK NÉVJEGYZÉKBE VÉTELE AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSÁN

A magyarországi lakóhellyel rendelkező uniós választópolgárok automatikus névjegyzékbe vétele csak a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választására terjed ki. Azok az uniós polgárok, akik nem az állampolgárságuk szerinti tagállamban élnek, szabadon dönthetnek arról, hogy az állampolgárságuk vagy a lakóhelyük szerinti tagállamban kívánják gyakorolni választójogukat az Európai Parlament tagjainak választásán. Amennyiben Ön a magyar listákra kíván szavazni, kérheti, hogy központi névjegyzékbe vétele az Európai Parlament tagjainak választására is terjedjen ki.

A kérelem benyújtásának határideje: 2024. május 24. 16.00 óra.

 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

Választással kapcsolatos további kérdések esetén munkatársaimmal készséggel állunk rendelkezésre a 06-1/224-5920-as telefonszámon, a valasztasiiroda@hegyvidek.hu e-mail-címen, valamint hétköznap 8–16 óráig személyesen a polgármesteri hivatal székhelyén, a 1126 Budapest, Böszörményi út 23–25. szám alatt.

Dr. Gottfried-Tusor Gabriella

a választási iroda vezetője