Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Szazotven_eve_szallit_utasokat_a_fogaskereku1

Százötven éve szállít utasokat a fogaskerekű (1.)

A magyar főváros tömegközlekedésének egyik különlegessége az idén 150 éves fogaskerekű vasút. A kerek évfordulót ünnepelve a Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeummal közösen helytörténeti kiállítást szervez a Lóvasúton, a megnyitó május 28-án lesz. Mostani és következő lapszámunk helytörténeti oldalán ennek a jellegzetes hegyvidéki közlekedési eszköznek a történetét mutatjuk be.

A 19. századtól jelentős fejlődés indult a szőlővel és erdővel borított budai hegyvidéken. Megépültek az első villák, színészek, írók és művészek pihenő-, majd a városiak kedvelt kirándulóhelyévé vált a környék. A fogaskerekű vasút átadását megelőzően Buda legszebb részeit, a Svábhegyet és a Zugligetet csak saját kocsival, a rossz utakat nem szívesen vállaló fiákerekkel, konflisokkal, a hegyre árut szállító majorosok, vendéglősök szekereivel vagy komoly teljesítményt igénylő gyaloglással lehetett elérni.

A megnövekedő közlekedési igények kielégítésére először a zugligeti Laszlovszky-majorig járt az 1830-as évek elején induló omnibusz, majd a kiegyezés után, 1868-ban a Budai Közúti Vaspálya Társaság révén megkezdte működését a lóvasút is a Lánchíd budai hídfőjétől Zugligetig. Ez a közlekedési eszköz akkoriban már széles körben elterjedt egész Európában. Sík területen gond nélkül szolgálta az utazóközönséget, ám az olyan meredek hegyvidéki részek, mint a Sváb-hegy, vagy a Széchenyi-hegy megközelítése igen komoly problémát jelentett számára.Szazotven_eve_szallit_utasokat_a_fogaskereku1

A svábhegyi vasút ötletét Széchenyi Ödön gróf – a Budavári Sikló létrejöttének kezdeményezője – vetette fel 1870-ben. Elképzelése szerint egy adhéziós, azaz tapadásos elven működő hegyi vasútra lett volna szükség, amely a zugligeti lóvasút végállomását kötné össze a svábhegyi templom előtti térrel. Egy évvel később, 1871. május 21-én azonban, Niklaus Riggenbach új szabadalma alapján, elindult Európa első fogaskerekű vasútja Svájcban: 1800 méteres magasságot leküzdve Vitznauból a Rigi-csúcsra szállította az utasokat. Ezzel Riggenbach svájci cége, az Internationale Gesellschaft für Bergbahnen in Basel új fejezetet nyitott a hegyi vasutak történetében.

A Riggenbach által tervezett vasút újdonságát a két sín között elhelyezett fogaslécek jelentették, amelyekbe a mozdony közepén lévő fogaskerekek beleakadnak, így a meredek útszakaszokkal is meg tud birkózni a szerelvény. Svájc után Bécsben indult el a második ilyen típusú eszköz 1874 márciusában, majd néhány hónappal később Budapesten átadták Európa harmadik fogaskerekű vasútját. A szerződést Házmán Ferenc, az egyesítés előtti Buda utolsó polgármestere kötötte meg a szabadalmat birtokló svájci céggel 1873-ban.Szazotven_eve_szallit_utasokat_a_fogaskereku6

A kivitelezéssel a szintén svájci születésű Cathry Szaléz Ferenc mérnököt bízták meg, akinek a vezetésével nem egészen egy év alatt épült meg a fogaskerekű vasút. A munkálatok 1873 júliusában kezdődtek el, és 1874 áprilisában már a síneket helyezték le.

Eredetileg a városmajori vámházhoz – a mai gyermekorvosi rendelőhöz – tervezték a fogaskerekű alsó állomását, de az építkezéskor rájöttek, hogy célszerűbb lenne a zugligeti lóvasút ottani kitérőjének közelébe építeni. Így került a Városmajor nyugati végén lévő Ecce Homo-rétre az impozáns magas-tátrai és az alpesi favázas házak svájci stílusában megépülő végállomás. A forgalmi és műszaki létesítmények is hasonló kialakítást kaptak, úgyszintén a kisebb-nagyobb megállók, egészen a svábhegyi végállomásig. Nem véletlen az sem, hogy a zugligeti lóvasút végállomása ugyanebben a stílusban készült el 1884–85-ben, Kauser József tervei szerint, és így szépen illeszkedett a fogaskerekű épületeihez.Szazotven_eve_szallit_utasokat_a_fogaskereku2

A Városmajorban a háromvágányos mozdony- és kocsiszínt közös tolópad szolgálta ki, a vágányok mellett pedig, a be- és kiszállás megkönnyítésére, félmagas peronok épültek. Az egy évig tartó munkálatokat követő műszaki vizsgálatok végül átadásra késznek ítélték meg a vasútat. Az első próbamenet időpontja június 4-e volt, és két héttel később a műtanrendőri bejárás is lezajlott.Szazotven_eve_szallit_utasokat_a_fogaskereku3

Érdekesség, hogy a fogaskerekű ünnepélyes átadóját eredetileg június 14-re tervezték, de a három gőzmozdonyból csak egy érkezett meg addigra, ezért az esemény elhalasztása mellett döntöttek az illetékesek. A Vasárnapi Ujság így írt az esetről: „Ugyancsak e héten történt a svábhegyi fogaskerekű vaspályának első rendőri bejárása. A csinos kis mozdonyok, melyeknek szerkezete egészen elüt a rendes vasúti gőzmozdonyokéitól, három-négy vagont tolnak maguk előtt, melyek nyílt, szellős tetővel bírnak s tetszetős alakú lécpadokkal vannak ellátva, mint a harmadik osztályú vasúti kocsik. Az első kirándulás szépen sikerült. Egy óra alatt megjárta a vonat az utat az »Ecce homo« réttől [a mai Városmajor nyugati vége – a szerk.], hol a zugligeti lóvasúttal csatlakozik, a svábhegyi templomig és onnan vissza. A vasút már át volna engedhető a forgalomnak, azonban a három megrendelt gőzmozdony közül csak az egyik érkezett meg eddig elé, s miután a közlekedés két mozdonnyal fog történni – egyik föl-, másik lefelé vezet, – nem akarják addig a rendes közlekedést megnyitni, míg a hátralevő mozdonyok is meg nem érkeznek.” (Vasárnapi Ujság, 1874. június 14.)

Az ünnepélyes avató végül 1874. június 24-én délután 4 órakor zajlott le, másnap pedig megindult a menetrendszerű forgalom. A fogaskerekű első útján a díszvendégek között miniszterek, képviselők, az egyesített főváros és Buda polgármesterei, pedagógusok és művészek utaztak, akikhez svábhegyi villája közelében Jókai Mór is csatlakozott.Szazotven_eve_szallit_utasokat_a_fogaskereku4

Ágai Adolf az Utazás Pestről Budapestre című munkájában örökítette meg ezt a jeles eseményt: „Az első váltónál egyszer csak elibénk szegül Jókai, aki svábhegyi kert- és háztulajdonos létére jogot váltott, úgy mondá, a vonat megállítására. »Egy tapodtat se nélkülem, míg föl nem vettetek arra a teaforraló masinátokra.« Hollán Ernő államtitkár, s az ünnepi hadsereg fővezére, nevetve állítá meg a vonatot. Jókai árkon-bokron keresztül, kökénytüskétől megszaggatott attilával, nyári parókáját lengetve, gyöngyöző homlokkal kapaszkodott fel hozzánk. Az Eötvös-villában aztán úgy felavattuk ezt a hegyi vonatot, hogy lemenet még a vonat kürtője is félre hajlott. Az Eötvös-villában itták meg az áldomást ennek a vasútnak, mely kurjantásnyira tolta a Svábhegyet a fővároshoz.”

A fogaskerekű normál nyomtávon 2883 méter hosszan közlekedett a Városmajortól a Svábhegyig, miközben 264 méter szintkülönbséget győzött le. Az átadót követően számtalan dicsérő és elismerő cikk született az első útról.

A Vasárnapi Ujság munkatársa is elámult az új közlekedési eszköztől: „A lánczhídtól induló budai közúti vaspályán 60 krajcárért válthat az ember jegyet az egész útra és vissza, a lóvonatu vaspályán elérkezik a városmajorig, hol a hegyi pályának csinos telepén már ott prüszköl és szuszog a fűtött mozdony. A második csengetésre beszállunk a nyitott kocsik egyikébe, melynek ülései úgy vannak elhelyezve, hogy az ember háttal megy fölfelé, s amint emelkedik, úgy bontakozik ki szeme előtt Budapest és környékének gyönyörű panorámája. Oh ez a kilátás! Az idegenek, kik városunkat meglátogatták, nem győznek Budapest szép fekvéséről elég elragadtatással beszélni. Sokan fölibe helyezik Konstantinápoly vidékeinek, s ha a főváros tervben levő nagyszerű építkezései elkészülnek, talán még azt az európai közmondást is elvitatjuk Olaszországtól, mely azt mondja: »Meglátni Nápolyt, aztán meghalni.« Valóban, az ember úgy érzi magát e hegyi pályán utaztában, mintha a keleti népek bűvös hadzsisát [hadzsi: aki már elzarándokolt Mekkába – a szerk.] élvezte volna, mely káprázatos tündérképeket rajzol a lázas képzelet elé. A mint emelkedünk, úgy merül föl mintegy a földből először a budai vár, a szent János templom tornyával s a nagy szegletkaszárnyával, melynek falában még most is ott vannak az 1849-ben belefúródott ágyúgolyók. Majd előtűnik a királyi várpalota, a bástyák s lassanként kisejlik előttünk egész fölső része Budának és Pestnek. A Duna méltóságos ezüst tükre előcsillan a házak közül, meglátjuk a középen zöldelő Margit-szigetet s alatta félig már elkészült uj hidat. A látkör egyre tágul, egyre szélesedik, a mint feljebb emelkedünk. A távoli láthatárt a váczi hegyek kékes körvonalai szegélyezik s a közbe elterülő rónán meglátjuk Uj-Pestet Rákos-Palotával, távolabb a fóthi templom tornyát…” (Vasárnapi Ujság, 1874. június 28.)

A kezdeti nagy lelkesedés mellett hamar világossá vált, hogy nem járnak elég sűrűn a szerelvények. A vasutat építő svájci céggel kötött szerződés ugyanis leginkább a turistaforgalom kiszolgálására vonatkozott, így a fogas eleinte naponta kétszer tette meg az utat, ráadásul csak április és október között. A téli hónapokban a Svábhegy állandó lakói, valamint a szánkózni vagy síelni vágyók nem tudták hasznát venni az új közlekedési eszköznek.Szazotven_eve_szallit_utasokat_a_fogaskereku5

A járatok ritkasága és a menetjegyek viszonylag borsos ára miatt a fogaskerekű nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, sokáig veszteségesen működött. Ráadásul a lóvasúttársaság rivalizált vele, amit jól mutat az is, hogy csak komoly pénz ellenében volt hajlandó úgy igazítani a járatait, hogy azok csatlakozzanak a fogaskerekű menetrendjéhez. Mivel lóvasúton utazni jóval olcsóbb volt, az emberek többsége kizárólag azt tudta megfizetni.

Tovább fokozta a vasúttársaság gondjait az 1875. júniusi nagy felhőszakadás. A hatalmas orkán zúgó patakokká változtatta a hegyvidék kocsiútjait, az özönvíz következtében kiöntött az Ördögárok, amely elárasztotta szinte egész Budát. A vihar súlyosan megrongálta az alig egyéves fogaskerekű budai vasúti pályáját, komoly anyagi kárt okozva.

Nem meglepő, hogy 1877 őszén a svájci cég már szabadulni próbált a veszteséges vállalkozástól. Egyezkedni akart Jelinek Mórral, a lóvasúttársaság igazgatójával, ő azonban a teljes csődben reménykedve nem akarta megvenni a fogaskerekű üzemeltetési jogát, hanem kivárt, hátha riválisa tönkremegy.

Egy évtizeddel később azonban már a vasútvonal fejlesztése és meghosszabbításának elképzelései jelentették a beszédtémát. Eleinte a tervek között szerepelt egy szárnyvonal kiépítése a Normafa irányába, valamint a fővonal Széchenyi-hegyig történő meghosszabbítása. „A fogaskerekű vasúttársaság a vasút vonalát legközelebb annyira meghosszabbítani szándékozik, hogy a végállomás lehetőleg a zugliget közelében legyen. Valószínűleg egész a Normafáig fogja kiterjeszteni” – olvasható a Pesti Hírlap 1882. október 15-i számában.

Hosszas egyeztetések kezdődtek, aminek az eredményeként a Széchenyi-hegyig tervezett pályahosszabbítás ellenében a vonal üzemeltetési jogát további tizenhárom évre (tehát 1926. október 31-ig) birtokolhatta a bázeli cég. A főváros pedig el tudta érni a menetjegyek árának mérséklését, valamint bizonyos kedvezménytípusok bevezetését.Szazotven_eve_szallit_utasokat_a_fogaskereku7

A Széchenyi-hegyig történő bővítésről 1889-ben született megállapodás, és egy évvel később, 1890. május 15-én már át is adták az új, 850 méteres szakaszt. Ezzel a vasútvonal teljes hossza több mint 3,7 kilométer, emelkedése pedig 327 méter lett. A fogas azonban változatlanul veszteségesen működött, és bár a pálya negyvenéves üzemeltetésére szerződtek, amelyet meg is hosszabbítottak, a bázeli vállalat 1895-ben felszámolás alá került. A fogaskerekű egy akkor alakuló magyar tulajdonú cég, a Svábhegyi Fogaskerekű Részvénytársaság tulajdona lett.

A 1896-os, millenniumi évben megépült a svábhegyi Nagyszálló, a lóvasút helyett megindult a villamosforgalom, mindezek pedig kedvezően hatottak a fogaskerekű utasforgalmára. Habár több kisebb fejlesztés is történt, a következő években még mindig veszteséges volt a működtetése, ezért az 1890-es évek végén a vonal ismételt, Normafáig történő meghosszabbításáról és villamosításáról kezdődtek meg a tárgyalások. (Folytatjuk)

F. G.