Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Ne szóljanak feleslegesen a lakásriasztók!

Több panasz érkezett az utóbbi időben a Hegyvidéki Önkormányzathoz a rosszul beállított vagy indokolatlan időpontokban megszólaló épületriasztó berendezések miatt. Ezek, éppen funkciójukból adódóan, rendkívül hangosak, zajszintjük eléri a 100-110 decibelt, ami különösen este zavarja az adott környéken élők nyugalmát. Még rosszabb a helyzet, ha a riasztás folyamatos, rövid időn belül többször ismétlődik, a távol lévő tulajdonos pedig nem tudja kikapcsolni a készüléket. Gyakori, hogy áramkimaradás után indulnak be a riasztók, ez elsősorban a régebbi típusoknál fordul elő.
Mivel az ilyen jellegű zajkeltésre nem vonatkoznak a felsőbb szintű jogszabályokban megállapított zajterhelési határértékek, ezért az önkormányzat saját, 2008-ban meghozott rendeletében a következőképpen fogalmaz: „Tilos a hangerősítő, hangkibocsátó rendszert alkalmazó riasztóberendezésekkel történő indokolatlan, különleges zajokozás. A berendezések megfelelő műszaki állapotáról a tulajdonos köteles gondoskodni.”
Aki a fentieknek nem tesz eleget, és rossz vagy rosszul beállított riasztója rendszeresen megzavarja a lakók nyugalmát, megsérti a közösségi együttélés szabályait, amit az önkormányzat szankcionálhat. A kiszabható közigazgatási bírság magánemberek esetében százezer forintig, jogi személyeknél és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknél egymillió forintig terjedhet.
Ennek elkerülése érdekében az önkormányzat azt javasolja a riasztót használó ingatlantulajdonosoknak, hogy a készüléket időszakonként ellenőriztessék, lehetőség szerint modernizálják, emellett adják meg a telefonszámukat a közös képviselőnek vagy valamelyik szomszédjuknak. Építkezéseken, üzleteknél célszerű jól látható helyen elérhetővé tenni a riasztót működtető telefonszámát. Jó megoldás az úgynevezett néma riasztás, aminek lényege, hogy a készülék a kerületi rendészetnél vagy a rendőrségen riaszt, hangot azonban nem ad ki.

M.