Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Tovabb_csokkent_a_buncselekmenyek_szama

Tovább csökkent a bűncselekmények száma

Rendkívül jó teljesítményt tudtak felmutatni a hegyvidéki rendőrök, tavaly még az egy évvel korábbi, szintén kiemelkedő eredményeket is sikerült felülmúlniuk – derült ki Sztanyó István rendőrkapitány beszámolójából. A közbiztonság témája mellett szociális, oktatási, közlekedési és ingatlanhasznosítási kérdésekről is tárgyalt legutóbbi ülésén a Hegyvidéki Önkormányzat képviselő-testülete.

„A bűncselekmények számát a 2018-as évben tovább csökkentettük, a nyomozás eredményességét pedig javítottuk” – foglalta össze röviden Sztanyó István rendőr alezredes a XII. kerületi rendőrkapitányság elmúlt évi eredményeit a legutóbbi önkormányzati testületi ülésen. A 2017-es és a 2018-as statisztikákat összevetve elhangzott, hogy a regisztrált bűnesetek száma 1390-ről 1067-re csökkent. Kiemelt bűncselekményekből is kevesebb fordult elő (846 után 608), a lakásbetörések száma 180-ról 164-re, a gépjárműfeltörések és a személygépkocsi-lopások száma pedig rendkívüli mértékben, 102-ről 42-re, illetve 77-ről 35-re esett vissza, ami közel 60, illetve 55 százalékos javulást jelent. A nyomozás-eredményességi mutató az összes bűncselekmény tekintetében 34,2-ről 46 százalékra nőtt.
A közlekedésbiztonsági helyzet kapcsán a rendőrkapitány elmondta, hogy a személyi sérüléses balesetek száma kismértékben (81-ről 89-re) emelkedett. Kiemelte, hogy az elmúlt évben a korábbinál több ellenőrzést végeztek a rendőrök a gyorshajtók és az ittasan vezetők kiszűrése érdekében, továbbá a gyerekek biztonságos közlekedését szem előtt tartva folytatták baleset-megelőzési programjaikat az óvodákban és az iskolákban. Rendszeresek a bűnmegelőzési előadásaik nemcsak fiataloknak, hanem idősebbeknek is, akiket igyekeznek a lehető legjobban felkészíteni arra, miként lehet kivédeni a trükkös lopásokat.
Sztanyó István célként fogalmazta meg a nyomozás eredményességének további javítását, az eljárási idő rövidítését, a bíróság elé állítások növelését, továbbá a közúti balesetek számának csökkentését. Szólt arról is, hogy jó eredményeikhez a Hegyvidéki Rendészet és a polgárőrök, valamint az önkormányzat által telepített térfigyelő kamerák is nagyban hozzájárulnak, ám a lakosság közreműködése úgyszintén elengedhetetlen: amennyiben az itt élők megteszik a minimális biztonsági intézkedéseket, jó eséllyel elkerülhetik, hogy bűncselekmény áldozataivá váljanak.Tovabb_csokkent_a_buncselekmenyek_szama2

 

Szociális ellátások szélesebb körben

Több szociális ellátás igénybevételének feltételrendszerét megkönnyítette a képviselő-testület. Az adósságkezelési szolgáltatást – ami a lakhatással összefüggésben díjhátralékot felhalmozó családoknak nyújt segítséget – többen vehetik majd igénybe azáltal, hogy emelkedett a jövedelmi korlát, megszűnt a lakásnagyságra vonatkozó kritérium, és kettőről egy évre csökkent az újbóli támogatás megítéléséig minimálisan szükséges idő azoknál, akik teljesítették korábbi adósságkezelési vállalásukat. A gyógyászati támogatást a 90. életévüket betöltöttek esetében ezentúl a havi gyógyszerköltség mértékétől függetlenül lehet megállapítani, míg az Otthon megöregedni pályázaton a jövedelmi értékhatár emelése révén az idősek szélesebb körben igényelhetik az önkormányzattól lakásuk ingyenes vagy 50%-ban támogatott akadálymentesítését.
A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendeletben pontosították a képviselők a zöld területen történő parkolás szankcionálható eseteit. Új tényállásként bekerült a rendeletbe a „gyűjtögetés”, hogy hatósági eszközökkel fel lehessen lépni a lakásukban lomot, hulladékot kényszeresen felhalmozó, a békés társasházi együttélést ellehetetlenítő emberekkel szemben, különösen akkor, ha gyűjtőszenvedélyükkel mások egészségét veszélyeztetik.
Az újabb bevételi és kiadási tételek miatt módosították a képviselők az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletét, valamint arról is határoztak, hogy az idén ismét pályázatot írnak ki a civil szervezetek közösségfejlesztő programjainak támogatására. Eredményt hirdettek az óvodavezetői pozíciókra kiírt pályázatokon: a Hegyvidéki Mesevár, a Normafa, az Orbánhegyi, a Táltos és a Városmajori Óvodában az eddigi vezetők, Bátyai Éva, Doba Csilla, Imrikné Krébecz Anita, Szabó Mónika és Bálint Beáta kaptak megbízást újabb öt évre, míg a KIMBI-ben a vezetőhelyettes, Marosi Hedvig veszi át az irányítást.

 

Újra önálló lesz a Kós Károly iskola

A Közép-Budai Tankerületi Központ három általa fenntartott hegyvidéki intézményben az alapdokumentumokat érintő változtatásokat tervez, amiket – az önkormányzattal folytatott egyeztetések után – most jóváhagyott a képviselő-testület. A Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Nemzetiségi Gimnázium nevéből kikerül a „két tannyelvű” megnevezés, mert az nem felel meg a jogszabályi előírásoknak. A Zugligeti Általános Iskola a bővítése miatt új telephelyként felveszi a Béla király út 59–61. szám alatti ingatlant, és maximális létszámát 270-ről 440 főre emeli. A Kós Károly Ének-zene Tagozatos Általános Iskola tagintézmény kiválik a Városmajori Gimnáziumból, így – visszatérve a 2009-es beolvadás előtti állapotához – a továbbiakban ismét önálló intézményként működik, Városmajori Kós Károly Általános Iskola néven.
Mivel a házi gyermekorvosi ügyelet ellátásával eddig megbízott cég április 30-i határidővel felmondta az I., II., XI. és a XII. kerületi önkormányzatokkal kötött szerződését, ugyanakkor a közös közbeszerzési eljárás lebonyolításának idejére sem maradhat ellátatlanul a közép-budai régió, a képviselő-testület támogatta a kerületek megállapodását, miszerint az átmeneti időre – legfeljebb egyéves időtartamra – az Inter-Ambulance Zrt.-t bízzák meg a feladattal. Az ügyelet a továbbiakban is a Szent János Kórház 24-es épületében működik.
A Budapesti Közlekedési Központ terveket készített a Budakeszi úti buszsáv kialakítására a Kuruclesi út és a városhatár közötti szakaszon. A közösségi közlekedést az tenné igazán vonzóvá az agglomerációs településekről érkező autósok számára, ha járműveiket már Budakeszin letehetnék, emiatt szükséges, hogy a városhatáron túl is autóbuszsáv épüljön, továbbá a Budakeszi Tesco melletti végállomásnál P+R parkoló és ennek könnyű megközelíthetősége érdekében a település központját elkerülő út jöjjön létre.
A Budakeszi útra zúduló forgalom csökkentése a XII. kerületnek is érdeke, hiszen az autósok jelentős része a környékbeli lakóutcákban keres menekülő útvonalat. Ezért a Hegyvidéki Önkormányzat 3 millió forint + áfa összegben támogatást nyújt a Budakeszi Önkormányzatnak, hogy segítse 20 millió forint + áfa összegű tervezési munkája megvalósítását.

 

A Libegő és a Normafa fejlesztése

Támogatták a képviselők a BKV-val történő megállapodást a Libegő ingatlanjait érintő kérdésekről. Az önkormányzat a Normafa Park Fenntartó és Üzemeltető Intézmény használatába adta az Eötvös út 50. szám alatti ingatlant, ahol a Normafa új látogató- és információs központja épül, valamint az egykori Budai Sporthotel épületét, amit gépek tárolására és raktározási célokra használna. Folyamatban van a Normafa Síház állami tulajdonba és önkormányzati vagyonkezelésbe vétele, ezért az épületben található szolgálati lakás bérlőjének bérleti jogát megváltaná a kerület – a cél ugyanis az, hogy a síház egésze szolgáltató funkcióval működhessen.
A nem lakás célú helyiségek bérét eddig a forgalmi érték 10%-a/év + áfa összegben határozta meg a képviselő-testület, az ingatlanárak drasztikus emelkedése miatt azonban ez a számítási mód a bérleti pályázatokon túl magas díjakat és csekély bérlői érdeklődést eredményezett. Emiatt született az a döntés, hogy a továbbiakban az értékbecslés közvetlenül a bérleti díj megállapítására vonatkozzon, azaz ne a forgalmi értéket, hanem a környék bérleti díjait vegye alapul.
Az önkormányzat ismét meghirdeti bérbeadásra a Jókai Klub alagsorában lévő helyiségcsoportot, ám a korábbi kiírásokkal ellentétben már nemcsak étterem, hanem szolgáltató, irodai vagy közösségi funkció kialakítására is lehet pályázni. A Budapesti Japán Iskola újabb öt évre bérbe veheti a Virányos Általános Iskola melléképületét, a Mátyás király úti tábor épületének egyes részeit pedig újból meghirdetik hasznosításra, az ott működő óvoda bérleti szerződése ugyanis megszűnt. A MOM Kulturális Központ a Böszörményi út 24. szám alatti önkormányzati tulajdonú irodaházban bérelhet egy 150 négyzetméteres helyiségcsoportot, szükség volt ugyanis egy olyan helyre, ahol késő délután – a MOMkult felnőtteknek szóló kulturális programjaival egy időben – is lehet szervezni mozgásfoglalkozásokat gyerekeknek.

z.