Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Bárányfelhő Svábhegyi Református Óvoda

Óvodaszervezési projekt óvodapedagógiai szakmai vezetője: Zila Péterné

Csoportok száma: 5

Cím: 1125 Budapest, Felhő utca 8.
Levélcím: 1125 Budapest, Felhő utca 10.
Telefonszám: +36-30/122-1388
E-mail: baranyfelho@refovi.hu


Szeptemberben nyitja meg kapuit a Felhő utcában újonnan épült Bárányfelhő Svábhegyi Református Óvoda, ahová január közepétől lehet jelentkezni. A beiratkozás időpontja április 21–22. 8.00–18.00 óráig, helyszíne a Svábhegyi Református Egyházközség Lelkészi Hivatala (XII., Felhő utca 10.).

Az intézmény azokat a családokat várja, amelyek gyermekük megkeresztelésekor a hitben való nevelésre tett fogadalmukhoz elfogadják a gyülekezet óvodájának segítségét. Ugyanilyen szeretettel várják azokat a családokat is, amelyek vágynak a hitbéli biztonságra, lelkiségre, noha nem keresztelték meg gyermeküket. Más felekezethez tartozókat is felvesz az óvoda, amennyiben elfogadják az óvodában kínált keresztyén nevelést.

Az épület alapkövét 2019 októberében tették le, az építkezés során a legkorszerűbb anyagokat alkalmazták a kivitelezők. Az esztétikum, a rendelkezésre álló helyiségek tágassága, a természeti környezet, ahol elhelyezkedik, a korszerű játszóudvar csodálatos szakmai lehetőségeket kínálnak az óvoda pedagógusainak. A leendő óvodások számára pedig önfeledt, szép, derűs óvodáskorra nyílik kilátás.

Az új óvodaépület és környezete kiválóan alkalmas az egészségnevelés, a környezettudatosság, a természetszeretet, a korszerű mozgásfejlesztés magas szintű megvalósítására. Öt tágas csoportszoba, sószoba, tornaterem, fejlesztőszoba, korszerű melegítő-tálaló konyha, az udvaron labdapálya, szakmai szempontok alapján kialakított játszótér, meseösvény, tankert áll rendelkezésre. Valamennyi bútort, játékot és pedagógiai eszközt a legmodernebb szakmai szempontok szerint válogatták.

„Óvodánk pedagógiai programjának vezérfonala a református keresztyén szellemiségű hitéleti nevelés. Ez azt jelenti, hogy a Bibliában bemutatkozó Isten áll a középpontban – mondta Zila Péterné. – A gyermekeket Isten ajándékának tekintjük, akiket elsősorban a családjuk kapott az Úrtól. Tehát a családdal való együttműködés, a bizalom légkörének megteremtése a célunk. Nevelésünk legfontosabb bázisa a biztonság. A biztonságot pedig Isten oltalmában találjuk meg. Ez azt jelenti, hogy Isten kegyelmében biztonságukat meglelő, stabil felnőttek veszik körül a gyerekeket, akiknek el is mondjuk, hogy Isten a mi oltalmunk és erősségünk.”Baranyfelho_Svabhegyi_Reformatus_Ovoda

A református óvodában folyó munka mindenben megfelel az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának. Szakmaiságát a gyerekek életkori sajátosságaihoz, személyiségéhez leginkább alkalmazkodó pedagógiai eljárások alkalmazása adja. Az óvoda, az óvodapedagógus professziója az óvodáskorú gyermek legfejlesztőbb tevékenységének, a játéknak a szervezése, a pedagógiai feladatoknak ebbe a tevékenységbe ágyazott megoldása. A családnak arra van szüksége, hogy bízhasson azoknak a tudásában, emberi minőségében, akikre naponta rábízza gyermekét.

Ez is szükséges ahhoz, hogy Isten jelenléte, szeretete és igazsága láthatóvá váljék az óvoda belső rendjén, értékrendjén, lelkiségén, napi életgyakorlatán keresztül. A gyerekek ebben a biztonságban kapják meg a személyüknek megfelelő fejlesztést, az egész életre szóló alapokat, érjék el a következő életszakaszhoz, az iskolába lépéshez szükséges fejlettségi szintet. További törekvés, hogy a családok az óvodán keresztül kapcsolatba kerülhessenek a gyülekezettel.

A célrendszerben benne foglaltatik a magas szintű szakmaiság, a gyerekek lelkiismeretes fejlesztése, a kulturális igényesség, a keresztyén lelkiség. A gyülekezet közösségében, a munkatársak és a családok bizalmon alapuló légkörében élhet a gyermek. Lelki közösség jön tehát létre az óvoda falai között, ahol a személyességet, a befogadó légkört mindenki megélheti.