Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Pannonia Sacra Katolikus Óvoda

Fenntartó: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Katolikus Iskolai Főhatósága

Cím: 1125 Budapest, Diana utca 15/a

Telefonszám: +36-30/964-8897

E-mail: ovoda@pannoniasacra.hu

Honlap: www.pannoniasacra.hu


A Pannonia Sacra Katolikus Óvoda a Svábhegyen épült, nyugodt, csendes helyen, tiszta levegőjű, zöld környezetben. 2021 szeptemberében nyitja meg kapuit az óvodások és családjaik előtt. Három egyenként 25 fős csoport indítására van lehetőség, ezekbe várják a 3–6 éves korú gyerekek jelentkezését.
A kétszintes, modern épület terei tágasak, világosak, a csoportszobák közvetlenül a kertbe nyílnak. Korszerű bútorai, berendezési tárgyai, a kisgyermekek életkori sajátosságaihoz igazodva, biztonságot adó, vidámságot sugárzó, kényelmes belső tereket biztosítanak. A gyerekek örömére gazdag játéktárral és kötetlen, ám észrevétlenül irányított foglakozásokkal segíti az óvoda a kicsik fejlődését.

Az ebben az életkorban különösen fontos mozgásra és a sportolásra az óvoda teraszos elrendezésű, fákkal körülvett kertjében, esős, hideg napokon pedig a szintén minden igényt kielégítő tornateremben nyílik lehetőség. Ebben az egészséges, motiváló környezetben a mindig mosolygós óvó nénik imádságos lelkülettel teremtenek elfogadó, szeretetteljes, családias légkört.

Az új óvoda a Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskolához tartozik. Az iskolával való közvetlen kapcsolat, a közös ünneplések és a hagyományápoló programok segítik az óvodások felkészülését a könnyű és sikeres iskolakezdésre.Pannonia_Sacra_Katolikus_Ovoda

„Küldetésünk, hogy a családi nevelésre épülve közösségben megéljük és megerősítsük keresztény hitünket, ápoljuk és átadjuk nemzeti kultúránkat. Játékos foglalkozásokkal, sok mozgással, a néphagyományok átörökítésével neveljük a gyermekeket, és segítjük egyéni fejlődésüket, képességeik felfedezését és kibontakoztatását. Figyelmet fordítunk a gyermekek érzelemvilágának verseléssel, énekléssel, tánccal, közös zenéléssel és imával történő formálására” – foglalta össze az óvoda nevelési elveit Dóra Zoltán, a Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskola igazgatója. Mint elmondta, a keresztény kinyilatkoztatás szerint az ember Isten képmása, így a keresztény önmegvalósítás azt jelenti, hogy Krisztusban élünk másokért. Ehhez a keresztény nevelés adja a legfontosabb segítséget, mert megismerteti az embert önmaga legbenső lényével, és felvértezi azokkal az eszközökkel, amikkel eljuthat céljához.

A gyermek Isten ránk bízott ajándéka. Szüleinek olyan kincse, aminek értékét gyakran kevéssé ismerik, és a katolikus óvoda evangelizációs munkája során ez a kincs a szülők számára fokozatosan tárul fel. Sok gyermek a katolikus óvodában szerzi első vallásos ismereteit. Életkori sajátosságaikból fakadóan fontos, hogy kezdetben az őket körülvevő felnőttek, az óvodapedagógusok és a nevelőmunkát segítők példájából tapasztalják meg Isten szeretetét.
Az emberi személyiség kialakulása a gyermekkortól kezdve a kamaszkoron át az ifjúkorig hosszú folyamat. Minden korszaknak megvan a maga jellemzője mind érdeklődésben, mind emberi példákban, mind olyan értékekben, amikre érzékenyek. A hegyvidéki katolikus óvoda a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására törekszik a gyermeket megillető alapvető szabadságjogok tiszteletben tartásával, az egyenlő hozzáférés biztosításával.
Éppen ezért az óvoda arculatát olyan nevelni tudó és akaró óvodapedagógusok határozzák meg, akiket összeköt a közös hit. Nevelésük alapját közös élményeik, ünnepeik és a személyes példák adják. Olyan erkölcsi értékek felé nyitják ki a gyerekek szívét, keltik fel érdeklődésüket, amikre később lehet építeni. Az óvodában a szeretet nemcsak mint érzelem, hanem mint életszentség van jelen. Megmutatkozik a krisztusi szeretet.

Óvják azokat az értékeket, hagyományokat, amiket a közösség kialakított. Mindezt áthatja a katolikus szellemiség: a csendes percek, a közös imák, az ünnepekre történő lelki felkészülés, a plébániával való kapcsolat. A nevelési évet kezdő és záró, valamint havonta tartott szentmise gazdagítja.