Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Süni Óvodák

Óvodavezető: Kovács Zsuzsa

Cím: 1126 Budapest, Németvölgyi út 29.

Telefonszám: 355-4994

E-mail: suniovodak@gmail.com

Tagóvoda: 1126 Budapest, Orbánhegyi út 18.

Telefonszám: 355-3965

E-mail: sunitagovoda@gmail.com

Honlap: www.suniovodak.hu


Csoportok száma: 4 + 3

Csoportlétszám: 16-25

Az óvodások száma: 81 + 60


Egymáshoz közel, két épületben fogadja a gyerekeket a Süni Óvodák. A Németvölgyi út 29. szám alatti központi óvoda négy csoporttal, az Orbánhegyi út 18.-ban lévő tagóvoda három csoporttal működik, csoportonként átlagosan húsz kisgyermekkel.
Mindkét óvoda jól felszerelt kerttel, udvarral rendelkezik, így a szabad levegőn történő játék során is biztosított a gyerekek testi és lelki fejlődése. Ugyanez igaz a csoportszobákra, ahol az építő, konstruáló, készség- és képességfejlesztő játékokat könnyen elérhetik a gyerekek a nyitott polcrendszerekről. Szintén a mindennapos mozgást és mozgásfejlesztést támogatják a tornatermek, míg a légúti és a fertőzéses megbetegedések megelőzésére mindkét helyszínen sószoba is rendelkezésre áll.
A Süni Óvodák programjában megjelennek Maria Montessori nevelési elvei, amiket a mai kor igényeihez igazítva alkalmaznak. „Segíts nekem, hogy magam csinálhassam. Ez az egyik alapvetésünk, ami köré az óvodai létet felépítjük – mondta Kovács Zsuzsa óvodavezető. – Abban hiszünk, hogy minden gyermekben megvan a cselekvés iránti vágy, a világ megismerésének igénye. A mi dolgunk az, hogy ezt elősegítsük. A gyermeki személyiség tiszteletben tartásával a játék során – az egyéni és életkori sajátosságok figyelembevételével – úgy alakítjuk, fejlesztjük óvodásaink képességeit, készségeit, hogy nyitottak legyenek a világra, alkalmassá váljanak az ismeretek befogadására és az iskolai életre.”Suni_Ovodak1Az óvodavezető arra is felhívta a figyelmet, hogy mindezt kötetlen vagy kötelező tevékenységek, foglalkozások keretében valósítják meg. A fő irányvonal, Montessori pedagógiáját követve, az erkölcsre, szabadságra, önfejlődésre, önállóságra, önfegyelemre és mély érzelemre nevelés. A környezet megismerése, a környezettudatosság kialakítása a csoportfoglalkozások mellett ornitológus szakember irányításával tartott helyszíni foglalkozásokon történik.
A testi és lelki szükségletek harmonikus összehangolását szem előtt tartva alakítják a napi és a heti életritmust. Arra törekednek, hogy az egészséges napirend szokásrendszere mielőbb rögzüljön a gyerekekben. Megvalósul a csoporton belüli differenciált foglalkoztatás, ami kiegészül a fejlesztőfoglalkozásokkal, annak érdekében, hogy mindenki a maga szintjén és képessége szerint tudjon fejlődni. Ebben segít a fejlesztőpedagógus, a mozgásterapeuta és a logopédus is.
A személyiségfejlesztés és a tehetséggondozás szerves része az óvodai életnek. Ezt is szolgálja az anyanyelvi nevelés során a kommunikáció és metakommunikáció fejlesztése, a zenei neveléshez kapcsolódva a ritmus- és hallásfejlesztés, a kottaírás előkészítése, a testnevelési foglalkozásokon a tartásjavítás, a gerinctorna, a lábtorna, míg a vizuális nevelésben a különböző ábrázolótechnikák és -eszközök megismertetése.Suni_Ovodak2Az alapító okiratban foglaltaknak megfelelően a sajátos nevelési igényű – gyengén látó, nagyothalló, akadályozott beszédfejlődésű, mozgáskorlátozott (részleges egyoldalú felsővégtag-hiányos) – óvodások integrált fejlesztését is ellátja a Süni. Ehhez rendelkezésre állnak a személyi és tárgyi feltételek.
A szülői közösséggel egyetértésben az óvodák épületében néptánc-, judo-, labdajáték-foglalkozásokon is részt vehetnek a gyerekek, akiknek úszásoktatást is szerveznek. Fontosak a hagyományos programok: ilyen a „Süniműhely” alkotónap, a zenei, irodalmi fejlesztésben szerephez jutó „Tátika”, a külső világ tevékeny felfedezését segítő „Töprengő”, a „Mozgolódó” mozgásnap és az „Ecsetelő” vizuális műhely. A családokkal közösen szervezett események a többi között a családi játszódélután, a karácsony és húsvét előtti alkotódélután, a közös kézműves tevékenységek, valamint az anyák napjához kapcsolódó játszódélután a kis- és a középső csoportban.Suni_Ovodak3