Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Városmajori Óvodák

Óvodavezető: Bálint Beáta

Székhely: 1122 Budapest, Városmajor utca 59/b

Telefonszám: 202-2566

Tagóvoda: 1121 Budapest, Csermely út 8.

Telefonszám: 200-8724

E-mail: varosmajorovi@gmail.com


Csoportok száma

Átlagos csoportlétszám

5 + 2

25 + 23


Két városrészben, a Városmajorban és a Zugligetben várja a gyerekeket a Városmajori Óvodák két óvodája. A Városmajor utcai épületet 1912-ben Kós Károly és Györgyi Dénes tervezte kifejezetten gyerekek számára. Ennek megfelelően a csoportszobák tágasak, a nemrégiben megújuló, gesztenyefákkal övezett játszóudvar pedig nagyméretű. Különlegessége, hogy a hátsó része belenyúlik a városmajori parkba. Itt kaptak helyet a mozgásfejlesztő játékok, mászókák csúszdákkal, valamint a babaház és a homokozók. Az óvodások úgy érezhetik magukat, mintha a hatalmas parkban lennének.

Két csoportjával családias hangulatot sugároz a Csermely úti tagóvoda, amely megkapó környezetben, a Harangvölgy közelében található. A régi villa, a nagy kert, a sok gyümölcsfával, a virágokkal, bokrokkal, a füves, dombos, kavicsos résszel és a tornaudvarral, lehetőséget ad a változatos óvodai életre.
Mindkét intézmény a Magvető elnevezésű saját pedagógiai programját követi. Thomas Gordon nevelési elvére építenek, amely így hangzik: „Az elfogadás olyan, mint a termékeny talaj, mely lehetővé teszi, hogy a kis mag olyan virággá fejlődjön, amilyenné belső lehetőségei csak engedik. A talaj kioldja a mag fejlődési képességét, de ez a képesség maga benne rejlik a magban. Csakúgy, mint a magban, a gyermekben is tökéletesen benne rejlik a fejlődés képessége.”Varosmajori_Ovodak1A másik alappillér a család bevonása a gyerekek fejlesztésébe. Az óvodák fontosnak tartják a szülőkkel való együttműködést, a közös programokat és a családok részvételét a mindennapokban. Szerető légkörben, sok játéklehetőség és élmények biztosításával formálódik a gyerekek személyisége, fejlődnek érzelmi, értelmi, testi és közösségi készségeik és képességeik.
Az óvodákban messzemenően figyelembe veszik a kicsik életkori és egyéni sajátosságait, különböző testi-lelki szükségleteit. Ez az alapja a tehetséggondozásnak, amit a személyes bánásmód hangsúlyozásával és differenciált fejlesztéssel érnek el. Fontos a felzárkóztatás is, a beszédhibás gyerekekkel hetente három alkalommal logopédus foglalkozik. Akinél felmerül a diszlexiaveszélyeztetettség, vagy az idegrendszeri éretlenség, az alapozó tornán vehet részt.
„Hisszük, hogy a szeretettel és elfogadással, szakértelemmel párosuló nevelői munka meghozza a gyermek személyiségének harmonikus fejlődését. Ehhez igazítjuk nevelési elveinket, amikben kiemelt szerepet kap a játék mint fejlesztőtevékenység” – mondja Bálint Beáta óvodavezető. Mint fogalmaz, a játszva tanulás a gyermeki fejlődés alapja. Játék közben a pedagógus pontos képet kaphat a gyerekek ismereteiről, élményeiről, a beszédkészségükről, szociális és értelmi fejlettségükről.
Az egészséges életmód kialakulását segíti a rendszeres torna és az egészséges étkezés. A Városmajor Óvodában sószoba áll rendelkezésre a fertőzéses megbetegedések megelőzésére.Varosmajori_Ovodak2A székhelyóvoda és a tagóvoda is gondot fordít a hagyományok őrzésére és ápolására. A gyerekek számára inspiráló a készülődés a jeles napokra, a bensőséges összetartozás érzésének átélése. Megismerkednek az adott ünnephez kapcsolódó mondókákkal, dalos játékokkal és kézműves foglalkozásokkal.
Élményt adó rendezvényekből egyébként sincs hiány. Évente szerveznek az óvodák a családokkal közös kirándulást, őszi és tavaszi kertrendezést, emellett bábelőadásokat, zenekarokat, gyermekkönyvírókat hívnak. Részt vesznek a Sasoló Madárovi, valamint az óvodától érettségiig tartó zenei mintaiskola programokban, aktívan szerepelnek a kerületi sportrendezvényeken. Lehetőség van délutáni különfoglalkozásokra is, a szülőkkel egyetértésben szervezett néptánc, kosárovi, úszás és hittan szervesen illeszkednek az óvodai programba.Varosmajori_Ovodak3