Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Zugliget Óvoda

Óvodavezető: Mári Gáborné
Cím: 1125 Budapest, Zalai út 2.

Telefonszám: 275-0554

E-mail: zugligetovoda@gmail.com


 

Csoportok száma

 

Átlagos csoportlétszám

 

Az óvodások száma

6

25

150


Virányos határán, megkapó környezetben, kiváló levegőt biztosító erdős rész mellett fogadja az óvodásokat a 6 csoportos Zugliget Óvoda. Tizenkét óvodapedagógus, egy fejlesztőpedagógus, két pedagógiai asszisztens, hat dajka segíti a gyerekek nevelését, fejlesztését.
A „Zöld Óvoda” és „Madárbarát Óvoda” címeket már évek óta viselő intézmény egyik büszkesége a nagyméretű kert, amelyet hatalmas lombhullató fák, fenyők, cserjék ölelnek körbe. Mókusok, cinegék, zöldikék, csúszkák, szajkók, rigók, rovarok, csigák, giliszták élnek itt. Ez azért is hasznos, mert nemcsak kedves a gyerekek számára, hanem segíti a környezeti nevelést, a természet megszerettetését. Ehhez járul hozzá a természetbúvár ovi és az egész napos kirándulások, a zöld jeles napok megtartása. Adottak tehát a mozgásfejlesztés lehetőségei.
Különleges az óvoda pedagógiai irányultsága, amelyet Freinet francia reformpedagógus pedagógiai irányzata alapján foglaltak rendszerbe. A szakmai hitelességet mutatja, hogy az OKI által minősített, és felkerült a választható nevelési programok közé. Központi eleme: „Az élet által az életre nevelni” (Freinet). Ez utal a tevékenységközpontú, öröm- és sikerélmény-orientált, a gyakorlatból építkező szintézispedagógiára.Zugligeti_Ovoda1Az óvoda programja mobil, nyitott rendszer, előnye, egyben gyakorlata, hogy folyamatosan újabb és újabb ötletekkel, módszertani megoldásokkal bővíthető. Az egyszeri és megismételhetetlen gyermeki személyiség szabad kibontakoztatását állítja a középpontba. Ennek feltétele a demokratikus, bizalmat, biztonságot és segítségnyújtó megértést sugárzó légkör, ami tudatosan épít a gyerekek önállóságára.
„Nálunk a gyermek olyan közösség tagja lehet, amiben joga van a kezdeményezésre, az érdeklődésétől függő szabad tevékenység választására, és lehetősége nyílik a kutatásra, kísérletezésre, egyéni felfedezésre. Programunk figyelembe veszi az egyéni fejlődési ütem eltolódását, az irányultságokat. Tiszteli a gyermek sajátosságait, humanista, természetes harmóniát és egyensúlyt sugárzó rendszer, amelynek központi kategóriája maga az élet” – így összegzi az óvoda nevelési elveit Mári Gáborné óvodavezető. A fejlődésorientált felfedezőkedvre, a munka okozta öröm érzésére támaszkodnak. Mindez egy sajátos tanulás, a „tapogatózva keresés” alkalmazását jelenti – teszi hozzá.
A módszer lényege, hogy a mindennapos helyzetekben cselekedve, próbálkozva, egymást meghallgatva, a környezetet megfigyelve, felfedezve szinte észrevétlen módon jussanak új tapasztalatokhoz, ismeretekhez a gyerekek. Ennek megvalósulását szolgálja a hat óvodai műhely. Az ezekben zajló egyéni és kis csoportos fejlesztőtevékenységek fontos láncszemei annak a folyamatnak, aminek a végén az óvodások elérik az iskolai élethez szükséges fizikai, pszichikai és értelmi fejlettséget.Zugligeti_Ovoda2Az értékek átadásának másik területe a hagyományápolás. Rendszeresen hívnak az óvodába jeles színházi előadókat, nyílt napokat, játszódélutánokat szerveznek. Az ünnepekhez csatlakozó munkadélutánok, a karácsonyi vásár, az ovizáró kerti ünnep pedig az óvoda és a családok közötti kapcsolat erősítésére is alkalmat kínálnak. Szintén erre szolgál az édesanyák köszöntése, amikor minden csoport óvodásai eljátszhatják azt a közösen kitalált történetet, aminek a hátterét az év eseményei adják.
A 2018 óta működő tehetséggondozó műhely lehetőséget nyújt, hogy az ábrázolótevékenységek során kialakuljanak az érzelmek, a sikerélmény, a szépség és az esztétikai élmény. A délutáni foglalkozások közé tartozik a TSMT torna, a futball, a néptánc, a sakk és a gyermekjóga. Heti rendszerességgel úszni is járnak a gyerekek.Zugligeti_Ovoda3