Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Konnyebbe_valhat_a_helyben_lakok_parkolasa

Könnyebbé válhat a helyben lakók parkolása

A helyben lakók parkolását megkönnyítő speciális szabályok kidolgozásáról, új településképi rendelet megalkotásáról, a Lejtő úti sporttelepre vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről, valamint a második világháború XII. kerületi áldozatainak készülő városmajori emlékmű feliratáról is döntött a képviselő-testület a legutóbbi ülésén.

A parkolási övezetben sokszor az esti órákban sem találnak maguknak szabad parkolóhelyet a helyben lakók. A zónahatároknál pedig, ahol már nem kell parkolási díjat fizetni, az okoz gondot az ott élőknek, hogy az agglomerációból érkezők napközben elfoglalják az ingyenes helyeket. Megnyugtató megoldást nyújtana, ha a parkolóhelyek egy részét kizárólag a helyben lakók használhatnák, ezért a képviselő-testület a szeptemberi ülésén felhatalmazta Pokorni Zoltán polgármestert, hogy a kizárólagos lakossági parkolási rendszer kialakítása érdekében folytassa le a szükséges egyeztetéseket a fővárossal.

A polgármester elmondta, kísérleti jelleggel először a Hegyvidék legsűrűbben lakott részén, az 5. számú parkolási zónában (a Márvány utca–Győri út–Avar utca–Hegyalja út–Alkotás utca által határolt területen) vezetnék be, hogy a parkolóhelyek mintegy harmadán este 6 és reggel 8 óra között kizárólag az engedéllyel rendelkező helyi lakók várakozhassanak járműveikkel. Erről kikérték a zónában várakozási engedéllyel rendelkezők véleményét, akiknek a túlnyomó többsége támogatta a javaslatot.

Hajdu Mária képviselő (LMP) felvetette, hogy a kizárólagos lakossági parkolást a kerékpárok, rollerek elhelyezésére alkalmas mikromobilitási pontok kialakításával kellene összekapcsolni. Pokorni Zoltán szerint a két kérdést nem szerencsés egyben kezelni, mint hozzátette, leginkább a szanaszét hagyott közösségi rollerekkel van gond, ezek rendben tartása viszont a szolgáltatók feladata lenne.

 

Új rendelet a városkép védelmében

Új településképi rendeletet fogadott el a testület, valamint ehhez kapcsolódóan módosította a Hegyvidék településképi arculati kézikönyvét. A most hatályba lépő rendelet területi védelmet biztosított a XII. kerület három különleges karakterű, egységes megjelenésű részterületének: a Hollósy Simon utcai és a Margaréta utca páratlan oldalán lévő lakóépületeknek, valamint a Tartsay Vilmos utca és a MOM Park között található egyemeletes sorházak együttesének.

A kerület építészeti örökségének védelem alatt nem álló, ugyanakkor előzetes vizsgálat vagy lakossági kezdeményezés alapján helyi védelemre javasolt elemeit eddig az úgynevezett elővédelmi jegyzék tartalmazta, ennek alkalmazására azonban az állami főépítésszel történő egyeztetések alapján nincs mód a jövőben. Ezért a jegyzékben szereplő közel negyven ingatlant – amelyeknél már rendelkezésre áll az értékvizsgálati dokumentáció – védetté nyilvánította az új rendelet, míg a többi épület esetében a képviselő-testület tulajdonosi és városfejlesztési bizottsága indíthatja el az értékvizsgálati folyamatot. Az eljárás alatt álló ingatlanokra ugyanazok a településképi követelmények vonatkoznak, mint a védett épületekre.

 

Változtatási tilalom a sporttelepre

Az önkormányzat már évekkel ezelőtt kijelölte értékesítésre a Lejtő út 28. szám alatti egykori sporttelepet, azzal a kitétellel, hogy azt a leendő tulajdonosnak a későbbiekben is sportcélra kell hasznosítania. A folyamatban lévő, nyilvános, versenyeztetés útján történő értékesítési eljárásban is szigorúan ki van kötve a sportfunkció megtartása. E szerint az önkormányzat elállhat az adásvételi szerződéstől, és a vételár 100%-ának megfelelő meghiúsulási kötbérre tarthat igényt, ha a vevő nem teljesítené vállalt kötelezettségeit. Ezeket a garanciákat elidegenítési és terhelési tilalom is biztosítaná az ingatlan-nyilvántartásban.

A képviselő-testület most, újabb biztosítékként, változtatási tilalmat rendelt el a Lejtő úti sporttelep területére, hogy az új építési szabályzat elfogadásáig ne lehessen építési tevékenységet folytatni ott. Az ingatlan leendő vevőjének tehát az új szabályozási tervhez kell majd alkalmazkodnia, ami kizárná a lakófunkciót, és csak sport-, valamint az ehhez kapcsolódó szolgáltató-, vendéglátó, egészségügyi és szállásfunkciók (legfeljebb 500 négyzetméter) elhelyezésére teremtene lehetőséget. A vevőnek mindemellett ingyenesen át kell majd adnia egy közel 400 négyzetméteres területet, ahol a környékbeliek kérésére játszótér épülhet.

A Lejtő úti ingatlan eladása kapcsán Élő Norbert képviselő (DK) arról beszélt, megvan a kockázata, hogy az önkormányzatnak nem lesz beleszólása, mi valósul meg, ha a kormány nemzetgazdaságilag kiemelt beruházássá nyilvánítja az új tulajdonos projektjét. Vadász Gábor képviselő (Momentum) úgy vélte, nincs garancia arra, hogy a magánerőből megújuló sporttelep megfizethető hely lesz a lakosság számára.

Pokorni Zoltán szerint a visszavásárlási garancia és a vételárral megegyező kötbér kiemelt beruházás esetén is biztosítékot jelent arra, hogy teljesüljenek az önkormányzat feltételei. A belépőárakra nem lesz ráhatása a kerületnek, de a magántulajdonosnak is az az érdeke, hogy a többség számára elérhető árú szolgáltatásokat nyújtson, hiszen látogatók híján nem térül meg a befektetése.

 

Konszenzus az új emlékmű kapcsán

A második világháború XII. kerületi áldozatai új, városmajori emlékművének felirata is téma volt a testületi ülésen. A képviselők konszenzusra jutottak arról, hogy „a második világháború név szerint ismert és mind ez idáig ismeretlen XII. kerületi áldozataira, köztük polgári áldozatokra, katonai kórházban elhunytakra, munkaszolgálatosokra, elhurcoltakra és a nyilas tömeggyilkosságok zsidó áldozataira” kell emlékeztetnie a műalkotás feliratának. Vita nélkül jóváhagyták azt is, hogy az új emlékművön az áldozatok felsorolásánál ne szerepeljen annak a tizenhét személynek a neve, akik – bár nem követtek el bűncselekményt – tagjai voltak az egykori nyilaspártnak.

Vadász Gábor a téma kapcsán arról érdeklődött, hogy mikor kér bocsánatot az önkormányzat azoktól, akik számára kegyeletsértő volt a jelenlegi emlékmű, azaz a turulszobor felállítása. Azt is megkérdezte, hogy a korábbi indítványának megfelelően lesz-e emléktábla a Németvölgyi út 5. szám alatti egykori nyilasháznál, ahol száznál is több embert gyilkoltak meg.

Fonti Krisztina alpolgármester válaszában elmondta, hogy a társasház nem adta a hozzájárulását a Németvölgyi úti emléktábla elhelyezéséhez, míg Pokorni Zoltán arról szólt, hogy a bocsánatkérésnek nem egyszeri gesztusnak kell lennie. Ez, mint fogalmazott, összetett folyamat, aminek része egyebek mellett az új emlékmű tervezése, valamint a turulszobor körüli viták lefolytatása és a terület átépítése.

A polgármester elmondta, az önkormányzat felkérésére több tervezőcsapat dolgozik nyár óta azon, hogy javaslatot tegyenek a turulszobor közvetlen környezetének átalakítására. A szobor mellett egy kiállítóhely jön létre, amely bemutatná a turul mint szimbólum történetét, benne azt a szörnyű időszakot is, amikor a nyilasok elkövették a tömeggyilkosságokat. Az önkormányzat októberben időszakos kiállítást rendez a Hegyvidék Galériában, ennek tapasztalatai alapján áll majd össze a turulszobor mellé kerülő állandó tárlat.

 

Módosult az önkormányzat költségvetése

A képviselő-testület módosította az önkormányzat idei költségvetését. Szűtsné Kiss Zsuzsanna, a polgármesteri hivatal költségvetési tervezésért felelős munkatársa a legfontosabb módosító tényezők között említette a 300 millió forintos kormányzati, valamint a 93 milliós európai uniós támogatást – az előbbi összeg a Szilágyi Erzsébet fasor 18. szám alatti épület felső szintjére tervezett háziorvosi rendelő kialakításához használható fel, míg az utóbbi a csapadékvíz-kezelési problémák megoldásával foglalkozó LIFE projektre érkezett.

Élő Norbert a pénzügyi bizottság elnökeként elmondta, finanszírozási oldalról nincs gond a költségvetésben, ugyanakkor bizonytalansági tényezőnek nevezte, hogy még nincs meg a szerződés a kormány által a kerületnek ítélt 300 milliós egészségügyi támogatás felhasználásáról. Pokorni Zoltán szerint remélhető, hogy rövid időn belül megérkezik az Emberi Erőforrások Minisztériumától várt szerződés.

A 2021. évi költségvetés I–VII. havi teljesítéséről szóló beszámolót ellenszavazat nélkül elfogadta a testület, ahogy a Gazdasági Ellátó Szolgálat tevékenységi körének bővítésére vonatkozó javaslatot is. Központi beszerző szervezetként ezentúl a GESZ készíti elő és folytatja le a szükséges közbeszerzési eljárásokat az intézmények magasépítési és épületüzemeltetési feladatai kapcsán.

Döntés született arról, hogy az önkormányzat nem kíván élni elővásárlási jogával a cégek között gazdát cserélő, Eötvös út 2. szám alatti egykori szanatóriumépület adásvétele során, a képviselők jóváhagyták továbbá, hogy egyes ingatlanrészek és vagyontárgyak kerüljenek ingyenesen önkormányzati tulajdonba. A Pethényi köz 1. szám alatti tüdőgondozó területéből az önkormányzatra száll az a rész, ami a valóságban most is közterületként funkcionál, míg a Lauder Javne iskola és a Sztehlo Gábor Gyermekotthon jelenleg még közös – de az állam és a főváros között megosztásra kerülő – ingatlanából a kerület megkap egy közel 300 négyzetméteres részt, hogy az építési szabályzatnak megfelelően a későbbiekben útszabályozás történhessen az Árnyas úton. Miután az önkormányzat átvette az államtól a Művész úti óvoda és bölcsőde üzemeltetését, az ingatlannak és az ott található ingóságoknak is a kerület lesz a tulajdonosa.Konnyebbe_valhat_a_helyben_lakok_parkolasa2

 

Felsőoktatási ösztöndíjpályázat

Az idén is csatlakozik az önkormányzat az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kiírt Bursa Hungarica pályázathoz, amelynek célja, hogy a szociálisan rászoruló fiatalok számára is elérhető legyen a felsőoktatásban való részvétel. A jelenlegi főiskolai vagy egyetemi hallgatók, valamint a felsőoktatási tanulmányaikat kezdő diákok 2021. november 5-ig jelentkezhetnek az ösztöndíjra, amelynek a havi összege 15 ezer forint: ebből 10 ezer forintot az önkormányzat, 5 ezer forintot az állam folyósít.

Vita nélkül elfogadták a képviselők a II. Kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságnak a múlt évben a XII. kerületben végzett munkájáról szóló beszámolót, valamint azt, hogy a házszámok megállapítására, megváltoztatására vonatkozó hatáskör a jegyzőhöz kerüljön. Hozzájárulásukat adták ahhoz is, hogy tábla állítson emléket dr. Tárkány Szűcs Ernő néprajztudósnak egykori lakóháza falán, a Kék Golyó utca 4. alatt.

k.