Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Önkormányzati segítség a tanévkezdéshez

Hamarosan megkezdődik a tanév, a szülőknek meg kell vásárolniuk a szükséges iskolai felszerelést, tanszereket. A Hegyvidéki Önkormányzat az alábbi támogatásokkal szeretne segítséget nyújtani az iskolakezdéshez, az iskolában fizetendő költségekhez.

Tanévkezdési támogatás

A tanévkezdés megkönnyítése érdekében önkormányzati támogatásra jogosult az az általános iskolában, szakiskolában, középiskolában, főiskolán vagy egyetemen tanuló gyermek, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 69 900 forintot, fokozottan rászoruló gyermek esetében a 80 800 forintot. A támogatás a tanuló nagykorúvá válása után is megállapítható, ha szakiskola, középiskola nappali tagozatán tanul, és még nem töltötte be a 20. életévét, vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója, és még nem töltötte be a 25. életévét.
A támogatás iránti kérelem augusztus 15-e és szeptember 30-a között nyújtható be a népjóléti irodában. A kérelemhez csatolni kell az oktatási intézmény igazolását a tanulói vagy a hallgatói jogviszony fennállásáról. A támogatás összege tanulónként 13 000 forint.

Iskolai tanulók szociális ösztöndíja

Ösztöndíjra jogosult az a nappali tagozatos tanuló, az általános iskola 4. osztályának elvégzésétől a szakiskola, középiskola befejezéséig, akinek tanulmányi eredménye a kérelem benyújtását megelőző tanév végén a 4-es átlagot elérte, vagy meghaladta. A támogatás feltétele, hogy a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 69 900 forintot, fokozottan rászoruló gyermek esetében a 80 800 forintot.
A támogatás tanulmányi évre állapítható meg, az ösztöndíj havi összege 7500 forint. A kérelmet augusztus 15-e és október 31-e között lehet benyújtani a népjóléti irodában.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatást igényelhet az önkormányzattól a gyermeket nevelő család, ha időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerül, és ezért a gyermek eltartásáról más módon nem tud gondoskodni.
A támogatást az a család igényelheti, amelyben az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 69 900 forintot, fokozottan rászoruló gyermek esetében a 80 800 forintot. A támogatás összegét egyéni elbírálás alapján állapítja meg az önkormányzat.

Gyógyászati segédeszköz vásárlásának támogatása

A támogatás a gyermek egészségi állapotának megőrzése vagy helyreállítása céljából fogszabályozó, hallókészülék, szemüveg, lúdtalpbetét, valamint szupinált lábbeli vásárlásához nyújtható.
A támogatás abban az esetben állapítható meg, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 69 900 forintot, fokozottan rászoruló gyermek esetében a 80 800 forintot, valamint a család nem rendelkezik a gyermekvédelmi törvényben meghatározott vagyonnal.
A támogatás összege a segédeszköz árának 80%-a, de naptári évenként legfeljebb 35 000 forint. A támogatás a közgyógyellátás keretében részben finanszírozott gyógyászati segédeszközök megvásárlásához, a támogatáson felüli költségek megfizetéséhez is igényelhető.
Fokozottan rászorulónak az a gyermek minősül fenti ellátások szempontjából, aki tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos, vagy akinek családjában ilyen gyermek él; akit egyedülálló szülő nevel; akinek szülője három vagy több gyermeket nevel; akinek szülője legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, vagy álláskeresőként nyilvántartott személy, vagy aktív korúak ellátásában részesül. Fokozottan rászoruló az a gyermek is, aki a helyi rendeletben meghatározott elégtelen lakáskörülmények között vagy túlzsúfolt lakásban él.

Gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díj támogatása

A gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjhoz önkormányzati támogatás kérhető, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az 57 000 forintot, és a család nem rendelkezik a jogszabályban meghatározott vagyonnal. A támogatás mértéke a család egy főre jutó jövedelmétől függ.
A kérelmet augusztus 15-e és szeptember 30-a között kell benyújtani, hogy a támogatással csökkentett térítési díjat szeptember 1-jétől meg lehessen állapítani. Az ezt követően benyújtott kérelmek esetén a csökkentett térítési díjat a kérelem benyújtását követő hónap első napjától állapítja meg az önkormányzat.
A kérelem-formanyomtatványokat a népjóléti irodában lehet átvenni ügyfélfogadási időben, valamint a www.hegyvidek.hu oldalról, a Támogatás, gondoskodás menüpontból letölteni. A kitöltött kérelmeket a szükséges mellékletekkel együtt ügyfélfogadási időben, előre egyeztetett időpontban a népjóléti irodában lehet benyújtani.

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal

Népjóléti Iroda – 1126 Budapest, Böszörményi út 20–22. 2. emelet

Ügyfélfogadás

hétfő: 13.00–17.30

szerda: 8.00–16.00

péntek: 8.00–12.00

Időpontfoglalás: 06-1/224-5900/5154, 5146, 5111; 06-1/224-59-32.