Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Szazmillio_forintot_kaptak_a_hegyvideki_tarsashazak_1

Százmillió forintot kaptak a hegyvidéki társasházak

Minden eddiginél több, összesen 100 millió forint vissza nem térítendő támogatást osztott szét a Hegyvidéki Önkormányzat az idei társasházi pályázaton. A korábban bejelentett és már elhárított vis maior helyzetek esetében is segítséget kaphattak a lakóközösségek.

Ezúttal is három kategóriában lehetett indulni a Hegyvidéki Önkormányzat által kiírt társasházi pályázaton. Külön elbírálási folyamaton estek ét a 4–49 lakásos társasházak (lakóközösségek, társasházzá nem alakult épületek), az ennél nagyobb lakóközösségek, valamint a vis maior pályázatok. Előbbi kettőre 60 és 30 millió, az előre nem látható események kivédésére mintegy 10 millió forintot biztosított az önkormányzat.
Az odaítélt támogatás 4–8 lakásig legfeljebb 55 ezer, 9–12 lakásig 50 ezer, 13–20 lakásig 45 ezer forint, 20–49 lakásig 40 ezer forint lakásonként, és nem haladja meg a felújítás összköltségének 30 százalékát, illetve a 1,5 millió forintot. Húsz százalékkal növelhető az összeg a graffiti eltávolítását és a graffitivédelem elvégzését is magában foglaló homlokzatfelújításkor. Ez utóbbi esetében kötelezettség, hogy két évig az újabb falfirkákat 168 órán belül eltávolíttatja a ház.
Feltételként határozta meg az önkormányzat, hogy a társasháznak nincs a kerület felé fennálló tartozása és peres ügye, a munkák ellenőrzéséhez szakirányú végzettséggel rendelkező műszaki ellenőrt alkalmaz, valamint a lakások legalább 85 százalékában megtörtént az esedékes kéményellenőrzés, ami nem talált életveszélyes hibát. Míg a kisebb házak egyszeri összeget kaptak, a legalább 50 albetétes társasházakkal kétéves támogatási szerződést köt az önkormányzat. A szakiroda segítségének is köszönhető, hogy ezúttal a szabályoknak megfelelően beadott összes pályázat támogatásban részesült.Szazmillio_forintot_kaptak_a_hegyvideki_tarsashazak_2Miként a korábbi években, úgy ezúttal is előnyt élveztek elbíráláskor a városképi szempontból fontos homlokzatfelújítások. Amennyiben az utcai homlokzat zárt, előkert nélküli, a rekonstrukció részeként kötelezően vállalnia kellett a háznak, hogy legalább háromméteres magasságig antigraffiti-bevonatot létesít. Közel húsz ilyen igény érkezett, a felújítás részeként többen a homlokzat szigetelését is elvégzik.
Az idén az elektromos vezetékek cseréje és a hálózat fejlesztése volt a „sláger”, erre – különböző megvalósítási formákban – több mint harmincan kértek támogatást. Mintegy húsz kérelemmel a képzeletbeli népszerűségi dobogó második helyére kerültek a tetőkkel kapcsolatos felújítási munkák. Ezek közé tartozik a héjazat cseréje, valamint a lapos tetők vízszigetelése.
Támogatást lehetett kérni a gyűjtőkémények átépítésére és kéményjavításra is, amivel sokan éltek. Számos esetben a kéményseprőjárda kiépítése vagy felújítása szerepelt a pályázatban.
Visszatérő probléma a közműcsővezetékek, különösen az alapvezetékek elöregedése a társasházakban. Ezek cseréje sokmilliós költséget jelent, aminek a kifizetése főleg a kis lakásszámú épületekben jelent gondot. Nem véletlen, hogy ezúttal is jó néhányan pályáztak a gázalapvezeték, valamint a víz- és csatornastrangok cseréjére.
Szintén több ház készül liftfelújításra, ami általában az elektronika modernizációját jelenti. A lépcsőházfestés számos épületben kiegészül a nyílászárók cseréjével, amivel komoly fűtésszámla-megtakarítás érhető el. Igény mutatkozott még utólagos vízszigetelésre, statikai megerősítések elvégzésére, falfirka-eltávolításra, függőfolyosó- és járdarekonstrukcióra, tovább bádogos munkákra is.
Az elnyert támogatás a kéményseprői szakvéleményre, a műszaki ellenőr költségeire és más járulékos kiadásra is felhasználható, utólag viszont nem emelhető. A műszaki tartalmat sem lehet módosítani később.
A vis maior pályázatot a rendkívüli káresemények utólagos rendezésére írta ki az önkormányzat. A beadási határidő ezekben az esetekben az eseményt követő 60. nap. Jelentős könnyítés volt, hogy a járványra való tekintettel az a társasház is igényelhette a támogatást, amely 2019. november 30-át követően az önkormányzatnál bejelentette a káreseményt.
Bár az eredményhirdetés megtörtént, a természetéből adódóan a vis maior pályázat nem zárult le, 2022. november 30-ig folyamatosan kérhető az önkormányzati hozzájárulás. További segítség lehet, hogy az eredményes társasházi pályázat egy alkalommal módosítható vis maior helyzet kezelésére.

sm.