Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Életmű a történelem vonzásában

Családtagok, barátok és pályatársak emléktábla-avató ünnepségre gyűltek össze április 12-én a Magyar jakobinusok tere 2–3. számú épület előtt. Ebben a hegyvidéki házban élt hatvanhat éven át Kovács András (1925–2017) Kossuth- és Balázs Béla-díjas filmrendező.

Mivel egy filmtudományi és filmesztétikai elemzésnek többnapos konferenciát lehetne szentelni, ezért inkább a történetszociológiai és emlékezetpolitikai objektiváció szempontjai mentén méltatja Kovács András életművét – fogalmazott a neves filmrendező emléktáblájának avatásán Nagy Péter Tibor történész, oktatáskutató, szociológus, oktatástörténész, neveléstörténész, egyetemi tanár. Ő volt az, aki a 2017 októberében szervezett, 1944 októberére emlékező rendezvényért felelt, amire meghívta Kovács Andrást, az Októberi vasárnap című film készítőjét is. Ez volt a filmrendező utolsó nyilvános szereplése.Eletmu_a_tortenelem_vonzasaban1A történetszociológiai objektiváció módszere szerint az életpálya bizonyos objektív pontjai kapcsán tárul fel az élettörténet. Kide, egy Kolozs megyei település az első objektiváció, ott született Kovács András 1925-ben. A 200 lelket számláló falu lakosainak többsége nemesi kiváltságokkal rendelkezett. Négy vallás temploma is megtalálható benne: katolikus, református, unitárius és görögkatolikus. A település történetének hanyatló korszakában is éltek ott olyanok, akik figyelmet kelthettek egy érdeklődő fiatalban, mint például Nyírő József, aki a második világháború idején a falu plébánosa volt.
„Azt gondolom, hogy egy ilyen ember, mint Kovács András, ezzel a faluval történelemre, történelmi tudatra van ítélve” – mutatott rá Nagy Péter Tibor. Tény, hogy Kovács szociológiát és esztétikát tanult a kolozsvári Bolyai Egyetemen, ami arra enged következtetni, hogy legalább annyira érdekelték a társadalom, a modern világ kihívásai, mint a történelem. A kortárs változások jelenségvilága és a huszadik század kulcsfontosságú történeti momentumai a két érdeklődési irány, amelyek életművében is tükröződve foglalkoztatták őt.
A következő fontos objektivációs pont a népi kollégium, már Budapesten, azt követően pedig a filmgyári karrier, aminek a formálisan felfelé ívelő szakasza 1956–1957-ig tartott. Kovács András ’56 után színvonalasan és mélyenszántóan kezdett el foglalkozni a magyar társadalom legfontosabb kérdéseivel, amire viszonylag hamar pozitív visszajelzések érkeztek: 1962-ben és 1965-ben Balázs Béla-díjat kapott.
Társadalomtörténeti szempontból fontos elem az öt portréból álló, 1964-ben készült Nehéz emberek című dokumentumfilmje, ami öt – kvázi deviáns – figuráról szól. „Kovács András a hatodik nehéz ember” – jegyezte meg Fábry Zoltán a film láttán, mert bár Kovács nem jelent meg egy képkockán sem, de kérdezett, reagált a beszélgetésekben, így az ő portréja is belekerült a filmbe, anélkül, hogy gondolt volna erre. Ezúttal is, mint a későbbi filmjeiben, csak egy objektív, külső szem akart lenni.

Eletmu_a_tortenelem_vonzasaban2
A Hideg napok megkezdte a szembenézés hihetetlenül nehéz munkáját

A sejtés, hogy a film bemutatásával baj lesz, nem is volt alaptalan. Az akkori kulturális élet legfőbb irányítója, Aczél György azt mondta, olyan embernek kell rábólintania, akinek már nincs főnöke… Kádár meg is nézte a kifejezetten rendszerkritikus alkotást, és csak annyit mondott: „ez sajnos így van”. Ezzel szabad utat kapott a film.
Az életmű második felében fontosabbá váló történelmi filmekről is beszélt Nagy Péter Tibor. Ezek közül az 1966-ban készült Hideg napok azért figyelemre méltó, mert egyértelműen elkezdte a szembenézés hihetetlenül nehéz és kemény munkáját. A magyar társadalom legkülönbözőbb csoportjai és figurái ugyanis ténylegesen belekeveredtek olyan második világháborús eseményekbe, amiket az utódjaik, sőt talán ők maguk sem vállaltak szívesen.
Ilyen értelemben ennek a filmnek a folytatása a 70-es évek végére elkészülő Októberi vasárnap, amely az elszalasztott lehetőségek története. A Horthyról festett árnyalt kép „Kovács András bölcsességére vall, az alkalmatlanságba nyúló becstelenségnek és lényegében a személyes zsarolhatóságnak valamifajta szimbólumát jeleníti meg” – fogalmazott méltatója az emlékezetpolitika mentén.
Kovács András utolsó játékfilmje, az 1985-ben forgatott A vörös grófnő Andrássy Katinkáról, Károlyi Mihály feleségéről szól. „Nagyon ritka élethelyzet, ahol négy egymást követő generációval minden rendben van – mondta Nagy Péter Tibor, példákat is említve. – Katinka dédapjától származik a »bunkokrácia« kifejezés, amit napjainkig nagyon szívesen alkalmazunk kis hazánkra. A nagyapja találta fel, hogy egy külpolitika lehet értékelvű, meg hogy lehet az ember úgy miniszterelnök, hogy működését a számvevőszék bevezetésével kezdi. Nem akármi ez a család!” – tette hozzá.
Eletmu_a_tortenelem_vonzasaban3
Jelenet A vörös grófnőből (Básti Juli és Bács Ferenc, a két főszereplő)
Nyilván érzékelte ezt a filmrendező, mivel életművében keveredett a dokumentarista és a művészfilmes vonal. Már a 70-es években dokumentumfilmet készített Andrássy Katinkáról és Lukács Györgyről is. „Sok-sok filmesztétikai részlet mellett Kovács András életművének két alapvető lába van: a modern társadalom és szellemi élet kihívásaira, valamint a modern történelem nagy, szimbolikus kérdéseire való reakció” – zárta méltatását Nagy Péter Tibor.
A Magyar jakobinusok tere 2–3-as számú ház falán felavatott emléktáblánál Fonti Krisztina hegyvidéki alpolgármester, valamint Kovács András Bálint és Kovács Eszter, a filmrendező gyermekei helyeztek el koszorút.Eletmu_a_tortenelem_vonzasaban4

Szepesi Dóra