Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Uj_adokedvezmeny_es_tamogatas_a_kisnyugdijasoknak

Új adókedvezmény és támogatás a kisnyugdíjasoknak

A 70 ezer forint alatti jövedelemmel rendelkező, 70 év feletti nyugdíjasok évi 60 ezer forint támogatásban részesülnek, míg az átlag alatti nyugdíjból élők éves kommunális adója júliustól 19 500 forinttal csökken – egyebek mellett erről döntött az önkormányzat képviselő-testülete. További fontos változás, hogy jóval kisebb lesz az üdülőkre vonatkozó építmény- és telekadó, ezáltal a Csillebércen élők is a kommunális adó mértékéhez közelítő adóteherrel számolhatnak.

A hegyvidéki kommunális adó éves összege a lakás méretétől függően 15 ezer forinttól 30 ezer forintig terjed, ugyanakkor a 40 négyzetmétert meg nem haladó lakások esetében az adóalany mentesül az adó megfizetése alól, ha életvitelszerűen az ingatlanban lakik. Szintén adómentességet élveznek azok, akik közgyógyellátásban, időskorúak járadékában, lakásfenntartási támogatásban, lakbértámogatásban, kiegészítő lakbértámogatásban, aktív korúak ellátásában, ápolási díjban, gyógyászati támogatásban, szociális ösztöndíjban vagy gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek. A családok a gyerekek száma alapján juthatnak különböző mértékű kedvezményekhez vagy adómentességhez.

Fonti Krisztina alpolgármester javaslatára július 1-jétől évi 19 500 forint (2023. második félévére 9750 forint) kedvezményt kapnak azok a 65. életévüket betöltött, alacsony jövedelmű idősek, akiknek csak nyugdíjból származik bevételük, és annak összege nem haladja meg az előző évi átlagnyugdíjat, ami 2022-ben 164 102 forint volt. Ez azt jelenti, hogy az érintett nyugdíjasoknak, ha a lakásuk mérete nagyobb, mint 40 négyzetméter, de nem nagyobb 80 négyzetméternél, a továbbiakban nem kell kommunális adót fizetniük, míg 80–120 négyzetméter között 7000 forintra, 120 négyzetméter felett pedig 10 500 forintra csökken az adó összege.

Ahhoz, hogy az átlag alatti nyugdíjban részesülők igénybe tudják venni az adókedvezményt, a kommunális adóra vonatkozóan új adatbejelentést kell tenniük egy űrlap kitöltésével. A nyomtatvány elérhető online – a hegyvidek.hu/szolgaltatasok/adozas/kommunalis-ado oldalon – vagy személyesen a polgármesteri hivatalban. Aki már egész évre befizette a kommunális adóját, egy erre rendszeresített nyomtatványon (hegyvidek.hu/szolgaltatasok/adozas/tulfizetes) visszaigényelheti a második féléves adója után igénybe vehető kedvezményt.

 

*

Az üdülőterületen fizetendő építmény- és telekadót a Csillebércen élők kérései alapján mérsékelte az önkormányzat a legutóbbi ülésén. Pokorni Zoltán polgármester elmondta, hogy a csillebérci üdülőterület ma már ténylegesen lakóterületként funkcionál, változatlanul gondot okoz azonban, hogy öt nagy területen több száz ingatlantulajdonos osztozkodik. Továbbra is az a cél, hogy a telkek birtokosai 1/1-es tulajdonosokká váljanak, ez azonban számos jogszabályba ütközik, ami alól egyedi felmentéseket kellene adnia a parlamentnek.

Amíg ez a folyamat végbemegy, az önkormányzat megteszi azt, amit saját hatáskörben megtehet a rendezés érdekében. Ennek részeként az üdülőterületre vonatkozó építményadó mértékét nagyjából arra a szintre csökkenti, mintha ott is kommunális adót kellene fizetni.

A csillebérci üdülőterületen található épületek után – ide nem értve a garázsokat, tárolókat, gazdasági épületeket – július 1-jétől 2190 forint helyett 1600 forint építményadót kell fizetni négyzetméterenként. A magánszemélyek az általánosan járó 17% helyett 75%-os kedvezményt kapnak, esetükben tehát 1817,7-ről 400 forintra csökken az 1 négyzetméterre fizetendő adó.

Az építményadóhoz hasonlóan a telekadó is kedvezményes lesz az üdülő építési övezetbe sorolt telkek esetében. Itt eddig 245 és 201 forintot kellett fizetni négyzetméterenként a beépítetlen és a beépített telkek után, a továbbiakban ezek adómértéke egységesen 100 forint lesz.Uj_adokedvezmeny_es_tamogatas_a_kisnyugdijasoknak2

*

A Hegyvidéki Önkormányzat kiemelt figyelmet fordít az itt élő idősekre, rendszeres és rendkívüli pénzbeli támogatásokkal segíti a rászorulók megélhetését. A lakásfenntartási támogatás a számlák megfizetését, a gyógyászati támogatás a gyógyszerek, segédeszközök kiváltását segíti.

Ezek mellett 2022 őszén bevezette a téli rezsitámogatást, ami a téli hónapokban megemelkedő kiadásokat enyhíti. A rászoruló kerületi idősek megsegítésére esetenkénti és krízistámogatást, az év végén, az intézmények javaslatára, karácsonyi támogatást nyújt. Az időskorúak eseti támogatását pedig minden márciusban kérelem nélkül, hivatalból utalja az év közben is segítségre szorulóknak.

Az ellenzék és a Fidesz együttműködésével a képviselő-testület most egy olyan új ellátási forma bevezetéséről döntött, ami a legalacsonyabb jövedelmű időseknek jelent további segítséget. Vincze Géza szocialista képviselő javaslata alapján, Fonti Krisztina előterjesztésére bevezetik a Hegyvidéki idősek rendszeres támogatását. Ennek keretében havi rendszeres pénzellátásban részesülhetnek azok a 70. életévüket betöltött XII. kerületi emberek, akiknek a jövedelme nem haladja meg a 70 ezer forintot. Az új támogatás összege 60 ezer forint/év. A felsorolt kerületi támogatásokkal együtt így éves szinten mintegy 300-350 ezer forinttal tudja segíteni az önkormányzat a leginkább rászoruló időseket.

 

*

Az élelmiszerárak drasztikus növekedése miatt 2023. június 1-jétől átlagosan 14%-kal emeli az önkormányzat a bölcsődei, óvodai és iskolai étkeztetés térítési díjait. Az eddigi szabályozás szerint nem voltak megkülönböztetve az egyes iskolai korosztályok étkezési térítési díjai, ezért – mivel az egyes életkorokban más és más mennyiségű élelmiszert kell biztosítani a gyerekek részére – a korábbi egységes díjrendszer helyett külön lesz meghatározva az alsó tagozatos, a felső tagozatos és a középiskolás diákok által fizetendő térítési díj.

A differenciálásból adódóan az alsó tagozatos díjak szinte alig emelkednek, illetve – miután az uzsonna és a tízórai alapanyagai nagyobb mértékben drágultak – arányaiban a kétszeri és háromszori étkezések díjainál tapasztalható nagyobb változás. Dr. Kardos Imre képviselő (DK) szerint sokaknak komoly problémát okozhat az emelt díjak megfizetése, a polgármester azonban elmondta, hogy a jövedelmi viszonyok alapján jelentős azoknak a száma, akiknek egyáltalán nem kell térítési díjat fizetniük. Az óvodások mintegy 50%-a, az iskolások több mint 20%-a ingyenesen étkezhet.

A nagymértékű inflációs drágulás miatt 20%-kal emelkednek a szociális étkeztetés díjai, ugyanakkor ezek továbbra is alacsonyabbak a tényleges költségekhez képest. A személyi térítési díjak kérelemre csökkenthetők, illetve elengedhetők, ha az érintett jövedelmi és vagyoni helyzete ezt indokolttá teszi.

A házi segítségnyújtás óradíja 1500 forintról 1800-ra emelkedik, az ellátottak által fizetendő díj azonban a jövedelemre tekintettel jelentős mértékben csökkenhet. Az egészségi okok miatt biztosított szállítási szolgáltatás díjai 25%-kal lesznek magasabbak, de ezek is jóval az önköltségi árak alatt maradnak.

 

*

Nyugodt, biztonságos körülmények között élhetünk a Hegyvidéken, a közbiztonság továbbra is kiváló – derült ki a XII. kerületi rendőrkapitányság múlt évi beszámolójából. Sztanyó István rendőrkapitány a testületi ülésen elmondta, hogy a számos korlátozással járó járványidőszak után, 2022-ben a Hegyvidéken is emelkedett a bűncselekmények száma (összesen 872 esetet regisztráltak), ez azonban még mindig alacsonyabb 2019-hez képest (895).

A közterületen elkövetett bűncselekmények számában nem történt lényegi változás (2021-ben 262, 2022-ben 275). A testi sértések száma 26-ról 23-ra, ezeken belül a súlyos testi sértéseké 23-ról 15-re csökkent. Több volt a lopás (182-ről 256-ra emelkedett), és kevesebb gépjárművet törtek fel az elkövetők (a tavalyelőtti 15 után tavaly mindössze 4-et). Szerencsére ritka a rablás (2021-ben 3, 2022-ben 4 történt), és lakásbetörésből sem volt sok. Noha ez utóbbiak száma némileg emelkedett (25-ről 31-re), a felderítésük jelentősen javult, a nyomozáseredményességi mutató 10,5%-ról 32,4%-ra nőtt.

Pokorni Zoltán azt emelte ki a beszámolóból, hogy szinte megszűntek a gépjárműlopások, amihez a rendőrség munkája mellett a kerületi térfigyelő kamerarendszer is hozzájárult. Úgy látja, egyre inkább jelen lévő probléma az internetes bűnözés, emiatt különböző képzésekkel, tájékoztatással igyekszik segítséget nyújtani az önkormányzat a hegyvidékieknek.

 

*

A Hegyvidéki Önkormányzat 2010-ben a fővárosi kerületek között elsőként dolgozta ki a klímastratégiáját. Most ennek egy új, aktualizált változata készült el, a kerületi környezetvédelmi programmal, valamint a Fenntartható Energia- és Klíma Akciótervvel összhangban.

Rózsa Zoltán, a Hegyvidéki Zöld Iroda vezetője elmondta, hogy a klímastratégia bemutatja az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó problémákat és az alkalmazkodás módjait. Mindenekelőtt azt, hogy miként védekezhetünk az egyre szélsőségesebbé váló környezeti hatások, például a hőhullámok és a hirtelen lezúduló, nagy mennyiségű csapadék miatt kialakuló villámárvizek ellen.

A klímastratégia fő célkitűzései közé tartozik, hogy az üvegházhatású gázok kibocsátása 2030-ig – a 2015-ös állapothoz képest – 40%-kal csökkenjen. Kovács Lajos képviselő (Fidesz), a kerületi zöld bizottság elnöke, a Klímabarát Települések Szövetségének elnöke hangsúlyozta, hogy ezt a célt a lakosság és a különböző intézmények bevonása nélkül lehetetlen elérni, hiszen a kibocsátás alig több mint 1%-áért felelősek az önkormányzati intézmények.

 

*

A képviselő-testület egyhangúlag támogatja, hogy az önkormányzat nyújtson segítséget a kerületünkben élő, Ukrajnából menekült gyerekek táboroztatásához. Fonti Krisztina felidézte, hogy az önkormányzat az orosz–ukrán háború kitörése után szinte azonnal megalakította a Hegyvidéki Menekültsegítő Központot, ezen belül pedig egy diszpécserszolgálatot, amely információkkal segítette a hozzánk érkezőket. A Mátyás király úti zarándokszálláson menekülteket helyeztek el ideiglenesen, továbbá gyűjtést szerveztek. A kerületi polgárok felajánlásaiból két ízben vittek tartós élelmiszereket, tisztálkodási szereket, takarókat, ágyneműket Kárpátaljára, ahol a keletről menekülők áradata terhelte a települések amúgy sem könnyű helyzetét. A pénzadományokból az ide érkező menekülteket és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat határ menti segítő tevékenységét támogatták.

A képviselők arról is döntöttek, hogy a Budai Rajziskola új fenntartóval bérelhesse tovább az Alkotás utcai épületét, és a Szilágyi Erzsébet fasori Zölderdő Óvodát működtető alapítvány is megújíthassa a hamarosan lejáró bérleti jogviszonyát. Az óvodával kötött köznevelési szerződés szintén megújul, a továbbiakban évenként maximum tizenhét XII. kerületben élő gyerek logopédiai óvodai ellátásához, valamint a környezeti csoportban, kifutó rendszerben, maximum tíz kerületi gyerek normál óvodai ellátásához járul hozzá anyagilag az önkormányzat.

Salamin András, a Budapest-Zugligeti Egyesület elnöke javaslatára a testület támogatja, hogy az Anna-rét kapja vissza az eredeti nevét, és ismét Szent Anna-rét legyen a hivatalos elnevezése. A végső döntést a kormány mellett működő Földrajzinév-bizottság hozza meg.

A kóbor állatokkal kapcsolatos állatvédelmi hatósági feladatok (ebrendészeti feladatok) ellátására együttműködési szerződést köt a kerület a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatósággal. Mivel a kóbor állatok belterületen történő befogásáról Budapesten a fővárosi önkormányzatnak kell gondoskodnia, az állatvédelmi hatósági feladatokkal is célszerű a fővárosi szervezetet megbízni.

Megjelentek az önkormányzat épületfelújítási pályázatai. Az értékvédelmi támogatásokra – amiknél a továbbiakban nem a polgármester, hanem a tulajdonosi és városfejlesztési bizottság hatásköre lesz az elbírálás – 50 millió forint áll rendelkezésre a költségvetésben. A kisebb társasházakra 30 millió, a nagyobbakra 10 millió, a vis maior feladatokra szintén 10 millió forint a pályázati keret.

A pályázatok eddigi gyakorlata annyiban változott, hogy nincs beadási határidő, hanem a keretösszeg kimerüléséig tart a jelentkezés. Ugyancsak pályázatot írt ki az önkormányzat a Hegyvidék sűrűn lakott részein található társasházak belső udvarainak zöldítésére, 10 millió forintos keretösszeggel.

 

*

A kutyaürülék-gyűjtő kukákkal kapcsolatban Vadász Gábor képviselő (Momentum) könnyen letéphető zacskók kihelyezését javasolta, szerinte ugyanis a zacskókat nehezen lehet leszedni, emiatt pedig sokszor több méter hosszan letekerik a nejlongurigákat a kutyások. Hajdu Mária (független képviselő) szóvá tette, hogy a Kútvölgyi rendelő épülete nem közelíthető meg akadálymentesen. Megemlítette azt is, hogy a Szarvas Gábor út és a Tordai utca sarkán lévő bolt előtt rendszeresen szabálytalanul parkolnak az autósok, és akadályozzák a gyalogosforgalmat, a Testnevelési Egyetem Győri úti mobilcsarnoka pedig a látványa és a zajhatásai miatt zavarja a környéken élőket.

Ez utóbbi probléma kapcsán Fonti Krisztina kiemelte: a napokban tárgyalt az egyetem rektorával, és azt a tájékoztatást kapta, hogy addig maradna fenn az ideiglenes csarnok, amíg nem készül el az intézmény fejlesztésének harmadik üteme. Hozzátette, hogy a parkolásról és egyéb olyan lehetőségekről is egyeztetett a rektorral, amik a reményei szerint segíthetik majd a környéken lakók életét.

Kovács Gergely képviselő (MKKP) az iránt érdeklődött, mit tud az önkormányzat az egykor a Tóth Lőrinc utca 3. szám alatt álló, mostanra eltűnt védett épületről. Hapszné Tarcsafalvi Eszter főépítész elmondta, hogy a korábban elővédett, aztán értékvizsgálati folyamattal érintett épület később fővárosi védelemben részesült. Mielőtt a főváros meghozta az erről szóló döntését, a kerületi tervtanács elé került egy felújítási terv, amiben az épület eredeti állapot szerinti helyreállítása szerepelt. Ezt követően az építtető – már a fővárosi védelem időszakában – elindította az úgynevezett egyszerű bejelentési eljárást, majd lakossági panasz érkezett az önkormányzathoz, mert nagymértékű bontás történt. Emiatt jelenleg építésfelügyeleti eljárás van folyamatban.Uj_adokedvezmeny_es_tamogatas_a_kisnyugdijasoknak

z.