Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Sok_utszakasz_palyazati_penzbol_ujult_meg_2022-ben_1

Sok útszakasz pályázati pénzből újult meg 2022-ben

Évekkel ezelőtt úgy döntött a Hegyvidéki Önkormányzat képviselő-testülete, hogy a kommunális adóból befolyó bevételt a közösség javára, út-, járda- és lépcsőépítésekre, valamint ezek karbantartására költi. Arra, hogy pontosan milyen felújítások, javítások történjenek, a munkájukat önkéntes alapon végző Hegyvidéki Útfejlesztési Testület tagjai tesznek javaslatot. Legutóbbi ülésükön a 2022-ben megvalósuló fejlesztések mellett az idei tervekről is szó esett.

Számos útfejlesztéssel kapcsolatos beruházást pályázati pénzből sikerült megvalósítania tavaly a Hegyvidéki Önkormányzatnak. A polgármesteri hivatal városfejlesztési irodájának tájékoztatása szerint ilyen volt az eddig szilárd burkolat és megfelelő útalap nélküli Névtelen út részben állami támogatásból finanszírozott átépítése a Lóránt út és a Gyöngyvirág út között. Mintegy 160 méter hosszan vadonatúj útpálya épült, megoldódott a vízelvezetés, és megtörtént a közvilágítás kialakítása.
A Moha utca és a Magas út közötti szakaszon a 280 méteres útépítés mellett támfal és szikkasztó is készült, valamint kiépült a világítás. Szintén pályázati hozzájárulással újulhatott meg az úttest és a járda a Méra utcában, a Fodor utca és a Mártonhegyi út közötti valamivel több mint 300 méteren. Teljes egészében pályázati támogatásból készült el a Zsolna utcai felújítás, ahol az Istenhegyi lejtő és a Zsibói utca közötti 340 méteres szakaszon dolgozott a kivitelező: közel 2200 négyzetméter útpályát aszfaltozott, kicserélte a pályaszerkezet jelentős részét, és ugyanígy tett a rossz állapotú szegélyekkel.Sok_utszakasz_palyazati_penzbol_ujult_meg_2022-ben_2Nem került a hegyvidékiek pénzébe a Virányos úti útfelújítás sem, ahol a Zugligeti út és a Mese utca között a sebességcsillapító küszöbök, a járda, valamint a Márffy utca és a Visszhang utca között az aszfaltburkolatú parkolók újultak meg. Külső forrásból valósult meg a Lóránt út Lóránt köz és Istenhegyi út közötti részének rekonstrukciója, ebbe az aszfaltozás, a részleges pályaszerkezet-csere, a szegélyek rendezése, a járda és a sebességcsillapító felújítása is beletartozott. Szintén nem kellett költeni a XII. kerületi költségvetésből az Eötvös úton, a Jánoshegyi úti sorompó és a Normafa út közötti szakaszon elvégzett útépítésre. Ez a három fejlesztés több mint egy kilométer új útpályát jelent a Hegyvidéken.Sok_utszakasz_palyazati_penzbol_ujult_meg_2022-ben_1Nemcsak az úttestek felújítására összpontosított az önkormányzat, számos lépcső rekonstrukciója is lezajlott 2022-ben. Egyre romlott a Denevér lépcső állapota, ezért a Denevér út és a Mártonhegyi út között teljes hosszon újjáépítették azt a szakemberek. A járórész mellett a korlátot is megjavították és átfestették. A balesetveszélyes szakaszokat javították ki az Ördögszikla közt és az Edvi Illés utcát összekötő Lidérc lépcsőn, korlátot szereltek fel a Szent Orbán téri lépcsőre, míg a Diós árok és az Istenhegyi út közötti erdős részen sokak által használt falépcsőn kicserélték az elkorhadt lépcsőfokokat és korlátokat.Sok_utszakasz_palyazati_penzbol_ujult_meg_2022-ben_3Nem maradhattak ki a sorból a járdák sem. A Költő utca 11–17. között 263 méter aszfaltjárda újult meg. Térkövet helyeztek el az útépítők az Eötvös út 2. és a Kiss János altábornagy utca 55–59. előtt – ez utóbbi 171 méternyi rekonstrukciót jelentett. Leaszfaltozták a járdát a Németvölgyi út 45–49. között, valamint a Goldmark Károly utca 21.-nél. Az év végén 260 méter hosszan feltörték a régi aszfaltburkolatot a Kútvölgyi út 49–63.-nál, majd a megfelelő alapozás után a teljes területen térkövet raktak le. Ugyanitt a két buszmegállót is felújították, a jobb közlekedés érdekében pedig megszüntettek egy lépcsőfokot a György Aladár utcai saroknál. Ugyancsak 2022 zárásaként készült el a járdafelújítás a Stromfeld Aurél út 41–43. közötti 120 méteres szakaszon.Sok_utszakasz_palyazati_penzbol_ujult_meg_2022-ben_4Több helyen kellett támfalat építeni, valamint felújítani. Jelentős fejlesztés volt a Moha utca–Névtelen úti támfalépítés és a rézsű megtámasztása mintegy 120 méter hosszúságban. Ezt teljes egészében pályázati pénzből valósította meg az önkormányzat. Szintén nem volt szükség saját forrásra a Lóránt közben lévő, megromlott állapotú támfal helyreállításához. Itt a bontás után felépített új támfallal a rézsűvédelem mellett a vízelvezetés is megoldódott.
2022 első három negyedévében 804 kátyú tűnt el az utakról. Továbbra is a XII. kerületi fenntartású útszakaszokat tartja rendben a Hegyvidéki Önkormányzat, míg a főutak és a tömegközlekedési útvonalak fővárosi hatáskörbe tartoznak. A kerületi útellenőrök folyamatosan járják az utakat, egyúttal (a www.hegyvidek.hu honlapon keresztül) várják az úthibákkal kapcsolatos lakossági bejelentéseket.
Ami az idei beruházásokat illeti, előkészítés alatt áll a Hegyhát út felújítása. Az Eötvös út és a Hegyhát út 17–19. között 420 méter hosszan újulhat meg a meglehetősen elkopott útpálya, méghozzá pályázati pénzből. Várható az Ada utca 150 méteres és a Magas úti köz 200 méteres szakaszának megújulása, a Gyógyfű utcában pedig, a Kék Golyó utca felőli zsákutcaszakaszon megvalósul a régóta esedékes útépítés.

-os