Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Téli rezsitámogatás

A Hegyvidéki Önkormányzat a téli rezsitámogatással az elkövetkező hónapok megnövekedő közüzemi kiadásainak megfizetéséhez szeretne az idén is segítséget nyújtani. A november 30-ig benyújtott kérelem esetén a támogatás november 1-jétől március 31-ig állapítható meg, havi összege 13 000 forint.
A támogatásra azok a kerületi személyek, családok jogosultak, akiknek a családjában a havi nettó jövedelem nem haladja meg a 99 800 forintot. Magasabb a jövedelmi értékhatár azok esetében, akik fokozottan rászorulónak minősülnek, esetükben ugyanis 140 400 forintos egy főre jutó nettó jövedelemig állapítható meg a támogatás. (Fokozottan rászoruló kérelmezőnek minősül, aki háztartásában egyedül él; gyermekét egyedül neveli, vagy tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevel; nagycsaládos; ahol a szülő alacsony iskolai végzettségű vagy munkanélküli; az a család, amelyben nagykorú fogyatékos személy él, továbbá az elégtelen lakáskörülmények között élő család). Ezenfelül jogosult a támogatásra az az egyedül élő, 65 év feletti idős személy is, akinek a jövedelme nem haladja meg a 161 400 Ft-ot.
A téli rezsicsökkentési támogatás iránti kérelmet a jövedelmet tanúsító igazolásokkal együtt március 31-ig, ügyfélfogadási időben bármikor be lehet nyújtani a polgármesteri hivatal népjóléti irodájában, érdemes azonban mielőbb beadni, mivel decembertől az ellátás a benyújtás hónapjának 1. napjától állapítható meg.
A kérelemnyomtatvány átvehető a népjóléti irodában ügyfélfogadási időben, valamint letölthető a www.hegyvidek.hu honlapról, az Ügyintézés/Támogatás, gondoskodás oldalról.
A kitöltött kérelem a szükséges igazolásokkal együtt a népjóléti irodában ügyfélfogadási időben nyújtható be.

Budapest Főváros XII. kerület

Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal

Népjóléti Iroda

1126 Budapest, Ugocsa utca 11.

(bejárat a Királyhágó tér felől)

Ügyfélfogadás:

hétfő: 13.00–17.30, szerda: 8.00–16.00, péntek: 8.00–12.00

Ügyintézők telefonszámai:

a kérelmező vezetéknevének kezdőbetűi alapján:

A–B: 06-1/224-5900/5111

C–Kí: 06-1/224-5900/5154

Kj–P: 06-1/224-5932

R–Zs: 06-1/224-5900/5146